Zásadní změny v úhradách – onkologie
Už víte o změnách úhrad účinných látek enkorafenibu a nivolumabu i o novém indikačním omezení u sacituzumabu govitekanu? Informujte se.

×

Mějte přehled o dění v onkologii

Pravidelná dávka novinek v podobě článků, reportáží i přednášek

» Z oboru

Z oboru pro lékaře

Vítejte v rubrice novinek

V této rubrice Vás budeme pravidelně informovat o aktuálním dění ve světě onkologie. Těšit se můžete na videa, články či reportáže z odborných kongresů a mnoho dalšího.

Studie potvrzuje dlouhodobý přínos chirurgického snížení hmotnosti v prevenci rakoviny
Studie potvrzuje dlouhodobý přínos chirurgického snížení hmotnosti v prevenci rakoviny
2. 10. 2023

Autor: MUDr. Vlasta Raušová

Rakovina je druhou nejčastější příčinou úmrtí ve Spojených státech s mortalitou 21,0 %. Karcinom tlustého střeva a prsu patří mezi nejčastěji se vyskytující druhy rakoviny a zároveň patří mezi ty, které jsou na základě nejnovějších poznatků spojovány s obezitou.

Špatný stav ústní dutiny ovlivňuje přežití pacientů s rakovinou hlavy a krku
Špatný stav ústní dutiny ovlivňuje přežití pacientů s rakovinou hlavy a krku
2. 10. 2023

Autor: MUDr. Vlasta Raušová

Špatný stav ústní dutiny byl označen za prognostický faktor, který může ovlivnit přežití pacientů s dlaždicobuněčným karcinomem hlavy a krku. Dosavadní důkazy podporující tuto souvislost však pocházely ze studií založených na jednotlivých kohortách s malými až středně velkými vzorky.

Září 2023 - přehled aktualit
Září 2023 - přehled aktualit
24. 9. 2023

Funguje screening kolorektálního karcinomu v České republice? Oceněná studentka Hana Kopřivová by chtěla přijít s novým systémem diagnostiky tumorů. Na jakém principu diagnostika funguje? Přihlaste se do soutěže o nejlepší publikaci ČOS a nenechte si ujít ani knižní tip v podobě nové publikace o maligním melanomu. Vše se dozvíte v zářijových novinkách.

Novinky v radioterapii nádoru prsu
Novinky v radioterapii nádoru prsu
18. 9. 2023

doc. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D.

Radioterapie pacientek s karcinomem prsu zůstává náročnou a rychle se měnící metodou léčby. U lokálně pokročilého karcinomu prsu po mastektomii se diskutuje o skupině pacientek, u nichž je nutné provedení radioterapie hrudní stěny a regionálních lymfatických uzlin. Jak načasovat radioterapii a rekonstrukci prsu. Nenechte si ujít podrobnosti v tomto článku.

Smrt nesmí být tabu a s pacienty se musí mluvit
Smrt nesmí být tabu a s pacienty se musí mluvit
14. 9. 2023

Doc. MUDr. MgA. Kateřina Rusinová, Ph.D.
Rozhovor s JUDr. Jaromírem Jirsou, soudcem Ústavního soudu

Pozvání k rozhovoru přijal soudce Ústavního soudu JUDr. Jaromír Jirsa, který byl soudcem zpravodajem v nálezu k odpovědnosti nemocnice za smrt dlouhodobě nemocné pacientky při jednostranném vydání pokynu Do Not Resuscitate (DNR, „neresuscitovat“).

Mezinárodní standardy pro dětskou paliativní péči: Od projektu IMPaCCT k projektu GO-PPaCS
Mezinárodní standardy pro dětskou paliativní péči: Od projektu IMPaCCT k projektu GO-PPaCS
14. 9. 2023

Franca Benini, MD et al.
Mezinárodní skupina odborníků v oblasti DPP revidovala v projektu GO-PPaCS (Global Overview – PPC Standards) standardy dětské paliativní péče. Vydání českého překladu těchto revidovaných mezinárodních standardů pro dětskou paliativní péči má potenciál stát se jednou z formujících událostí dalšího vývoje dětské paliativní péče u nás.

Nejnovější případy

Myom u 21leté dívky

9. 8. 2023 08:46

Vážené gynekologické konsilium. Mám 21letou pacientku, u které se letos v dubnu objevil myom 3,8 cm. Při léčbě Ryeqo /3měsíce/ došlo ke zmenšení na 3cm. Pro opakované křečovité bolesti v břiše byla léčba skončena. Laboratorní vyšetření byla v normě/h...

