Aktualizovaný Národní onkologický program České republiky (NOP ČR) – strategie a cíle

Novinky z Linkos
Aktualizovaný Národní onkologický program České republiky (NOP ČR) – strategie a cíle

K dubnu 2021 proběhla aktualizace textu Národního onkologického programu (NOP ČR). Cíle NOP, tak jak jsou definovány v úvodu, zůstávají stále v platnosti a jejich význam se do budoucnosti nijak nemění. Prevence je základním pravidlem, které je podporováno onkology, i když jimi není v celé šíři realizovatelná. Je problémem celospolečenským, politickým i každého jedince v ČR. Dominantní úlohu v prevenci hrají praktičtí lékaři. Přečtěte si hlavní cíle a strategie NOP.

Zdroj: www.linkos.cz