Mějte přehled o dění v onkologii

Pravidelná dávka novinek v podobě článků, reportáží i přednášek

» Z oboru » Aktualizace indikačních omezení úhrad - únor 2024

Aktualizace indikačních omezení úhrad - únor 2024

Informace o úhradě léčivých přípravků
Aktualizace indikačních omezení úhrad - únor 2024

Přinášíme novinky a změny indikačního omezení, které se týkají účinných látek enfortumabu vedotinu, olanzapinu, pazopanibu a vinorelbinu. Víte, že je enfortumab vedotin hrazen v monoterapii v léčbě dospělých pacientů s lokálně pokročilým nebo metastazujícím uroteliálním karcinomem, kteří dříve podstoupili chemoterapii obsahující platinu a terapii inhibitorem receptoru 1 programované buněčné (PD-1) smrti nebo ligandu 1 programované buněčné smrti (PD-L1)? Enfortumab vedotin je hrazen pacientům v celkovém stavu (PS) 0-1 dle ECOG do progrese onemocnění nebo do výskytu nepřijatelné toxicity.

Přečtěte si, k jakým změnám došlo u ostatních látek a za jakých podmínek jsou hrazeny.

Přečtěte si informace o novém indikačním omezení: 

Enfortumab vedotin

Olanzapin

Pazopanib

Vinorelbin 

Plné znění indikačního omezení je také možno najít na stránkách www.sukl.cz.

Sdílet
Přihlaste se k odběru newsletteru. Na nově publikované případy Vás rádi upozorníme.
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z MujPacient.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.