Z oboru

Vítejte v rubrice novinek

V této rubrice Vás budeme pravidelně informovat o aktuálním dění ve světě onkologie. Těšit se můžete na videa, články či reportáže z odborných kongresů a mnoho dalšího.

Unikátní souhrn poznatků o diagnostice a léčbě karcinomu plic v Supplementu Klinické onkologie
Unikátní souhrn poznatků o diagnostice a léčbě karcinomu plic v Supplementu Klinické onkologie

13. 6. 2021 17:20

Vydání sborníku článků ve formě Supplementa časopisu Klinická onkologie je mimořádným počinem, který odráží současný stav vývoje klinické onkologie, především v léčbě nemalobuněčných, ale i malobuněčných karcinomů plic. Dá se říci, že karcinom plic je diagnóza, která zaznamenala v poslední době nejvíce nových terapeutických možností. V podstatě denně přibývají nové informace. Supplementum shrnují názory a výsledky mladých, nastupujících odborníků. Krátké video s představením obsahu najdete ZDE.

Novinky z Linkos
Komplexní prediktivní testování metodou NGS u solidních nádorů
Komplexní prediktivní testování metodou NGS u solidních nádorů

13. 6. 2021 17:14

Společnost českých patologů ČLS JEP a Česká onkologická společnost ČLS JEP shrnují informace o stávajícím stavu prediktivního testování NGS v přehledné prezentaci. Vyšetření bude prováděno výhradně na základě indikace multidisciplinárního indikačního semináře KOC. Jde o komplexní vyšetření somatických aberací na úrovni DNA a RNA v definovaných indikacích: karcinom plic, kolorektální karcinom, karcinom prsu, další méně časté diagnózy a nádory neznámého zdroje. Přečtěte si více o tomto tématu.

Novinky z Linkos
Aktuální možnosti v léčbě oligometastatického karcinomu prostaty pohledem profesora Fínka
Aktuální možnosti v léčbě oligometastatického karcinomu prostaty pohledem profesora Fínka

18. 5. 2021 13:42

Nenechte si ujít krátký videokomentář profesora Fínka o současných možnostech terapie oligometastatického karcinomu prostaty. Seznámíte se tak s diagnostickými postupy, doporučeními i klíčovými výsledky klinických studií. Z jaké léčby nemocní profitovali? A jak úspěšnost terapie ovlivňuje přítomnost synchronních a metachronních metastáz? To se dozvíte ve videu.

Videa
Rakovina nejčastěji napadá kůži, prsa a mužské pohlavní orgány, ukázala analýza VZP
Rakovina nejčastěji napadá kůži, prsa a mužské pohlavní orgány, ukázala analýza VZP

13. 5. 2021 15:41

Přes 300 tisíc klientů VZP se v roce 2020 potýkalo s různými formami onkologického onemocnění. Nejčastěji to byla rakovina kůže, prsu a mužských pohlavních orgánů. I přes to, že vloni počet pacientů trpících právě těmito onemocněními poklesl oproti roku 2019, stále se jedná o nejčastější formy rakoviny. Nejdražší pak byla léčba rakoviny mízních, krvetvorných a příbuzných tkání. Analýzu vypracovala Všeobecná zdravotní pojišťovna v souvislosti s květnovým připomenutím Českého dne proti rakovině.

Tisková zpráva
Sarkomy měkkých tkání
Sarkomy měkkých tkání

13. 5. 2021 15:34

Sarkomy představují skupinu vzácných maligních mezenchymálních nádorů. Mohou se vyskytovat v jakémkoliv věku a v jakékoli lokalizaci. Současným celosvětovým trendem je koncentrace pacientů s touto diagnózou do specializovaných high-volume center. O to důležitější však je důkladná znalost problematiky sarkomů v široké onkologické i chirurgické obci. K nejčastějším patří sarkomy trupu, dutiny břišní a malé pánve, sarkomy retroperitonea, končetinové sarkomy, viscerální sarkomy a GIST. 

Knižní tipy
Tým vědců odhalil zásadní poznatek o biologii chronické lymfatické leukémie. Jejich objev by mohl vést k vývoji nového léčiva
Tým vědců odhalil zásadní poznatek o biologii chronické lymfatické leukémie. Jejich objev by mohl vést k vývoji nového léčiva

13. 5. 2021 07:04

Výzkumný tým pod vedením doc. MUDr. Mgr. Marka Mráze, Ph.D., publikoval zásadní poznatek o biologii chronické lymfatické leukémie (CLL), která je nejčastější leukémií u dospělých. První autor studie, doktorand Mgr. Václav Šeda, při výzkumu objevil, jakým způsobem CLL buňky regulují svoji migraci v těle pacienta, a především jakým způsobem přežívají terapii léky ze skupiny tzv. BCR inhibitorů, což jsou v současnosti prakticky nejpoužívanější léčiva pro CLL a některé příbuzné choroby. Tisková zpráva ZDE.

