Mějte přehled o dění v onkologii

Pravidelná dávka novinek v podobě článků, reportáží i přednášek

» Z oboru » Ovlivnění bolesti u pacientů s pokročilým nádorovým onemocněním: akupunktura vs masáž

Ovlivnění bolesti u pacientů s pokročilým nádorovým onemocněním: akupunktura vs masáž

Odborné články Aktuality
Ovlivnění bolesti u pacientů s pokročilým nádorovým onemocněním: akupunktura vs masáž

Autor: MUDr. Vlasta Raušová

Bolest je jedním z nejčastějších a nejobávanějších klinických symptomů nádoro­vého onemocnění. V době stanovení diagnózy trpí bolestí 30 % pacientů, v pokro­či­lých stadiích nemoci trpí bolestí 80–90 % nemocných. Incidence a intenzita bolesti závisí na typu nádoru. Nedostatečně léče­ná bolest vede k nespavosti, únavě a depresi. 

Pacient s bolestí obvykle málo jí a pije. To přispívá ke zhoršení jeho nutrič­ního stavu, imunity a celkové funkční zdatnosti. Neléčená bolest snižuje pacientovu motivaci k léčbě, zhoršuje jeho spolupráci a tím i výsledky protinádorové léčby.

Cílem multicentrické, pragmatické, randomizované klinické studie bylo porovnat účinky akupunktury a masáže na muskuloskeletální bolest u pacientů s pokročilým nádorovým onemocněním.

Studie probíhala v centrech onkologické péče v USA od 19. září 2019 do 23. února 2022. Do analýzy bylo zařazeno 300 pacientů (průměrný věk 59 let) s pokročilým nádorovým onemocněním se středně silnou až silnou bolestí a klinicky odhadovanou délkou života 6 měsíců nebo více. Průměrné výchozí skóre nejhorší bolesti dle dotazníku Brief Pain Inventory (BPI) bylo 6,9 (0=žádná bolest, 10=nejhorší bolest, jakou si lze představit) a Karnofské skóre bylo ³ 60 (100=normální stav, bez obtíží, bez známek nemoci, 0=smrt). Pacienti dostávali akupunkturu (n=151) nebo masáž (n=149) po dobu 10 týdnů s měsíčními posilovacími sezeními až po dobu 26 týdnů. Primárním cílovým ukazatelem byla změna skóre nejhorší intenzity bolesti od výchozího stavu do 26 týdnů s odpovědí dle zkrácené verze dotazníku BPI. Sekundární výsledky zahrnovaly únavu, nespavost a kvalitu života.

Výsledky

  • akupunktura snížila skóre nejhorší bolesti o -2,53 (95% CI, -2,92 až -2,15) bodů dle BPI
  • masáž snížila skóre nejhorší bolesti o -3,01 (95% CI, -3,38 až -2,63) bodů dle BPI
  • rozdíl mezi skupinami nebyl významný: 0,48 (95% CI, -0,03 až 0,98) bodů; P = 0,07
  • obě léčby také vedly ke zlepšení únavy, nespavosti a kvality života
  • nežádoucí účinky byly mírné a zahrnovaly modřiny (6,5 % pacientů u akupunktury) a přechodnou bolestivost (15,1 % pacientů u masáže)

Závěr

V této randomizované klinické studii u pacientů s pokročilým nádorovým onemocněním byla akupunktura i masáž spojena se snížením bolesti a zlepšením únavy, nespavosti a kvality života po dobu 26 týdnů; mezi jednotlivými způsoby léčby však nebyl významný rozdíl. Je zapotřebí dalšího výzkumu, který by vyhodnotil, jak nejlépe tyto přístupy začlenit do léčby bolesti, aby se optimalizovalo zvládání symptomů u rostoucí populace lidí žijících s pokročilým nádorovým onemocněním.

Reference: Epstein A.S. et al., Acupuncture vs Massage for Pain in Patients Living With Advanced CancerThe IMPACT Randomized Clinical Trial, JAMA Netw Open. 2023;6(11):e2342482. doi:10.1001/jamanetworkopen.2023.42482 

 

Sdílet
Přihlaste se k odběru newsletteru. Na nově publikované případy Vás rádi upozorníme.
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z MujPacient.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.