Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z MujPacient.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.

Aktivní onkologická léčba spojená se zvýšeným rizikem náhlé srdeční smrti. Více v článku ZDE

×

Mějte přehled o dění v onkologii

Pravidelná dávka novinek v podobě článků, reportáží i přednášek

» Z oboru » IL-7R(hi) CD8+ T buňky brání návratu rakoviny

IL-7R(hi) CD8+ T buňky brání návratu rakoviny

Odborné články Výtahy
IL-7R(hi) CD8+ T buňky brání návratu rakoviny

Autor: MUDr. Vlasta Raušová

Relaps pokročilého melanomu po léčbě je hlavním rizikovým faktorem zkrácení přežití a možnosti léčby jsou omezené. Protinádorová imunitní paměť hraje zásadní roli v prevenci relapsu melanomu a paměťové T-buňky by mohly být účinnou buněčnou terapií, ale identita a funkční vlastnosti potřebných imunitních buněk nejsou zcela známy. V práci výzkumníci ukazují, že IL-7Rhi nádorově specifická populace CD8+ je pro protinádorovou paměť kritická a pro dosažení silné protinádorové imunitní odpovědi může být epigeneticky posílena.

Pomocí modelu funkční antimelanomové paměti výzkumníci zjistili, že vysoká exprese IL-7R selektivně označuje populaci CD8+ v lymfoidních orgánech, která hraje kritickou roli při udržování remise nádoru po imunoterapii nebo chirurgické resekci. Tato populace má vlastní cytotoxickou aktivitu, postrádá markery vyčerpání a má vyšší protinádorovou účinnost. Buňky IL-7Rhi mají funkčně vyrovnanou epigenetickou oblast regulovanou metylací DNA, kterou lze zvýšit hypometylačními látkami a zajistit tak lepší přežití a úplnou clearance melanomu u naivních myší. Důležité je, že více než 95 % nádorově specifických T-lymfocytů v drenážních lymfatických uzlinách po léčbě exprimuje vysoké hladiny IL-7R. Toto překrývání IL-7Rhi a antigenně specifických T buněk umožňuje obohacení silné funkční populace CD8+ bez určení antigenní specifity, což výzkumníci demonstrují na modelu melanomu bez známého antigenu. Zjstilo se, že exprese IL-7R v lidském melanomu je nezávislým prognostickým faktorem lepšího přežití. Tato zjištění rozšiřují základní znalosti o protinádorové paměti a navrhují buněčnou terapii využívající vysokou expresi IL-7R k obohacení populace lymfatických uzlin s vynikající protinádorovou aktivitou, kterou lze zvýšit hypometylačními látkami.

Závěrem autoři uvádějí:

„Tato zjištění posunují naše základní znalosti o protinádorové paměti v kontextu inhibice kontrolních bodů nebo chirurgické resekce a navrhují strategii využití vysoké exprese IL-7R k obohacení paměťových T lymfocytů s vynikající protinádorovou aktivitou z lymfatické uzliny drénující nádor, která může být posílena epigenetickými terapiemi pro adoptivní přenos buněk. Adoptivní přenos buněk se klasicky opírá o tumor infiltrující lymfocyty, které jsou z velké části terminálně diferencované, vyčerpané a obsahují imunosupresivní populace. Buňky IL-7Rhi z lymfatických uzlin s cytotoxickými/paměťovými vlastnostmi a permisivním "nezjizveným" epigenomem jsou hlavními kandidáty pro adoptivní transfer T buněk a mohou pomoci zlepšit imunoterapii založenou na T buňkách.“ 

Reference: Micevic G. Et al., IL-7R licenses a population of epigenetically poised memory CD8+ T cells with superior antitumor efficacy that are critical for melanoma memory, PNAS 2023 Vol. 120 No. 30 e2304319120, https://doi.org/10.1073/pnas.2304319120

Sdílet
Přihlaste se k odběru newsletteru. Na nově publikované případy Vás rádi upozorníme.
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z MujPacient.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.