Mějte přehled o dění v onkologii

Pravidelná dávka novinek v podobě článků, reportáží i přednášek

» Z oboru » Studie potvrzuje dlouhodobý přínos chirurgického snížení hmotnosti v prevenci rakoviny

Studie potvrzuje dlouhodobý přínos chirurgického snížení hmotnosti v prevenci rakoviny

Odborné články Výtahy
Studie potvrzuje dlouhodobý přínos chirurgického snížení hmotnosti v prevenci rakoviny

Autor: MUDr. Vlasta Raušová

Rakovina je druhou nejčastější příčinou úmrtí ve Spojených státech s mortalitou 21,0 %. Karcinom tlustého střeva a prsu patří mezi nejčastěji se vyskytující druhy rakoviny a zároveň patří mezi ty, které jsou na základě nejnovějších poznatků spojovány s obezitou.

Národní onkologický institut (NCI) zařadil obezitu mezi rizikové faktory rakoviny s tím, že obezita zvyšuje riziko úmrtí na rakovinu o 62 % u žen a o 52 % u mužů. Kromě toho 42,5 % dospělé populace USA trpí obezitou a dalších 31,1 % nadváhou, což představuje obrovskou zdravotní zátěž pro zdravotnický systém. Ačkoli souvislosti mezi BMI a rizikem některých druhů rakoviny jsou dobře známé, méně jasné je, zda snížení BMI prostřednictvím záměrného snížení hmotnosti snižuje riziko vzniku rakoviny. Bariatrická chirurgie přináší klinicky významný úbytek hmotnosti a také předpokládanou modulaci několika biologických mechanismů relevantních pro rakovinu, což snižuje její incidenci a mortalitu.

Již dříve autoři této práce informovali o incidenci a úmrtnosti na rakovinu u pacientů s žaludečním bypassem (Roux-en-Y Gastric Bypass) ve srovnání s nechirurgickou srovnávací skupinou s těžkou obezitou. Současná studie prodlužuje sledování až na 38 let u téměř 22 000 pacientů s čtyřmi hlavními typy dnes prováděných bariatrických zákroků: žaludeční bypass, bandáž žaludku, sleeve gastrektomie a duodenální switch.

Primárním cílem této retrospektivní studie (1982 - 2019) bylo vyhodnotit dlouhodobou incidenci a úmrtnost na nádorová onemocnění související s bariatrickými chirurgickými zákroky. Výsledky byly stratifikovány podle rakoviny související a nesouvisející s obezitou, stadia rakoviny, pohlaví a typu bariatrické operace. Duodenální switch zahrnoval typy zákroků s jednoduchou a dvojitou anastomózou.

Výsledky

  • Ve skupině chirurgických pacientů došlo ke snížení výskytu rakoviny o 25 % ve srovnání se skupinou nechirurgických pacientů. 
  • U pacientek po chirurgických zákrocích došlo ke snížení výskytu rakoviny související s obezitou (tj. prs, ovarium, děloha, tlusté střevo) o 41 % a ke snížení výskytu rakoviny u všech stadií rakoviny s výjimkou rakoviny in situ. 
  • U pacientů s chirurgickým zákrokem byla ve srovnání s nechirurgickou skupinou o 43 % nižší úmrtnost na všechny druhy rakoviny. 

Klinický význam této studie spočívá zejména v tom, že po bariatrické operaci došlo k významnému snížení výskytu postmenopauzálního a premenopauzálního karcinomu prsu, což naznačuje, že redukce hmotnosti u žen s těžkou obezitou může příznivě ovlivnit výskyt tohoto onemocnění.

Závěr

Je zřejmé, že výsledky této studie i dalších výzkumů ukazují, že bariatrická a metabolická chirurgie pravděpodobně přispívá ke snížení incidence rakoviny a k nižší úmrtnosti na nádorová onemocnění.

Výsledky, prokazující významné snížení výskytu rakoviny tlustého střeva, prsu, vaječníků a dělohy po bariatrické operaci, pravděpodobně zvýší úsilí biomolekulárně mechanického výzkumu zaměřeného na nalezení nechirurgické prevence rakoviny.

Reference: Adams TD. et al., Long-term cancer outcomes after bariatric surgery, Obesity (Silver Spring). 2023;31(9):2386‐2397. doi:10.1002/oby.23812

Sdílet
Přihlaste se k odběru newsletteru. Na nově publikované případy Vás rádi upozorníme.
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z MujPacient.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.