Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z MujPacient.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.

Mějte přehled o dění v onkologii

Pravidelná dávka novinek v podobě článků, reportáží i přednášek

» Z oboru » Zásadní změny indikačních omezení úhrad – aktualizace

Zásadní změny indikačních omezení úhrad – aktualizace

Informace o úhradě léčivých přípravků
Zásadní změny indikačních omezení úhrad – aktualizace

Změny indikačního omezení se tentokrát týkají účinných látek enkorafenibu a nivolumabu v 1. základní úhradě, ale také ve 2. a 3. úhradě. Přečtěte si, ke kterým konkrétním změnám došlo. Víte, že například enkorafenib je v kombinaci s cetuximabem hrazen u dospělých pacientů s metastazujícím kolorektálním karcinomem s mutací V600E genu BRAF? Za jakých podmínek? Úplně nové indikační omezení se týká sacituzumabu govitekanu, což je nová účinná látka s úhradou terapie triple negativního karcinomu prsu. 

Plné znění indikačního omezení je možno najít také na stránkách www.sukl.cz.

Podrobnosti si přečtěte níže:

Enkorafenib

Nivolumab v 1. základní úhradě

Nivolumab ve 2. a 3. úhradě

Sacituzumab govitekan – nové indikační omezení

Sdílet
Přihlaste se k odběru newsletteru. Na nově publikované případy Vás rádi upozorníme.
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z MujPacient.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.