Mějte přehled o dění v onkologii

Pravidelná dávka novinek v podobě článků, reportáží i přednášek

» Z oboru » Špatný stav ústní dutiny ovlivňuje přežití pacientů s rakovinou hlavy a krku

Špatný stav ústní dutiny ovlivňuje přežití pacientů s rakovinou hlavy a krku

Odborné články Výtahy
Špatný stav ústní dutiny ovlivňuje přežití pacientů s rakovinou hlavy a krku

Autor: MUDr. Vlasta Raušová

Špatný stav ústní dutiny byl označen za prognostický faktor, který může ovlivnit přežití pacientů s dlaždicobuněčným karcinomem hlavy a krku. Dosavadní důkazy podporující tuto souvislost však pocházely ze studií založených na jednotlivých kohortách s malými až středně velkými vzorky.

Souhrnná analýza 2 449 jedinců (78 % mužů; průměrný věk 59,8 roku) s dlaždicobuněčným karcinomem hlavy a krku, kteří se zúčastnili čtyř studií prováděných Mezinárodním konsorciem pro epidemiologii rakoviny hlavy a krku (International Head and Neck Cancer Epidemiology Consortium), zahrnovala údaje o onemocnění periodontu, frekvenci čištění zubů, používání ústní vody, počtu přirozených zubů a návštěvách zubního lékaře v průběhu 10 let před stanovením diagnózy. 

K odhadu poměru rizika (RR) souvislostí mezi opatřeními týkajícími se zdraví dutiny ústní a celkového přežití byly použity multivariabilní zobecněné lineární regresní modely. Ty byly upraveny podle věku, pohlaví, rasy, zeměpisné oblasti, místa nádoru, stadia nádoru, přítomnosti uzlin a metastáz, způsobu léčby, vzdělání a kouření.

Výsledky analýzy

Pacienti, kteří před stanovením diagnózy často navštěvovali zubního lékaře, měli vyšší míru celkového přežití po 5 a 10 letech. Tato souvislost byla nejvýraznější u pacientů s dlaždicobuněčným karcinomem orofaryngu.

Pacienti, kteří uvedli více než pět návštěv u zubního lékaře během deseti let před stanovením diagnózy, měli vyšší míru celkového přežití po 5 a 10 letech (74 % a 60 %) ve srovnání s těmi, kteří ve stejném časovém období zubního lékaře nenavštívili (54 % a 32 %).

Další analýza ukázala souvislost mezi chyběním přirozených zubů a o 15 % nižším pětiletým celkovým přežitím ve srovnání s pacienty s více než 20 zbývajícími přirozenými zuby.

Výsledky neprokázaly žádnou souvislost mezi celkovým přežitím a krvácením z dásní uváděným pacientem, čištěním zubů nebo používáním ústní vody.

Závěr

Analýzou největší kohorty pacientů s dlaždicobuněčným karcinomem hlavy a krku, u kterých bylo hodnoceno orální zdraví, byla zjištěna významná souvislost mezi zachováním přirozených zubů a návštěvami zubního lékaře a delším přežitím. 

Tyto výsledky zdůrazňují úlohu udržování orálního zdraví nejen pro předcházení nežádoucím následkům spojeným s léčbou, jako je osteoradionekróza, ale také jako potenciálně nezávislého prognostického faktoru u pacientů s dlaždiobuněčným karcinomem hlavy a krku. 

Je zapotřebí dalších prospektivních studií, které by replikovaly a rozšířily toto zjištění a pomohly objasnit hlavní mechanismy, které zde hrají roli.

Reference:
1. Tasoulas J. et al., Poor oral health influences head and neck cancer patient survival: an International Head and Neck Cancer Epidemiology Consortium pooled analysis, JNCI: Journal of the National Cancer Institute, 2023, 00(0), 1–10, https://doi.org/10.1093/jnci/djad156
2.https://www.healio.com/news/hematology-oncology/20230919/poor-oral-health-associated-with-increased-risk-for-head-and-neck-cancer

 

Sdílet
Přihlaste se k odběru newsletteru. Na nově publikované případy Vás rádi upozorníme.
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z MujPacient.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.