Mějte přehled o dění v onkologii

Pravidelná dávka novinek v podobě článků, reportáží i přednášek

» Z oboru » Predikce mortality na nádorová onemocnění v Evropě pro rok 2024 se zaměřením na kolorektální karcinom

Predikce mortality na nádorová onemocnění v Evropě pro rok 2024 se zaměřením na kolorektální karcinom

Odborné články Aktuality Výtahy
Predikce mortality na nádorová onemocnění v Evropě pro rok 2024 se zaměřením na kolorektální karcinom

Autor: MUDr. Vlasta Raušová

Předpokládané údaje o úmrtnosti na rakovinu v roce 2024 zůstávají v EU, v jejích pěti nejlidnatějších zemích i ve Spojeném království, příznivé. Ve sledovaném období 2018 až 2024 klesla úmrtnost o 6,5 % u mužů a o 4,3 % u žen. V důsledku růstu populace a stárnutí však počet úmrtí stále stoupá; v roce 2024 se předpokládá celkem 1 270 800 úmrtí v EU a 172 900 úmrtí ve Spojeném království.

Kolorektální karcinom

U obou pohlaví ve všech věkových kategoriích dochází k trvalému poklesu úmrtnosti; od roku 2018 o 4,8 % u mužů a o 9,5 % u žen. Největší pokles se přepokládá u osob starších 70 let. Příznivé trendy lze do značné míry vysvětlit zlepšením diagnostiky kolorektálních lézí, odstraněním adenomů a neoplastických lézí pomocí kolonoskopie a pokroky v léčbě. Vzestupné trendy se objevují u mladých dospělých ve věku 25-49 let. Ve věku pod 50 let vykazuje úmrtnost na kolorektální karcinom nepříznivé trendy v Itálii a Spojeném království, v Polsku a Španělsku u mužů a v Německu u žen. 

Příznivé trendy mortality 

 • Karcinom žaludku
  Odhady naznačují konzistentní snížení úmrtnosti u obou pohlaví v celé EU. Hlavními faktory tohoto příznivého poklesu jsou pokles prevalence Helicobacter pylori, zlepšení opatření pro kontrolu tabáku a bohatší a zdravější strava a způsob uchovávání potravin.
 • Karcinom prsu
  Předpokládané trendy úmrtnosti zůstávají v Evropě příznivé. Tyto výrazné poklesy úmrtnosti jsou způsobeny pokroky v diagnostice, ale hlavně v léčbě a managementu onemocnění.
 • Karcinom dělohy
  Předpokládaná úmrtnost ve většině zemí Evropy vykazuje stále příznivý trend. Je to odrazem včasného záchytu při screeningu a detekci HPV, pokroku v léčbě a větší informovanosti a vzdělávání. Přetrvávající zvýšenou úmrtnost v Polsku lze vysvětlit nedostatečným screeningem a vysokou prevalencí HPV ve východní Evropě.
 • Karcinom vaječníků
  Trendy úmrtnosti jsou příznivé a do značné míry za nimi stojí zvýšené užívání perorální antikoncepce u žen narozených po roce 1930 spolu s užíváním hormonální substituční terapie v menopauze a zlepšení diagnostiky a léčby.
 • Karcinom prostaty
  Hlavními faktory příznivých trendů je zlepšení léčby a managementu onemocnění a včasná detekce.
 • Karcinom močového měchýře
  Příznivé trendy (s výjimkou polských mužů) lze přičíst kombinaci odvykání kouření u mužů, vlivu včasné kontroly profesní expozice, zejména aromatickým aminům, a poklesu chronických močových infekcí u obou pohlaví.
 • Leukémie
  Prognózy úmrtnosti jsou i nadále příznivé. Tyto výsledky jsou pravděpodobně způsobeny stálými pokroky v léčbě a managementu onemocnění, včetně široké dostupnosti vysoce kvalitních specializovaných léčebných center.

Nepříznivé trendy

 • Karcinom plic
  U žen v EU je patrný mírný nárůst. Úmrtnost na rakovinu plic odráží trendy v kouření v minulosti. Významně vzestupné trendy vykazuje Francie a Španělsko. Hlavním bodem globálních strategií snižování úmrtnosti na rakovinu plic je kontrola tabáku. Ty jsou ve většině zemí EU, zejména v jižní a středovýchodní Evropě, stále nedostatečné. 
 • Karcinom pankreatu
  Karcinom pankreatu vykazuje nepříznivé trendy u obou pohlaví. Představuje více než 3 % nově diagnostikovaných nádorových onemocnění v Evropě a 7 % úmrtí na nádorová onemocnění; je čtvrtou nejčastější příčinou úmrtí na nádorová onemocnění.

Prognózy mortality na nádorová onemocnění v EU pro rok 2024 zůstávají příznivé, s výjimkou karcinomu pankreatu u obou pohlaví a karcinomu plic u žen. Pro zachování a zlepšení příznivých evropských trendů je důležité pokračovat v kontrole tabáku a v blízké budoucnosti eliminovat kouření. Klíčovou strategií prevence rakoviny je větší kontrola nadváhy a obezity, zlepšení stravovacích návyků, kontrola příjmu alkoholu a zavedení populačního screeningu pro včasnou diagnostiku. Zvláštní pozornost by měla být věnována střední a východní Evropě, které i nadále vykazují vysokou mortalitu na nádorová onemocnění. Předpokládaný nárůst úmrtnosti na kolorektální karcinom u mladých dospělých ve Spojeném království a dalších vybraných evropských zemích naznačuje, že by se v Evropě mělo uvažovat o zahájení screeningu ve věku 45-49 let.

Reference: Santucci C. et al., European cancer mortality predictions for the year 2024 with focus on colorectal cancer, Annals of Oncology, 2024 March, 35(3) P308-316, doi.org/10.1016/j.annonc.2023.12.003

Sdílet
Přihlaste se k odběru newsletteru. Na nově publikované případy Vás rádi upozorníme.
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z MujPacient.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.