Odborné články Tisková zpráva
Dieta může pomoci určit osud některých rakovinných buněk
Dieta může pomoci určit osud některých rakovinných buněk

13. 5. 2021 06:59

Aby buňka způsobila vznik nádoru, musejí být zapnuty geny podporující replikaci, zatímco geny podporující buněčnou smrt musejí být vypnuty. U některých genů pro rakovinu nebo onkogenů se zdá, že mají zabudovaný „mechanismus bezpečný proti selhání“, kterým podporují růst a smrt buněk různými molekulárními cestami. Přečtěte si více.

Odborné články
Kožní nežádoucí účinky po léčbě checkpoint inhibitory jsou častější u žen
Kožní nežádoucí účinky po léčbě checkpoint inhibitory jsou častější u žen

13. 5. 2021 06:57

Při hodnocení 235 pacientů v Dana-Farber Cancer Institute v Bostonu v americkém státě Massachusetts měly ženy přibližně dvojnásobně vyšší riziko rozvoje dermatologických nežádoucích účinků po léčbě metastatického melanomu pomocí inhibitorů imunitního kontrolního bodu. Přečtěte si podrobnosti.

Odborné články
Neutralizační protilátky v léčbě lehkého onemocnění COVID-19 u onkologicky nemocných pacientů s aktuálně probíhající léčbou – informace pro pacienty a jejich blízké
Neutralizační protilátky v léčbě lehkého onemocnění COVID-19 u onkologicky nemocných pacientů s aktuálně probíhající léčbou – informace pro pacienty a jejich blízké

13. 5. 2021 06:35

Aktualizace informace z 30. 3. 2021. Pacienti s aktuálně probíhající onkologickou léčbou patří mezi pacienty, kteří v případě SARS-COV-2 pozitivity a lehkého průběhu onemocnění COVID-19 mohou dostat léčbu neutralizačními protilátkami. Tato léčba se podává s preventivním cílem zabránit přechodu do závažného průběhu onemocnění COVID-19. Více ZDE.

Novinky z Linkos
Doporučení pro standardní komplexní péči v oblasti širokého spektra komplikací v dutině ústní u onkologických a hematoonkologických pacientů
Doporučení pro standardní komplexní péči v oblasti širokého spektra komplikací v dutině ústní u onkologických a hematoonkologických pacientů

13. 5. 2021 06:30

Sekce podpůrné léčby a péče České onkologické společnosti ČLS JEP si dovoluje v novém čísle časopisu Klinická onkologie upozornit na doporučení pro standardní komplexní péči v oblasti širokého spektra komplikací v dutině ústní u onkologických a hematoonkologických pacientů. Doporučené postupy přispívají k redukci rizika a následků především mukozitidy dutiny ústní po chemoterapii a radioterapii, stomatitidy v souvislosti s cílenou (terčovou) onkologickou léčbou a dalších onemocnění. Více si přečtěte ZDE.

Novinky z Linkos
45. Brněnské onkologické dny - aktuální informace
45. Brněnské onkologické dny - aktuální informace

13. 5. 2021 06:29

Organizátoři Vás zvou na 45. ročník Brněnských onkologických dnů a 35. Konferenci pro nelékařské zdravotnické pracovníky, které se letos uskuteční v termínu od 13. do 15. října 2021. Konference se zčásti uskuteční v prezenční formě v konferenčním centru Hotelu Passage v Brně. Možnost prezenční účasti bude oproti jiným ročníkům omezena, ale bude zajištěn on-line přenos celé konference, a to ze všech tří přednáškových sálů na třech kanálech současně. Již nyní je možné se registrovat k aktivní i vzdálené účasti. Bližší informace najdete ZDE.

Novinky z Linkos
XXIII. setkání Klubu mladých onkologů přesunuto na 3. - 5. září 2021!
XXIII. setkání Klubu mladých onkologů přesunuto na 3. - 5. září 2021!

13. 5. 2021 06:25

Letošní setkání KMO bylo z epidemiologických důvodů přesunuto na ZÁŘÍ 2021, konkrétně 3.- 5. 9. 2021. Tradiční vzdělávací akce multidisciplinárního charakteru pro mladé onkology bude letos zaměřena na novinky v diagnostice a léčbě nádorů děložního hrdla, těla a ovarií. Poznatky jsou využívány v rámci přípravy k atestaci v oblasti onkologie a zahrnují aktuální trendy v molekulární patologii, chirurgii, klinické i radiační onkologii a možnostech vyšetřování. Bližší informace si přečtěte ZDE.

Novinky z Linkos