Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z MujPacient.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.
» Odborné kolegium » prof. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

Odborné kolegium

prof. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

prof. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

Onkologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Členství v odborných společnostech: členka výboru České onkologické společnosti ČLS JEP a členka ESMO (European Society for Medical Oncology), ASCO (American Society of Clinical Oncology), MASCC (Multinational Association of Supportive Care in Cancer)

Odborná činnost: přes 50 publikací v zahraničních i domácích odborných časopisech, kapitoly v učebnicích a více než 100 přednášek na zahraničních i domácích fórech, vědecká sekretářka konference PragueONCO (www.pragueonco.cz), práce na edukačních a osvětových projektech v prevenci a léčbě karcinomu prsu (www.projekt35.cz, www.dialog-jessenius.cz, www.rucenaprsa.cz), na 1. LF UK zaměstnaná od roku 1991 s krátkou přestávkou (1992–1994 – FTN, Onkologické oddělení), od roku 2001 na Onkologické klinice, pregraduální výuka studentů 5. ročníku 1. LF UK, výuka postgraduálních studentů v oboru klinická onkologie, dva absolventi postgraduálního studia s tématem cirkulující nádorové buňky u karcinomu prsu, jeden student v tréninku.

Co pro Vás znamená projekt Mujpacient.cz?
„Společně hledáme nejlepší řešení pro individuálního nemocného a všichni z toho profitujeme, pacient dostane optimální léčbu, ošetřující lékař radu a lékaři boardu zpětnou vazbu ke svému návrhu. Smysluplná aktivita.“

 

Zobrazit všechny členy

Přihlaste se k odběru newsletteru. Na nově publikované případy Vás rádi upozorníme.
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z MujPacient.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.