Mějte přehled o dění v onkologii

Pravidelná dávka novinek v podobě článků, reportáží i přednášek

» Z oboru » Jaká je v EU predikce mortality na rakovinu pro rok 2023?

Jaká je v EU predikce mortality na rakovinu pro rok 2023?

Odborné články Výtahy
Jaká je v EU predikce mortality na rakovinu pro rok 2023?

Autor: MUDr. Vlasta Raušová

Údaje o mortalitě integrují dopady incidence, stadia v době diagnózy a léčbu. Proto jsou předpokládané odhady údajů o úmrtnosti na rakovinu užitečným nástrojem pro hodnocení kontroly onemocnění. V tomto článku je prezentována projektovaná mortalita na rakovinu v pěti nejlidnatějších zemích Evropské unie (EU-27), tj. Francii, Německu, Itálii, Polsku a Španělsku, spolu s Velkou Británií. Zvláštní pozornost je věnována karcinomu plic, s podrobnými analýzami četnosti výskytu v různých věkových skupinách.

K predikci počtu úmrtí a věkově standardizované míry (ASR) u všech nádorových onemocnění dohromady a desítce nejčastějších lokalizací karcinomů pro rok 2023 byly použity doklady o úmrtí na rakovinu a populační data z databází Světové zdravotnické organizace a databáze Eurostat pro období 1970–2018. Zkoumaly se změny trendů za sledované období a odhadoval se počet úmrtí, kterým bylo zabráněno v období 1989–2023. Tento počet se odhadoval u všech typů rakoviny a u karcinomu plic.

Během 35letého období (1989–2023) bylo v EU-27 zabráněno 5 862 600 úmrtím na rakovinu (3 998 000 u mužů a 1 864 600 u žen). Predikce pro rok 2023 v EU-27 je 1 261 990 úmrtí na rakovinu, což odpovídá věkově standardizované míře 123,8/100 000 u mužů (–6,5 % oproti roku 2018) a 79,3 u žen (–3,7 %). Většina případů rakoviny vykazovala příznivou předpokládanou míru, s výjimkou rakoviny slinivky břišní, která byla stabilní u mužů v EU (8,2/100 000) a u žen v EU vzrostla o 3,4 % (5,9/100 000), a rakoviny plic u žen, která však má tendenci se vyrovnávat (13,6/100 000). Stabilní pokles je predikován u kolorektálního karcinomu, karcinomu prsu, prostaty, leukémie, karcinomu žaludku u obou pohlaví a močového měchýře u mužů. Zaměření na rakovinu plic ukázalo pokles úmrtnosti ve všech věkových skupinách u mužů. Úmrtnost na karcinom plic u ženského pohlaví poklesla u mladých žen (–35,8 %, ASR: 0,8/100 000) a žen středního věku (–7 %, ASR: 31,2/100 000), ale u starších osob (věk 65+) se stále zvyšuje o 10 %.

V příznivých trendech v oblasti karcinomu plic se odráží pokrok v kontrole kouření. Většího úsilí je třeba v oblasti kontroly nadváhy a obezity, konzumace alkoholu, infekce a souvisejících novotvarů, spolu se zlepšením screeningu, včasnou diagnostikou a léčbou. Za předpokladu, že se udrží trend úmrtnosti na rakovinu v celé EU za posledních deset let, může být splněn cíl snížení úmrtnosti na rakovinu o 35 % v roce 2035.

Literatura: M. Malvezzi, Santucci C, Boffetta P, et al. European cancer mortality predictions for the year 2023 with focus on lung cancer. Ann Oncol 2023;34:410–419. https://doi.org/10.1016/j.annonc.2023.01.010

Sdílet
Přihlaste se k odběru newsletteru. Na nově publikované případy Vás rádi upozorníme.
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z MujPacient.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.