Rasové rozdíly a léčba gynekologických karcinomů
Co víme o rasových a etnických rozdílech při zařazování žen s gynekologickými karcinomy do klinických studií? Odpovíme v tomto článku.

×

Partnerská sdělení

Tato sekce obsahuje komerční sdělení poskytnuté od partnerů webu

» Partnerská sdělení » Rozšíření úhrady PHESGO® pro pacientky s časným HER2+ karcinomem prsu

Rozšíření úhrady PHESGO® pro pacientky s časným HER2+ karcinomem prsu

Partnerská sdělení společnosti Roche
Rozšíření úhrady PHESGO® pro pacientky s časným HER2+ karcinomem prsu

 Od 1. 4. 2023 se u přípravku PHESGO® rozšířila úhrada pro pacientky s časným HER2 pozitivním karcinomem prsu v rámci neoadjuvantní léčby1.

Přípravek je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění u dospělých pacientů s HER2-pozitivním, lokálně pokročilým, inflamatorním nebo časným karcinomem prsu s vysokým rizikem rekurence ve výkonnostním stavu dle ECOG 0-1 v kombinaci s taxanovou chemoterapií v rámci neoadjuvantního chemoterapeutického režimu a následně v rámci adjuvantního podání pro pacientky, které dosáhnou kompletní patologické odpovědi v prsu a v uzlinách. Terapie je hrazena do rekurence onemocnění či do vyčerpání maxima 18 cyklů podaných v průběhu 1 roku nebo nepřijatelné toxicity (dle toho, co nastane dříve).

Neoadjuvantní systémová terapie HER2 pozitivního karcinomu prsu je zahnuta v doporučení v online dodatku Modré knihy.2 

PHESGO® kombinuje výhody přípravku PERJETA® a Herceptin® v jedné injekční lahvičce s fixní dávkou pro subkutánní podání během ~5 minut*. 3-5 

PHESGO® je rychlejším a pacienty preferovaným způsobem podání duální anti-HER2 léčby. 3,6 

Indikace přípravku PHESGO® 

Časný karcinom prsu

Přípravek Phesgo je indikován k použití v kombinaci s chemoterapií: 

  • k neoadjuvantní léčbě dospělých pacientů s HER2-pozitivním, lokálně pokročilým, inflamatorním nebo časným karcinomem prsu s vysokým rizikem rekurence.
  • k adjuvantní léčbě dospělých pacientů s HER2-pozitivním časným karcinomem prsu s vysokým rizikem rekurence. 

Metastazující karcinom prsu

Přípravek Phesgo je indikován k použití v kombinaci s docetaxelem u dospělých pacientů s HER2-pozitivním metastazujícím nebo lokálně rekurentním neresekovatelným karcinomem prsu, kteří dosud nebyli léčeni anti-HER2 léky nebo chemoterapií pro metastazující onemocnění.

* ~ 5 minut odpovídá času podání pro udržovací dávku. Nasycovací dávka je ~ 8 minut.3

SPC Phesgo
SPC Perjeta
SPC Herceptin

Reference:
1.       Rozhodnutí ze dne 21.2.2023 dostupné v plném znění na www.sukl.cz.

2.       Modrá kniha 2023
3.       Souhrn informací o přípravku Phesgo dostupný na www.sukl.cz
4.       Souhrn informací o přípravku Perjeta dostupný na www.sukl.cz
5.       Souhrn informací o přípravku Herceptin dostupný na www.sukl.cz
6.       Tan AR et al. The Lancet Oncology, 2021. 22(1): p. 85-97  
M-CZ-00003295

Přihlaste se k odběru newsletteru. Na nově publikované případy Vás rádi upozorníme.
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z MujPacient.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.