2. linie léčby u pac s periprokt. abscesem při terapii TKI

11. 7. 2019 16:34

Pacient - 68 let, léčen s hypertenzí, v anam dále nefrolithiasa vlevo klin, němá, hyperliproteinemie,
6/18 Hluboká žilní tromboza femoro-popliteální vpravo, antikoagulační terapie LMWH
operace: st.p. APPE1992, st.p. LSCHE 1994
FA: Prestarium neo combi tbl 1-0-0, Orcal 5 1-0-1, Atorvastatin 10 0-0-1, Vessel due 2x1, zaldiar nyní nemusí Vigantol 3 gtt denně, Biomin H 1 sáček 1x denně
AA: náplast

Onkol dg a epikríza :
Karcinom pravé ledviny generalizovaný do skeletu dg 4/18
pT1a N0 M1 oss (IV. žebro vlevo, tělo L3, proximální femur vpravo)
- 4/18 - subtrochanterická zlomenina proximálního femuru
- 30.4.018 - chir řešení fr. femuru hřebem. histol. susp renální ca
- 6/18 Hluboká žilní tromboza femoro-popliteální vpravo, LMWH
Nefrektomie z interního hlediska odložena
- 9/18 - CT progrese ve skeletu, bez meta do jater a plic, tu ledviny SD, částečná rekanalizace žil PDK
- 1.11.18 - kavální filtr do DDŽ
- 8.11.2018 Nephrectomia l. dx.
světlobuněčný renální karcinom G2, V0
Dle MSKCC 1 faktor - střední prognoza
- Indikována biologická terapie I. linie od 27.12.18
Sutent 50 mg tbl p.o.1-0-0 28 dní, poté 2 týdny pauza od 27.12.18
dále indikována Xgeva - v Kolíně od 17.1.19 .(posl extrakce 29.11.18)
3/19 SD, klinicky nadále PS 1, pokračujeme v terapii Sutentem
4/19 Sutent přerušen pro periproktální absces
4/19 přerušena Xgeva pro nejasný nález na dásni
7/19 progerse ve skeletu, bez meta do plic a jater, bez lymfadenopatie, bez lokální recdivy


6/19 KO a BCH uspokojivé. hormony št, žlázy v normě, dyslipidemie nyní na terapiii, zvýšená glykemie - řešeno PL , glyk Hb v normě
tlak uspokojivě kompezovaný, klinicky dobrý stav, bolesti mírné, bez nutnosti trvalé analgoterapie, přírustek váhy, PS 1
Xgevu již dle stomatologa možno podávat, je zhojen, periproktální absces nyní tajé zhojen
Jakou byste volili další linii léčby ?

Reakce: 3

Domnívám se, že u tohoto pacienta je více možností, jednak by asi bylo možné se vrátit k Sutentu - byl přerušen pro komplikace a k progresi došlo až 3 měsíce po jeho vysazení, tedy nejde o selhání léčby Sutentem. Pokud ne, nabízí se pro druhou linii jak TKI - cabozantinib nebo axitinib, tak CPI - nivolumab, s velmi vágními klinickými prediktory pro výběr - spíše bych se přikláněla k volbě TKI, ale je to spíše intuitivní než racionální, nejvíce ohledem na možnosti v další linii.

Pokračovat bych v Sutentu 50 mg ve schématu 2/1

Vyjádření lékaře k doporučení kolegia

Ano, děkuji, pokračujeme v doporučeném schématu 2/1

Tazatel byl s doporučeními spokojen