Mějte přehled o dění v onkologii

Pravidelná dávka novinek v podobě článků, reportáží i přednášek

» Z oboru » Motolské onkologické centrum

Motolské onkologické centrum

Odborné články Výtahy
Motolské onkologické centrum

Autor: MUDr. Vlasta Raušová

V areálu Fakultní nemocnice v Motole byl 10. října 2023 za přítomnosti ministra zdravotnictví Vlastimila Válka a zástupce Evropské komise položen základní kámen projektu Vybudování Českého onkologického institutu – Motolského onkologického centra, financovaného z EU částkou více než 3,7 miliardy Kč skrze Národní plán obnovy.

To bude v organizačním propojení s FN Motol zaměřeno na poskytování komplexní onkologické péče, včetně prevence, diagnostiky a onkologické, radioterapeutické a chirurgické léčby. Zvýšení kapacity lůžek zároveň přispěje ke zlepšení dostupnosti onkologické péče v rámci celé České republiky a posílení a zefektivnění spolupráce odborníků v rámci multidisciplinárních týmů.

Klinická implementace personalizované a precizní onkologie patří mezi klíčové pokroky. Spočívá v individualizaci léčby pro každého nemocného a pro každý nádor na základě klinických a molekulárních charakteristik nádorového onemocnění a také genové výbavy každého pacienta. Vzhledem k odborné personální i přístrojové vybavenosti bude Motolské onkologické centrum (MOC) poskytovat špičkové zázemí. Specializací MOC bude nejmodernější diagnostika, léčba a poléčebné sledování v rámci celého spektra solidních nádorů v populaci dospělých. Soustředěni zde budou pacienti se zhoubnými nádory mozku, hlavy a krku, prsu, plic, zažívacího a močového ústrojí, gynekologické oblasti, ale také s méně zastoupenými nádory kůže a pojivové tkáně. Nedílnou součástí bude rovněž podpůrná péče, včetně fyzioterapie a psychologické péče o nemocné.

Vybudováním centra dojde ke zvýšení kapacity jednodenní a vícedenní lůžkové péče poskytované FN Motol, a to minimálně o 60 nových lůžek, což bude představovat novou celkovou kapacitu 8 500–1 200 hospitalizovaných pacientů ročně. 

Hlavní části Motolského onkologického centra:

  • Radiační onkologie - lineární urychlovače s možností bodového ozařování a kontroly dýchacích pohybů, brachyterapie
  • Ambulantní trakt - 22 plně vybavených ambulancí
  • Lůžkové onkologické oddělení - nadstandardní pokoje s celkovou kapacitou 60 lůžek
  • Denní stacionář pro podávání protinádorové léčby - 84 lůžek/aplikačních křesel
  • Centrum jednodenní chirurgie, operační trakt, endoskopické centrum
  • Centrum zobrazovacích metod - moderní zobrazovací technika, určená výhradně pro problematiku onkologie
  • Centrum klinických studií

V pražské Fakultní nemocnici Motol začala 10. října 2023 stavba Českého onkologického institutu - Motolského onkologického centra (na vizualizaci). Autor: ČTK / FN Motol

Prostor bude věnován také prevenci. Screeningové programy v centru doplní poradna pro odvykání kouření, nutriční poradna, poradna pro správný životní styl a pohybovou aktivitu. V případě, že u pacienta vznikne podezření na malignitu, centrum díky koncentraci potřebných odborností zajistí komplexní přístup od zhodnocení celkového stavu nemocného, sestavení diagnostického plánu, který je potřebný k určení stadia onemocnění, stanovení přesné histopatologické i molekulárně genetické specifikace odebrané tkáně, až po terapeutickou rozvahu. Od začátku bude pacient pod dohledem multidisciplinárního týmu odborníků, který určí správnou sekvenci terapie. Zajištěna zde bude také podpůrná léčba pacientů – rehabilitace (před, v průběhu, i po ukončení terapie), psychosociální a nutriční péče, péče o stomii a speciální protetické náhrady či léčba bolesti zad. Vše s ohledem na návrat nemocného do kvalitního života. V neposlední řadě se zde počítá i s možností onkogenetického poradenství.

Centrum bude sloužit také k výuce mediků, sester, mladých lékařů, lékařských fyziků a dalších zdravotnických pracovníků. Technologické zázemí bude disponovat takzvanými „čistými prostory“ pro přípravu buněčné terapie, které umožní testování nových postupů vzešlých z vlastního výzkumu i z výzkumů jiných organizací ve fázích I–III klinických studií.

Motolské onkologické centrum bude mít statut Národního onkologického centra, stane se součástí stávajícího systému komplexních onkologických center a bude spolupracovat s fakultními nemocnicemi v celé České republice. Zároveň se bude podílet na zapojení do programu pregraduální výuky, výuky v doktorském studijním programu a do specializačního vzdělávání oborů se zaměřením na onkologii.

Zdroj: www.fnmotol.cz

Sdílet
Přihlaste se k odběru newsletteru. Na nově publikované případy Vás rádi upozorníme.
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z MujPacient.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.