Zapojte své pacienty do průzkumu: Jak spí onkologicky nemocní v ČR?

Novinky z Linkos
Zapojte své pacienty do průzkumu: Jak spí onkologicky nemocní v ČR?

Z výzkumů v zahraničí vyplývá, že problémy s nespavostí zažívá více než polovina lidí, kteří mají či měli rakovinu. Relevantní informace však v České republice bohužel nejsou dostupné. Proto prosíme nejen onkology, ale i praktické lékaře, aby pomohli informovat své pacienty o dotazníkovém šetření. Cílem šetření je zmapovat spánek u onkologicky nemocných v ČR. Stačí, aby vaši pacienti vyplnili dotazník ZDE. Předem děkujeme, že jim o tom řeknete.

Zdroj: https://www.linkos.cz/onkologicka-prevence/zasady-zdraveho-zivotniho-stylu/spanek/jak-spi-onkologicky-nemocni-v-cr/