Karcinom prsu u 74leté ženy - přejít na jiný lék?

12. 5. 2023 14:32

Jsem praktickou lékařkou, je mi 74let. Před 2,5 lety jsem podstoupila mastektomii pro invazivní ca NST, gr 2,ER 100procent,PR 100procent,MiB 8proc,cerb 0.Bez zn. meta do uzlin. Užívám Trozel a začaly poslední rok kloubní obtíže, skákavé prsty s defor...

Vysoké dávky vit C u ca pankreatu

31. 1. 2023 21:08

Prosím o váš názor na podávání vysokých dávek vitaminu C v infusi. Na některých Brněnských onkologických dnech byly prezentované positivni kazuistiky, dávky byly opravdu vysoké 0.75-1.5 g na kg 2 X tydně. To je asi 10 ampulí dostupného preparátů u ná...

XXXII. Konference dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky
XXXII. Konference dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky
13. 9. 2023

V rámci podpory meziooborové spolupráce bychom Vás rádi informovali o XXXII. Konferenci českých a slovenských dětských hematologů a onkologů, která proběhne v příjemném prostředí Quality Hotelu Ostrava City ve dnech 19. – 21. října 2023

Akce Vám nabídne to nejzajímavější, co přinesl uplynulý rok v oblasti dětské hematologie, hematoonkologie a onkologie.

XLII. výroční konference SVL ČLS JEP
XLII. výroční konference SVL ČLS JEP
13. 9. 2023

V rámci podpory meziooborové spolupráce bychom Vás rádi informovali o největší odborné akci pro všeobecné praktické lékaře v České republice v roce 2023, XLII. výroční konferenci Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP. Výroční konference se koná 8.–11. listopadu 2023 v Kongresovém centru Zlín. Akci pořádá Společnost všeobecného lékařství České lékařské společnosti JEP. 

2. Vrážské dny proti karcinomu plic, prsu a prostaty
2. Vrážské dny proti karcinomu plic, prsu a prostaty
13. 9. 2023

Rádi bychom Vás informovali o setkání s názvem Vrážské dny 2024, které se budou konat 19.–20. 1. 2024 v lázních Vráž, okres Písek. Odborné setkání bude zaměřeno na karcinom plic, prsu, prostaty a novinky v léčbě. Detailněji se podíváme na možnosti rehabilitace u zmíněných onkologických diagnóz a vyzdvihneme vhodnost pravidelného cvičení jako nedílné složky prevence i léčby onkologických chorob.

Zásadní změny indikačních omezení úhrad – aktualizace
Zásadní změny indikačních omezení úhrad – aktualizace
11. 9. 2023

Změny indikačního omezení se tentokrát týkají účinných látek enkorafenibu a nivolumabu v 1. základní úhradě, ale také ve 2. a 3. úhradě. Přečtěte si, ke kterým konkrétním změnám došlo. Víte, že například enkorafenib je v kombinaci s cetuximabem hrazen u dospělých pacientů s metastazujícím kolorektálním karcinomem s mutací V600E genu BRAF? Za jakých podmínek? Úplně nové indikační omezení se týká sacituzumabu govitekanu, což je nová účinná látka s úhradou terapie triple negativního karcinomu prsu. 

XXX. Západočeské pneumoonkologické dny
XXX. Západočeské pneumoonkologické dny
7. 9. 2023

Dovolujeme si vás informovat o XXX. Západočeských pneumoonkologických dnech, které se konají ve dnech 9. – 10. 11. 2023 v hotelu Primavera & Congress Centre v Plzni. Konference bude zaměřena především na novinky v diagnostice a léčbě zhoubných nádorů plic, pleury a mezihrudí. Podrobnější program bude doplněn později.

Znečištění ovzduší a riziko mimoplicního karcinomu
Znečištění ovzduší a riziko mimoplicního karcinomu
30. 8. 2023

Autor: MUDr. Vlasta Raušová

Chronická expozice jemným částicím znečišťujícím ovzduší (PM2,5) a oxidu dusičitému (NO2) může zvýšit riziko rakoviny jiných orgánů než plic u starších dospělých, uvádí studie Harvard TH Chan School of Public Health.

Přihlaste se k odběru newsletteru. Na nově publikované případy Vás rádi upozorníme.
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z MujPacient.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.