Odborné kolegium

MUDr. Renata Neumanová, Ph.D., MBA

MUDr. Renata Neumanová, Ph.D., MBA

Co pro Vás znamená projekt Mujpacient.cz?
„Je to pro mě výborná zpětná vazba v případě řešení kontroverzních situací, u nichž mám možnost porovnat svůj názor s názory ostatních – odborně velice zdatných – kolegů. Jak se říká – více hlav víc ví – a tak to lze chápat i jako určitou formu neustálé průběžné edukace a rozšiřování vlastního obzoru. A to je nakonec i to, co mě na tom opravdu baví.“

Zobrazit všechny členy