Mějte přehled o dění v onkologii

Pravidelná dávka novinek v podobě článků, reportáží i přednášek

» Z oboru » Tekutá biopsie predikuje odpověď na imunoterapii a toxicitu u pacientů s pokročilým karcinomem plic

Tekutá biopsie predikuje odpověď na imunoterapii a toxicitu u pacientů s pokročilým karcinomem plic

Odborné články Aktuality Výtahy
Tekutá biopsie predikuje odpověď na imunoterapii a toxicitu u pacientů s pokročilým karcinomem plic

Autor: MUDr. Vlasta Raušová

Karcinom plic představuje nejčastější příčinu úmrtí v souvislosti s nádorovým onemocněním. V minulosti byla jedinou možností systémové léčby pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) chemoterapie. Zařazení cílené léčby inhibitory tyrosinkináz (TKI) a imunoterapie check-point inhibitory do léčebného algoritmu NSCLC přineslo dramatické zlepšení léčebných výsledků. 

Základní podmínkou pro správný výběr léčby se stalo molekulárně genetické vyšetření nádorové tkáně či volné nádorové DNA (cfDNA) z periferní krve.

Limitací léčby imunoterapií je nedostatek prediktivních biomarkerů použitelných k správnému výběru pacientů, kteří budou mít z této léčby prospěch. Heterogenita klinických odpovědí spolu s omezenou hodnotou hodnocení radiografických odpovědí pro včasnou a přesnou předpověď terapeutického účinku – zejména v podmínkách stabilního onemocnění – vyžadují vývoj molekulárně informovaných minimálně invazivních přístupů v reálném čase. Tekutá biopsie může být, kromě zachycení regrese nádoru, informativní i při zachycení imunitně podmíněných nežádoucích příhod (irAE). 

V tomto experimentálním designu se zkoumaly longitudinální změny v cirkulující nádorové DNA (ctDNA) u pacientů s metastatickým NSCLC, kteří dostávali režimy založené na imunoterapii. Pomocí cíleného sekvenování ctDNA s korekcí chyb spolu s odpovídajícím sekvenováním bílých krvinek a nádorové tkáně se sledovaly sériové změny v bezbuněčné náloži nádoru (cfTL) a určovaly molekulární odpovědi. Dynamika periferního repertoáru T-buněk byla hodnocena sériově a společně s profily exprese plazmatických proteinů.

Výsledky

Molekulární odpověď, definovaná jako úplná clearance cfTL, byla významně spojena s přežitím bez progrese (log-rank p=0,0003) a celkovým přežitím (log-rank p=0,01) a byla zvláště informativní při zachycení rozdílných výsledků přežití u pacientů s rentgenologicky stabilním onemocněním. 

U pacientů, u nichž se rozvinuly irAEs, byla změna repertoáru T-buněk periferní krve během léčby, hodnocená podle významné expanze a regrese typů klonu TCR (T cell receptor), zjištěna v průměru 5 měsíců před klinickou diagnózou nežádoucí příhody související s imunitou.

Závěry

Molekulární odpovědi pomáhají při interpretaci heterogenních klinických odpovědí, zejména u pacientů se stabilním onemocněním. Toto komplementární hodnocení periferního nádorového a imunitního kompartmentu poskytuje přístup ke sledování klinického přínosu a irAEs během imunoterapie.

Reference: Murray J. et al., Elucidating the heterogeneity of immunotherapy response and immune-related toxicities by longitudinal ctDNA and immune cell compartment tracking in lung cancer, Clin Cancer Res (2023), https://doi.org/10.1158/1078-0432.CCR-23-1469 

Sdílet
Přihlaste se k odběru newsletteru. Na nově publikované případy Vás rádi upozorníme.
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z MujPacient.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.