Zásadní změny v úhradách – onkologie
Už víte o změnách úhrad účinných látek enkorafenibu a nivolumabu i o novém indikačním omezení u sacituzumabu govitekanu? Informujte se.

×

Partnerská sdělení

Tato sekce obsahuje komerční sdělení poskytnuté od partnerů webu

» Partnerská sdělení

Partnerská sdělení

Exposure - response analýza kabozantinibu ze studie CheckMate 9ER
Exposure - response analýza kabozantinibu ze studie CheckMate 9ER
10. 7. 2023

doc. MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D.

Seznamte se s fakty, které se týkají vztahu dávky kabozantinibu a výskytu nežádoucích účinků léčby. Jak redukce dávky ovlivňuje účinnost terapie? Přinášíme výsledky monoterapie kabozantinibu v léčbě aRCC a dále závěry ze studie, která zkoumala kabozantinib v kombinaci s nivolumabem. 

Nivolumab plus kabozantinib v 1. linii léčby mRCC: aktualizace studie CheckMate9ER
Nivolumab plus kabozantinib v 1. linii léčby mRCC: aktualizace studie CheckMate9ER
24. 5. 2023

prof. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.

Za Vaši pozornost stojí video, které shrnuje výsledky studie CheckMate9ER. Jedná se o randomizovanou prospektivní studii fáze III, která srovnávala pacienty léčené kombinací nivolumab kabozantinib vs. sunitinib v 1. linii léčby světlobuněčného mRCC. Studie zahrnovala 651 pacientů ve všech rizikových skupinách. Nenechte si ujít nejzajímavější výsledky a závěry pro klinickou praxi, které představí prof. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.

Kabozantinib v léčbě nesvětlobuněčných forem renálního karcinomu
Kabozantinib v léčbě nesvětlobuněčných forem renálního karcinomu
11. 10. 2022

Jaké molekulární abnormality se mohou u NccRCC objevit? Jakou roli hraje mutace MET, která se nachází u jedné třetiny pacientů s papilárním karcinomem 1. typu? Jaké jsou výsledky terapie kabozantinibu v monoterapii ve srovnání s kombinovanou terapií s dalšími TKI? Nenechte si ujít výsledky recentních studií a informace z aktuálních doporučených postupů v přednášce doc. MUDr. Tomáše Büchlera, Ph.D.

Vztah mezi nežádoucími účinky kabozantinibu a jeho účinností u pacientů s mRCC
Vztah mezi nežádoucími účinky kabozantinibu a jeho účinností u pacientů s mRCC
3. 9. 2022

Jak souvisí výskyt nežádoucích účinků kabozantinibu s efektem terapie u nemocných s karcinomem ledviny? Kdy a u jakých pacientů je potřebné upravit dávku při výskytu NÚ?  Znamená redukce dávky pro toxicitu snížení účinnosti? Jaký vliv má počet nežádoucích účinků na dobu do progrese? Jaká data máme k dispozici z reálné klinické praxe? Odpovědi na všechny tyto otázky přináší doc. MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D. ve své přednášce.

Kazuistika pacienta s nádorovou duplicitou úspěšně léčeného Dipherelinem
Kazuistika pacienta s nádorovou duplicitou úspěšně léčeného Dipherelinem
18. 7. 2022

Synchronní výskyt pokročilého lymfomu a karcinomu prostaty je poměrně vzácný. Léčba v takových případech vyplývá z pořadí priorit. Zde bylo nutné léčit jako první folikulární lymfom. Kazuistika pojednává o léčbě 68letého pacienta, který si začal v červnu 2017 stěžovat na noční pocení, doprovázené 10kilovým váhovým úbytkem v průběhu dvou měsíců. Nenechte si ujít průběh terapie. ZIP Diphereline

Klinická aktivita a bezpečnost kabozantinibu u pacientů s mozkovými metastázami renálního karcinomu
Klinická aktivita a bezpečnost kabozantinibu u pacientů s mozkovými metastázami renálního karcinomu
11. 7. 2022

Autor přednášky: prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

V tomto videu prof. Fínek představuje postavení kabozantinibu v léčbě nádoru ledvin u pacientů s mozkovými metastázami. Prezentovaná studie je zajímavá tím, že monitoruje 88 nemocných, kteří mají metastatický pokročilý světlobuněčný karcinom ledviny a zároveň mozkové metastázy. Studie pochází z 15 center a jde o retrospektivní sledování. Poslechněte si detaily a užitečné závěry pro klinickou praxi.

Přihlaste se k odběru newsletteru. Na nově publikované případy Vás rádi upozorníme.
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z MujPacient.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.