Odborné kolegium

MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.

MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.

Onkologická a radioterapeutická klinika Fakultní nemocnice v Plzni

Národní reprezentant ČR v ESMO
Člen redakční rady časopisu Lancet, širší redakční rady časopisu Klinická onkologie
Člen akreditační komise MZ pro radiační onkologii
Člen zkušební komise MZ pro obor radiační onkologie

„Téměř 25 let se věnuji diagnostice a léčbě nádorových onemocnění s hlavním zaměřením na nádory prsu, prostaty a GIT. Jako klinický i radiační onkolog mohu zvažovat mezi léčbou systémovou – endokrinní, chemoterapií, cílenou nebo imunoterapií – a lokální aplikací záření, event. tyto modality vzájemně kombinovat. Součástí práce jsou také aktivity publikační a výukové pro laickou i odbornou veřejnost.“

Co pro Vás znamená projekt Mujpacient.cz?
„Líbí se mi jeho hlavní poslání – získat více názorů na danou problematiku. Nejlépe, když jsou trochu odlišné, což značí, že dotaz může být skutečně dosti sporný, a rozhodně může být dokonce lepší mít několik variant výběru. Navíc jsou second opinions ve světě velmi žádané a využívané, pro nás však prakticky nedostupné, takže tato jejich podoba je velmi přínosná a žádoucí.“

Zobrazit všechny členy