Genetické testování u karcinomu prostaty: kdy a jak?

Odborné články
Genetické testování u karcinomu prostaty: kdy a jak?

Obecně je známo, že muži s karcinomem prostaty (PCA) s genetickými změnami jsou skupinou nemocných se špatnou prognózou z hlediska dlouhodobého přežití. Pro genetické testování byli doporučeni jedinci s metastatickým onemocněním nebo rodinnou anamnézou naznačující dědičný karcinom prostaty. Prioritní geny metastatického onemocnění zahrnovaly BRCA2, BRCA1 a geny pro opravu, jako je ATM. Celý článek je k dispozici ZDE.

Zdroj: https://www.onkozpravodaj.cz/bulletin/brezen-2021/geneticke-testovani-u-karcinomu-prostaty-kdy-a-jak/