Mějte přehled o dění v onkologii

Pravidelná dávka novinek v podobě článků, reportáží i přednášek

» Z oboru » Podávat, či nepodávat antikoagulancia v prevenci arteriálních trombotických příhod u onkologických pacientů?

Podávat, či nepodávat antikoagulancia v prevenci arteriálních trombotických příhod u onkologických pacientů?

Odborné články Výtahy
Podávat, či nepodávat antikoagulancia v prevenci arteriálních trombotických příhod u onkologických pacientů?

Autor: MUDr. Vlasta Raušová

Antikoagulancia nesnižují riziko arteriálních trombotických příhod (ATE) u ambulantních pacientů se systémovou protinádorovou léčbou a jsou spojena se zvýšeným rizikem krvácení, uvádí systematický přehled a metaanalýza v časopise JACC: CardioOncology. 

Výzkumníci z Ottawské univerzity v Kanadě zkoumali účinnost a bezpečnost antikoagulancií v prevenci ATE u ambulantních onkologických pacientů. Do systematického přehledu bylo zahrnuto 14 randomizovaných studií srovnávajících režim perorální nebo parenterální antikoagulace s režimem bez antikoagulace u pacientů, kteří dostávají systémovou protinádorovou léčbu bez jiné indikace k antikoagulaci. Antikoagulační léčba zahrnovala nízkomolekulární hepariny, přímá perorální antikoagulancia a warfarin. Arteriální trombotické příhody (infarkt myokardu, ischemická cévní mozková příhoda, intraabdominální arteriální embolie nebo okluze periferní tepny) byly zachyceny jako cílové body složené účinnosti nebo nežádoucí účinky.

Výsledky

Nebyla zjištěna žádná souvislost mezi podáváním antikoagulancií a snížením počtu ATE ve srovnání s placebem nebo standardní léčbou (relativní riziko [RR], 0,73; 95 % interval spolehlivosti [CI], 0,50 až 1,04).

U velkého a malého krvácení bylo relativní riziko při užívání antikoagulancií 1,56 (95 % CI, 1,12 až 2,17) a 2,25 (95 % CI, 1,45 až 3,48).

Ve 13 studiích, které uváděly mortalitu ze všech příčin, nebylo riziko úmrtí při antikoagulační léčbě sníženo (RR 0,99; 95 % CI 0,95 až 1,02).

Závěr

Systematický přehled a metaanalýza randomizovaných studií zahrnujících více než 10 000 účastníků nezjistily statisticky významné snížení výskytu ATE při užívání antikoagulancií u ambulantních onkologických pacientů zahajujících systémovou protinádorovou léčbu, zatímco výskyt závažného i nezávažného krvácení se při užívání antikoagulancií zvýšil. Údaje z této práce nepodporují rutinní používání antikoagulace k prevenci ATE u ambulantních onkologických pacientů.

Literatura:
1/ Xu Y. et al, Anticoagulation for the Prevention of Arterial Thrombosis in Ambulatory Cancer Patients, JACC: CardioOncology (2023). DOI: 10.1016/j.jaccao.2023.04.003 
2/ Spaccarotella C. et al, To Anticoagulate or Not to Anticoagulate to Prevent Arterial Thrombosis During Systemic Cancer Therapy, JACC: CardioOncology (2023). DOI: 10.1016/j.jaccao.2023.05.006
3/https://medicalxpress.com/news/2023-07-anticoagulants-arterial-thrombotic-event-cancer.html

Sdílet
Přihlaste se k odběru newsletteru. Na nově publikované případy Vás rádi upozorníme.
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z MujPacient.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.