Vakcinace proti COVID-19 z pohledu onkologa

Odborné články
Vakcinace proti COVID-19 z pohledu onkologa

Podle provedených studií a průzkumů lze považovat za prokázané, že nejrizikovější skupinu onkologických nemocných z hlediska COVID-19 představují pacienti s hematologickými malignitami. Pacienti se solidními nádory mají vyšší riziko těžkého průběhu infekce do jednoho roku od diagnózy (lze u nich předpokládat negativní vliv probíhající onkologické léčby). Vyšší riziko fatálního průběhu COVID-19 mají také pacienti s progredujícím nádorem. Přečtěte si celý článek.

Zdroj: https://www.onkozpravodaj.cz/bulletin/brezen-2021/vakcinace-proti-covid-19-z-pohledu-onkologa/