Odborné kolegium

MUDr. Radek Lakomý, Ph.D.

MUDr. Radek Lakomý, Ph.D.

Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno

„Onkologií se zabývám od roku 2000. V roce 2002 jsem přišel do Masarykova onkologického ústavu, kde se od roku 2004 věnuji léčbě maligního melanomu, nádorů mozku a urogenitálních nádorů. Podílím se na tvorbě léčebných guidelines, výuce mediků, přednáškové a publikační aktivitě.“

Co pro Vás znamená projekt Mujpacient.cz?
„Projekt Mujpacient.cz je jednou z možností, jak se podělit o zkušenosti s léčbou řady onkologických onemocnění. V běžné praxi se často setkáváme se situacemi, které se vymykají standardnímu průběhu. Výše uvedený projekt tak může přispět k optimálnímu řešení případu konkrétního pacienta.“

Zobrazit všechny členy