Mějte přehled o dění v onkologii

Pravidelná dávka novinek v podobě článků, reportáží i přednášek

» Z oboru » Souvislost mezi dobou trvání radioterapie a klinickými výsledky u pacientů s karcinomem jícnu

Souvislost mezi dobou trvání radioterapie a klinickými výsledky u pacientů s karcinomem jícnu

Odborné články Výtahy
Souvislost mezi dobou trvání radioterapie a klinickými výsledky u pacientů s karcinomem jícnu

Autor: MUDr. Vlasta Raušová

U mnoha typů epiteliálních maligních novotvarů, které jsou léčeny definitivní radioterapií (RT), má její prodloužení a přerušení nepříznivý vliv na klinické výsledky.

Cílem této studie bylo analyzovat souvislost mezi celkovou dobou trvání RT a klinickými výsledky u pacientů s karcinomem jícnu, kteří byli léčeni definitivní chemoradioterapií (CRT). Jednalo se o neplánovanou post hoc sekundární analýzu tří prospektivních, randomizovaných klinických studií fáze 3, které probíhaly ve více centrech a byly sponzorovány NCI (National Cancer Institute, USA). Ve studiích podstoupili zařazení pacienti s nemetastazujícím karcinomem jícnu definitivní CRT v letech 1986 až 2013, přičemž sledování probíhalo do roku 2014. Analýzy dat byly provedeny od března 2022 do února 2023. V léčebných skupinách ve studiích byla používána standardní dávka RT (50 Gy) a souběžná chemoterapie.

Hlavními výsledky byly lokoregionální selhání, vzdálená selhání, přežití bez onemocnění a celkové přežití. Ke zkoumání souvislostí mezi těmito výsledky a celkovou dobou trvání a přerušením RT byly použity modely s více proměnnými. 

Analýza zahrnovala 509 pacientů, jejichž střední věk byl 64 let; 418 bylo mužů (82 %); 376 pacientů bylo bílé rasy (74 %). Medián sledování byl u přeživších pacientů 4,01 (2,93–4,92) let. 

Výsledky

Celkově více než polovina (53 %) pacientů měla medián doby trvání radioterapie zkrácený na 39 dnů nebo méně ve srovnání s méně než polovinou (47 %) pacientů, u kterých byl tento medián delší než 39 dnů. K přerušení radioterapie došlo u 41 % pacientů (n = 207). Doba trvání radioterapie delší než 45 dní vedla k horšímu přežití bez onemocnění a doba delší než 39 dní vedla k vyššímu riziku lokoregionálního selhání. Zjištění dále ukázala, že u žen a osob jiné než bílé rasy byla radioterapie obecně delší a častěji přerušovaná. Výsledky pro celkové přežití nedosáhly statistické významnosti. Analýza doby trvání radioterapie jako kontinuální proměnné ukázala souvislost mezi každým prodloužením radioterapie o jeden týden a selháním přežití bez onemocnění.

Závěr

Výsledky této studie ukázaly, že u pacientů s karcinomem jícnu, kteří byli léčeni definitivní CRT, byla delší doba trvání radioterapie spojena s horšími výsledky. 

Autoři studie uvádějí toto praktické doporučení: pacient, který v pondělí začíná kúru 28 frakcí radioterapie, by měl dokončit léčebnou kúru do pátku šestého týdne. 

Přerušení léčby by mělo být minimalizováno používáním agresivní podpůrné péče a intervencí ke snížení nonadherence pacienta. Pokud je to vhodné, může se zvážit začlenění léčby o víkendu a/nebo dvakrát denně, aby byla délka léčby kratší než 40 dní.

Literatura: Hallemeier CL, Moughan J, Haddock MG, et al. Association of radiotherapy duration with clinical outcomes in patients with esophageal cancer treated in NRG oncology trials. A secondary analysis of NRG oncology randomized clinical trials. JAMA Netw Open 2023;6(4):e238504. doi:10.1001/jamanetworkopen.2023.8504

Sdílet
Přihlaste se k odběru newsletteru. Na nově publikované případy Vás rádi upozorníme.
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z MujPacient.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.