Jak mohou běžná analgetika ovlivnit přežití u rakoviny vaječníků? Zjištění ze studie Ovarian cancer Prognosis And Lifestyle nabízejí naději, že užívání NSA může zlepšit přežití u karcinomu ovaria. Čtěte dál.

×

Mějte přehled o dění v onkologii

Pravidelná dávka novinek v podobě článků, reportáží i přednášek

» Z oboru

Z oboru pro lékaře

Vítejte v rubrice novinek

V této rubrice Vás budeme pravidelně informovat o aktuálním dění ve světě onkologie. Těšit se můžete na videa, články či reportáže z odborných kongresů a mnoho dalšího.

Systémová léčba kostních metastáz karcinomu prostaty
Systémová léčba kostních metastáz karcinomu prostaty
9. 3. 2023

MUDr. Jana Katolická, Ph.D.

Kostní metastázy se vyvinou u většiny pacientů s metastazujícím kastračně rezistentním karcinomem prostaty. U mužů s tímto onemocněním jsou k prevenci SRE indikovány bisfosfonáty a denosumab. Co víme o toxicitě látek cílených na osteoklasty? Jak významná je otázka načasování zahájení léčby denosumabem nebo bisfosfonáty. Jaké konkrétní výhody má indikace denosumabu? Dozvíte se v tomto článku.

Současné použití CAR buněk v terapii lymfomů
Současné použití CAR buněk v terapii lymfomů
6. 3. 2023

MUDr. Kamila Polgárová, Ph.D., prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.

Od zahájení prvního testování druhogeneračních CAR T lymfocytů uplynulo již takřka 10 let a podobně jako v jiných oblastech medicíny, i zde jsme svědky významného pokroku. Vzhledem k dosavadním úspěchům lze očekávat snahu o zařazení terapie CAR T lymfocyty do časnějších fází léčby. O aktuálních léčebných možnostech a budoucnosti CAR T metody si přečtěte v tomto článku.

Pokroky v léčbě nemalobuněčného karcinomu plic klinického stadia III
Pokroky v léčbě nemalobuněčného karcinomu plic klinického stadia III
2. 3. 2023

doc. MUDr. Milada Zemanová, Ph.D.

Protinádorová imunoterapie s využitím checkpoint inhibitorů přináší pacientům s nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC) ve stadiu III významné zlepšení léčebných výsledků. Jaké jsou výsledky předoperační léčby operabilních stadií? Co přináší pooperační imunoterapie a pooperační terčová léčba? Jak účinná je imunoterapie v kombinaci s chemoterapií? Dozvíte se v tomto článku.

Aktuální možnosti biologické léčby u nemocných s myelodysplastickým syndromem
Aktuální možnosti biologické léčby u nemocných s myelodysplastickým syndromem
1. 3. 2023

doc. MUDr. Anna Jonášová, Ph.D.

Terapie myelodysplastického syndromu (myelodysplastic syndrome, MDS) je dosud velmi svízelná jak u nízce, tak u vysoce rizikových skupin nemocných. S rozvojem molekulárně genetických informací se však objevují nové, i cílené formy biologické léčby. V článku uvádíme souhrn používaných biologických terapeutických postupů u nemocných s MDS a nových perspektivních přípravků.

Dědičnost u nádorů prsu – nová fakta
Dědičnost u nádorů prsu – nová fakta
2. 9. 2022

Pochopení nových souvislostí hereditárních vloh pro nádory prsu umožňuje široká dostupnost testování. Poznatky tak lze využít jak v prevenci, tak i léčbě. Navíc se rozšířila skupina genů se střední penetrancí, která riziko nádorů prsu také modifikuje. V článku tyto novinky diskutujeme. Autory článku jsou doc. MUDr. Jan Novotný, Ph.D. a MUDr. Michal Vočka, Ph.D.

Eskalace a deeskalace léčby pacientek s karcinomem prsu v roce 2021
Eskalace a deeskalace léčby pacientek s karcinomem prsu v roce 2021
2. 9. 2022

V léčbě metastazujícího karcinomu prsu s pozitivitou receptoru 2 pro lidský epidermální růstový faktor HER2+ došlo v roce 2021 k prokázání účinku nových molekul, deklarujících význam trvalé anti‐HER2 blokády v čase. Podkladem pro eskalaci či deeskalaci léčby u pacientek s karcinomem prsu je molekulární testování. Přečtěte si podrobnosti v článku, který připravila MUDr. Zuzana Bielčiková, Ph.D.

Nejnovější případy

Cílená léčba či imunoterapie ve III.linii ?

12. 3. 2023 08:41

Prosím o návrh dalšího postupu u pacientky 67leté, bez vážnějších komorbidit s triplicitou: *** folikulární lymfom G1-2, klin. st. minim. IIIA, stp. 6x R-CHOP + 2x R v rámci 1.cyklu, poslední start 30.9.2014, dosaženo CR1 s malým avit. rezidiem na me...

raritní

Multicentrický karcinom SR poz jakou adjuvantní th.

28. 2. 2023 06:59

Pac. ročník 1970, s multicentrickým ca prsu vlevo po ME a SLN s nálezem 4 ložisek + makrometa uzliny z 5 ti uzlin, pT1b(m4)pN1(1makro/5) G2, LVI 0, pn0, R0 st.IIA ...ložisko č.1 IHC: Ki 67 10%, ER 100%, PR 85%, Her 2-2+, Fish neg č. 2 IHC: Ki 67 10%,...

Adenocarcinom céka

27. 2. 2023 07:18

Prosím o názor na další terapeutický postup u 74leté pacientky. V září 2022 primárně plánovaná k operaci pro abscedující appendicitidu, vzhledem k perioperačnímu nálezu tumoru céka konverze na pravostrannou hemikolektomii. V pooperačním období bez ad...

Přihlaste se k odběru newsletteru. Na nově publikované případy Vás rádi upozorníme.
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z MujPacient.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.