Vychází číslo 2, ročník 34, časopisu Klinická onkologie

Novinky z Linkos
Vychází číslo 2, ročník 34, časopisu Klinická onkologie

Nové číslo časopisu Klinická onkologie se věnuje radikální reiradiaci rekurentních nádorů hlavy a krku s využitím zevní radioterapie. Redakční rada dále upozorňuje na původní retrospektivní studii FDG-PET/ CT v diagnostice a hodnocení léčebné odpovědi Castlemanovy choroby a na kazuistiku o  cílené léčbě Xp11 renálního karcinomu. Čtěte ZDE.

Zdroj: www.linkos.cz