Pokroky v léčbě sarkomatoidního renálního karcinomu

Odborné články
Pokroky v léčbě sarkomatoidního renálního karcinomu

Sarkomatoidní dediferenciace renálního karcinomu se může vyskytnout u většiny histologických podtypů renálního karcinomu (RCC). Je spojena s velmi špatnou prognózou. Sarkomatoidní diferenciace se objevuje u cca 4 % všech RCC, ale je přítomna u až 20 % metastatických RCC. Jedná se často o relativně mladé pacienty ve věku méně než 60 let. Jaké jsou aktuální pokroky v léčbě?

Zdroj: https://www.onkozpravodaj.cz/bulletin/brezen-2021/pokroky-v-lecbe-sarkomatoidniho-renalniho-karcinomu/