Závěry z ASCO 2020 v léčbě mCRPC. Co přinesly studie CARD a PROREPAIR-B?

Kongresy Přednášky
Závěry z ASCO 2020 v léčbě mCRPC. Co přinesly studie CARD a PROREPAIR-B?

Randomizovaná klinická studie CARD porovnávala kabazitaxel s ARTA preparáty (abirateron nebo enzalutamid) u pacientů s metastatickým karcinomem prostaty (mCRPC), kteří byli předléčeni docetaxelem a alternativním přípravkem ze skupiny ARTA. Jednalo se o analýzu celkového přežití s primárním cílem rPFS (přežití bez radiografické progrese). Jakou účinnost prokázal kabazitaxel? Neméně zajímavé jsou závěry studie PROREPAIR-B, jejímž cílem bylo prokázat prognostickou roli škodlivé mutace v HRR genech.  Byla přítomnost této mutace u pacientů léčených kabazitaxelem a ARTA zásadní? 

Nejen to se dozvíte v rubrice NOVINKY, jež tentokrát přináší krátkou prezentaci z ASCO 2020. Autorem prezentace je prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA. Více ZDE.