Mějte přehled o dění v onkologii

Pravidelná dávka novinek v podobě článků, reportáží i přednášek

» Z oboru » Karcinom prostaty: Nejnovější studie neukazuje žádnou změnu v 15leté úmrtnosti bez ohledu na strategii léčby

Karcinom prostaty: Nejnovější studie neukazuje žádnou změnu v 15leté úmrtnosti bez ohledu na strategii léčby

Odborné články Výtahy
Karcinom prostaty: Nejnovější studie neukazuje žádnou změnu v 15leté úmrtnosti bez ohledu na strategii léčby

Autor: MUDr. Vlasta Raušová

Již více než dvě desetiletí hodnotí studie Prostate Testing for Cancer and Treatment (ProtecT) účinnost současné léčby mužů s klinicky lokalizovaným karcinomem prostaty detekovaným prostatickým specifickým antigenem (PSA). Patnáctiletá následná analýza poskytuje důkaz vysokého procenta dlouhodobého přežití ve studované populaci s 97 % úmrtí specifických pro karcinom prostaty a 78 % úmrtí z jakékoli příčiny, bez ohledu na léčebnou skupinu. 

Radikální léčba, prostatektomie nebo radioterapie, snížila výskyt metastáz, lokální progresi a dlouhodobou androgen-deprivační terapii o polovinu ve srovnání s aktivním sledováním. Toto snížení se však nepromítlo do rozdílů v úmrtnosti po 15 letech, což je zjištění, které zdůrazňuje dlouhou přirozenou historii tohoto onemocnění.

V letech 1999 až 2009 bylo celkem 82 429 mužů ve věku 50 až 69 let v 9 centrech ve Spojeném království zařazeno do studie ProtecT za účelem vyhodnocení účinnosti konvenční léčby klinicky lokalizovaného karcinomu prostaty, který byl detekován testováním PSA. Lokalizovaný karcinom prostaty byl diagnostikován u 2 664 mužů, kteří měli předpokládanou délku života alespoň 10 let a byli způsobilí k léčbě. Z těchto mužů bylo 1 643 randomizováno k aktivnímu sledování (n = 545), prostatektomii (n = 553) nebo radioterapii (n = 545). Medián věku v době diagnózy byl 62 let (rozmezí 50–69 let) a medián hladiny PSA byl 4,6 ng/ml (rozmezí 3,0–18,9). Mezi randomizovanými skupinami nebo mezi muži, kteří přijali nebo odmítli podstoupit randomizaci, nebyly pozorovány žádné významné klinicko-patologické rozdíly.

V současné fázi studie s mediánem sledování 15 let (11–21 let) studijní tým vyhodnotil relativní efektivitu aktivního sledování, prostatektomie a radioterapie s ohledem na úmrtí na karcinom prostaty (primární výsledek) a smrt z jakékoli příčiny, výskytu metastáz, progrese onemocnění a zahájení dlouhodobé androgen-deprivační terapie (sekundární výsledky). V době diagnózy mělo přibližně 77 % mužů onemocnění s nízkým rizikem. Studijní tým proto provedl komplexní analýzu pomocí několika systémů stratifikace rizika, včetně hodnocení rizika rakoviny prostaty (CAPRA) a skórovacích systémů D'Amico a Cambridge Prognostic Group, aby bylo možné lépe interpretovat výsledky.

Výsledky

Sledování bylo dokončeno u 1 610 pacientů (98 %). Analýza stratifikace rizika ukázala, že více než jedna třetina mužů měla v době diagnózy onemocnění středního nebo vysokého rizika. Na karcinom prostaty zemřelo 45 mužů (2,7 %), a to konkrétně 17 (3,1 %) ve skupině s aktivním sledováním, 12 (2,2 %) ve skupině s prostatektomií a 16 (2,9 %) ve skupině s radioterapií (p = 0,53 pro celkové srovnání). Smrt z jakékoli příčiny byla zaznamenána u 356 mužů (21,7 %), s podobnými počty ve všech třech skupinách.

Metastázy se objevily u 51 mužů (9,4 %) ve skupině s aktivním sledováním, u 26 (4,7 %) ve skupině s prostatektomií a u 27 (5,0 %) ve skupině s radioterapií. Dlouhodobá androgen-deprivační terapie byla zahájena u 69 (12,7 %), 40 (7,2 %), respektive 42 mužů (7,7 %),. Ke klinické progresi došlo u 141 mužů (25,9 %), 58 (10,5 %) a 60 (11,0 %). Ve skupině s aktivním sledováním bylo na konci sledování naživu 133 mužů (24,4 %) bez jakékoli léčby karcinomu prostaty. Nebyly zaznamenány žádné rozdílné účinky na mortalitu specifickou pro rakovinu ve vztahu k výchozí hladině PSA, stadiu nebo stupni nádoru nebo skóre stratifikace rizika. Při analýze, která byla provedena po deseti letech, nebyly zjištěny žádné léčebné komplikace.

Závěr

Hlavní výzkumník prof. Oliver Sartor zdůraznil, že aktivní sledování, jak je prováděno ve studii ProtecT, by nemělo být používáno, protože v dnešní době může být prospěšnější přidání sériových multiparametrických vyšetření MR. Zvýšená míra metastáz, která byla zaznamenána ve skupině s aktivním sledováním, by se pravděpodobně snížila při využití protokolů aktivního sledování, které se dnes používají. Přestože léčba lokalizovaného karcinomu prostaty prošla od zahájení studie ProtecT dalším vývojem, poskytují její výsledky cenná data pro rozhodování u velké skupiny mužů s nízkým nebo středním rizikem rakoviny prostaty.

Literatura:
1.https://www.esmo.org/oncology-news/mortality-from-psa-detected-localised-prostate-cancer-remains-very-low-regardless-of-whether-patients-received-active-monitoring-prostatectomy-or-radiotherapy
2. https://www.aafp.org/pubs/afp/afp-community-blog/entry/prostate-cancer-newest-study-shows-no-change-in-15-year-mortality-regardless-of-treatment-strategy.html

 

Sdílet
Přihlaste se k odběru newsletteru. Na nově publikované případy Vás rádi upozorníme.
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z MujPacient.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.