Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z MujPacient.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.

Zpravodajství z KNOU 2024. Co je nového?
Proběhl již devátý ročník konference Komplexní novinky v onkourologii 2024. Co zajímavého zaznělo? Nenechte si ujít videokomentáře. Více ZDE.

×

Mějte přehled o dění v onkologii

Pravidelná dávka novinek v podobě článků, reportáží i přednášek

» Z oboru » Jak mohou běžná analgetika ovlivnit přežití u rakoviny vaječníků?

Jak mohou běžná analgetika ovlivnit přežití u rakoviny vaječníků?

Odborné články Výtahy
Jak mohou běžná analgetika ovlivnit přežití u rakoviny vaječníků?

Autor: MUDr. Vlasta Raušová
Karcinom ovarií je celosvětově šestou nejčastější příčinou úmrtí žen na zhoubný nádor s pětiletým přežitím nižším než 50 %. Navíc mezi gynekologickými malignitami zaujímá mortalita tohoto karcinomu dlouhodobě první místo. Pouze u malého procenta pacientek je tento nádor diagnostikován ve stádiu I a II. U zbývajících pacientek, tedy těch, u kterých je onemocnění diagnostikováno pozdě, je prognóza velmi závažná. I po absolvování adekvátního chirurgického výkonu a následné adjuvantní chemoterapii se časové rozpětí mediánu do progrese nemoci pohybuje mezi 16 – 22 měsíci, mediánu celkového přežití mezi 2 – 4 roky a pětileté přežití nedosahuje 30 %.

Ovariální karcinomy patří mezi nádory chemosenzitivní, ale ne chemokurabilní, proto primárním terapeutickým a konečným diagnostickým krokem je léčba chirurgická. Téměř v 90 % je léčba karcinomu ovaria zahájena operací, po které následuje chemoterapie.

V novém výzkumu australského institutu pro lékařský výzkum QIMR Berghofer se zjistilo, že přežití rakoviny vaječníků mohou zlepšit nízké dávky nesteroidních antiflogistik.

Nesteroidní antiflogistika (NSA) patří nepochybně mezi nejčastěji předepisované skupiny léčiv. Jejich indikační šíře je velice široká, užívají se v léčbě bolestí, zánětlivých a horečnatých stavů, kyselina acetylsalicylová se navíc užívá v primární a sekundární prevenci ischemické choroby srdeční a v indikacích neurologických. Účinek nesteroidních antiflogistik je zprostředkován jejich schopností blokovat enzym cyklooxygenázu (COX), resp. jeho izoformy COX-1 a COX-2. Neselektivní nesteroidní antiflogistika blokují obě formy, tj. COX-1 a COX-2, naopak tzv. selektivní nesteroidní antiflogistika blokují výhradně enzym COX-2. Neselektivní antiflogistika díky inhibici tromboxanu A2 také významně inhibují agregaci trombocytů (kyselina acetylsalicylová).

Cílem studie Ovarian cancer Prognosis And Lifestyle bylo vyhodnotit souvislost mezi užíváním nesteroidních antiflogistik, včetně pravidelného užívání nízkých dávek aspirinu, a 5letým přežitím po diagnóze rakoviny vaječníků. Ovarian cancer Prognosis And Lifestyle byla prospektivní studií populační kohorty 958 australských žen s ca ovaria, od nichž byly prostřednictvím dotazníků získány informace o užívání NSA. Pacientky byly dle užívání NSA rozděleny do tří kategorií:

1/ NSA neužívá nebo jen příležitostně (méně než jeden den v týdnu)

2/ NSA užívá občas (1-3 x v týdnu)

3/ NSA užívá často (4x v týdnu nebo častěji)

Měřilo se přežití od začátku primární léčby: operace nebo neoadjuvantní chemoterapie pro analýzy užívání před diagnózou nebo 12 měsíců po zahájení léčby (užívání po dg.) do nejbližšího data úmrtí na ca ovaria (jiná úmrtí byla cenzurována) nebo posledního sledování do 5 let.


Výsledky

Pacientky, které uvedly, že užívaly NSA alespoň čtyři dny v týdnu během 12 měsíců po diagnóze, žily v průměru déle než pacientky, které NSA užívaly příležitostně nebo vůbec. Výsledky byly podobné u aspirinových i neaspirinových NSA, u nových i trvalých uživatelek i ve vážených modelech.

Dle autorů by se rozdíl promítl do v průměru dalších 2,5 měsíců přežití během pěti let po diagnóze. I když se to nemusí zdát mnoho, u rakoviny vaječníků je to významné. 

Po léčbě má až 80 % žen recidivu onemocnění. Studie QIMR Berghofer však naznačila, že u pacientek, které často užívaly NSA, se rakovina nevrátila tak rychle.

Závěr

Zjištění ze studie Ovarian cancer Prognosis And Lifestyle nabízejí naději, že užívání NSA může zlepšit přežití u karcinomu ovaria. NSA jsou cenově dostupná a relativně bezpečná pro použití na úrovni celé populace. Cílenější a modernější terapie jsou velmi slibné, ale v současné době jsou velmi drahé a nejsou dostupné všem, zejména v chudších zemích.

Zdroj: Azam Majidi et al, Common analgesics and ovarian cancer survival: the Ovarian cancer Prognosis And Lifestyle (OPAL) Study, JNCI: Journal of the National Cancer Institute (2023). DOI: 10.1093/jnci/djac239 

Sdílet
Přihlaste se k odběru newsletteru. Na nově publikované případy Vás rádi upozorníme.
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z MujPacient.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.