Nález penilní intraepiteliální neoplazie vysokého grade vedl ke zjištění onemocnění AIDS

Kazuistiky
Nález penilní intraepiteliální neoplazie vysokého grade  vedl ke zjištění onemocnění AIDS

Většina kožních maligních nádorů mužského genitálu jsou karcinomy skvamózní – dlaždicobuněčné – a jsou spojené s HP infekcí, především typem HPV 16 (ve 22,4 % u verukózního skvamózního karcinomu a ve 36–66,3 % u bazaloidního a bradavčitého subtypu). Nádor může být invazivní nebo má léze charakter penilní intraepiteliální neoplazie tří klinických variant: Queyratovy neoplazie, Bowenovy choroby a bowenoidní papulózy. 

Autorem kazuistiky je MUDr. Marek Krolupper.

Chci si přečíst kazuistiku.