Mějte přehled o dění v onkologii

Pravidelná dávka novinek v podobě článků, reportáží i přednášek

» Z oboru » Zpravodajství ze 46. Brněnských onkologických dnů

Zpravodajství ze 46. Brněnských onkologických dnů

Kongresy Videa
Zpravodajství ze 46. Brněnských onkologických dnů

Ve dnech 12. – 14. 10. 2022 proběhly 46. Brněnské onkologické dny, důležité setkání odborníků na poli české a slovenské onkologie. Je nám ctí Vám v krátkých komentářích zprostředkovat novinky z přednášek, které probíhaly paralelně ve 4 sálech. Natočili jsme je se členy kolegia projektu Mujpacient.cz nebo s účastníky kongresu. Podívejte se nyní na stručné shrnutí toho nejdůležitějšího.

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA
Dostupnost nových molekul se diametrálně změnila
Dobrou zprávou je, že dostupnost nových molekul se zcela diametrálně změnila. Příchod nových molekul nebo starých molekul do nových indikací se již nepočítá na roky, ale na měsíce a někdy pouze na týdny. 

doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D. 
Imunoterapie v léčbě metastatického kolorektálního karcinomu
V rámci konference zazněla řada nových informací o použití a indikacích imunoterapie v léčbě metastatického kolorektálního karcinomu. Jde o zásadní změnu v prognóze pro onkologické pacienty s MSI-H nádory kolorekta.

MUDr. Jana Katolická, Ph.D. 
Přichází nová éra terapie karcinomu prostaty 

Léčba karcinomu prostaty zažívá jedno z nejlepších období. V případě metastatického hormonálně senzitivního karcinomu už nestačí jen monoterapie a kombinovaná léčba přináší významné prodloužení celkového přežití. 

doc. MUDr. Radek Lakomý, Ph.D.
Novinky v léčbě diseminovaného uveálního melanomu 
I v roce 2022 se v oblasti maligního melanomu udála řada novinek. Velký pokrok nastal v terapii diseminovaného uveálního melanomu. Máme k dispozici nový lék s unikátním mechanismem účinku.  

MUDr. Michaela Matoušková
Co přinesly výsledky studie KEYNOTE-564 
Na EAN v Amsterdamu byly prezentovány výsledky studie, která jako jediná prokázala velký benefit podání pembrolizumabu u pacientů s high risk renálním karcinomem. 

MUDr. Michaela Matoušková
Posun v terapii nádorů močového měchýře 
U pacientů po neoadjuvantní chemoterapii, provedené cystektomii a průkazu cirkulujících nádorových buněk prokázala léčba atezolizumabem ve 4týdenním podání velmi dobrý efekt. 

doc. MUDr. Milada Zemanová, Ph.D.
Nové úhrady léčiv u karcinomu jícnu, kardia a plic
Od 1. listopadu 2022 bude v úhradě imunochemoterapie v 1. linii generalizovaného malobuněčného karcinomu a dále také u pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic, s PDL-1 negativním nádorem.  

prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D.
Role molekulární diagnostiky u chronické lymfocytární leukémie
Mezi nevýznamnější prediktivní a prognostický faktor patří gen TP53. V případě mutace tohoto genu je indikována nová terapie v podobě inhibitorů BCR signalizace nebo BCL2.  

MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.
Pokroky v systémové léčbě hepatocelulárního karcinomu
V letošním roce byla publikována nová verze Barcelonských kritérií BCLC, která integrují diagnostiku a prognózu pacienta. Zajímavá je prognostická část u onemocnění ve stadiu B a C. 

MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.
Spektrum možností onkologické terapie je obrovské
Dnešní doba má opravdu co nabídnout. Od chirurgické a systémové terapie přes cílenou léčbu až po imunoterapii, která se začíná prolínat do všech stadií onemocnění. 

Sdílet
Přihlaste se k odběru newsletteru. Na nově publikované případy Vás rádi upozorníme.
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z MujPacient.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.