Odborné kolegium

MUDr. Martin Svatoň, Ph.D.

MUDr. Martin Svatoň, Ph.D.

Klinika pneumologie a ftizeologie Fakultní nemocnice v Plzni

Narodil jsem se v roce 1986 v Plzni, kde jsem studoval gymnázium a následně i Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy. Promoval jsem v roce 2012 a od té doby až dosud pracuji na Klinice pneumologie a ftizeologie Fakultní nemocnice v Plzni. Zde se věnuji především tématu plicní onkologie. Na toto téma jsem obhájil i svojí doktorandskou práci. Jsem autorem řady českých i zahraničních přednášek a publikací – nejčastěji na téma prognostických a prediktivních markerů u nemalobuněčného plicního karcinomu. Současně se věnuji i výuce – jednak na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Plzni, ale i na Západočeské univerzitě. Své zkušenosti jsem získal rovněž na několika českých a zahraničních stážích. V roce 2020 jsem též úspěšně složil evropskou zkoušku z plicního lékařství (ERS HERMES examination).

Co pro Vás znamená projekt Mujpacient.cz? 

„Projekt Můj pacient pro mne znamená cennou příležitost diskutovat problémy našich nemocných i s ostatními kolegy napříč pracovišti.“

Zobrazit všechny členy