Odborné kolegium

MUDr. Michaela Matoušková

MUDr. Michaela Matoušková

Urocentrum Praha, s. r. o., Onkologická klinika 1. LF UK a TN, Praha

„Jsem vedoucím lékařem největšího ambulantního centra, které se zaobírá diagnostikou i léčbou urologických a uroonkologických onemocnění. Více než 20 let se specializuji na uroonkologii. Věnuji se jak diagnostice, tak i komplexní léčbě uroonkologických onemocnění, tedy od chirurgické až po systémovou. Účastním se řady mezinárodních klinických studií.“

Co pro Vás znamená projekt Mujpacient.cz?
„Mujpacient.cz je pro mne projekt, který je především edukační, ale na druhé straně nesmírně lidský. Za jednotlivými kazuistikami je vidět nejen pacient, ale i snaha kolegů hledat pro nemocné optimální řešení.“

Zobrazit všechny členy