Karcinom ledvin

Duplicitní ca ledviny

9. 3. 2021 04:26

Pacient - nyní 50 let, léčen s hypertenzí a hyperurikemií, silný kuřák do onko, dg (20 cigaret /den), v rodině matka + 62 let na ca tlustého střeva poslední medikace : Triplixam 5/1,25/5mg tbl. 1-0-0 , Purinol 100mg tbl. 1-0-0 Keppra 500 mg. 1-0-1...

raritní

Raritní translokační karcinom ledviny

16. 2. 2021 05:18

Prosím o radu ako pokračovať v liečbe u atypického renálneho ca z rodiny translokačných ca 50 ročná pacientka bez komorbidít : 3/2020 pre bolesti lumbálne prešetrovaná s CT nálezom lokálne pokročilého tu renis l. sin. cT3aN2M1/tumor nepresahuje...

Prosím o doporučení zda zahájit systémovou léčbu a případně jakou

23. 11. 2020 14:16

Pacientka 55 let, kromě kompenzované hypertenze bez komorbidit. V lednu 2016 pravostranná nefrektomie pro světlobuněčný renální karcinom pT1a N0 M0, sledována pak na urologii. V únoru 2017 solitární metastáza bazálně v levé plíci, řešeno resekcí a...

Zhoubný novotvar ledviny mimo pánvičku u 63letého muže

24. 7. 2020 09:31

Jaký bude podle vás postup v léčbě u 63letého muže s hlavní diagnózou C64: Jde o zhoubný novotvar ledviny mimo pánvičku - St.p.levostranné nefrektomii s nálezem konvenčního renálního karcinomu, infiltrujícího perirenální tuk.tkáň, bez prorůstání přes...

Zhoubný novotvar ledviny mimo pánvičku u 66leté ženy

26. 6. 2020 08:55

Konzultace léčby se týká 66leté ženy s hlavní diagnózou: C64 Zhoubný novotvar ledviny mimo pánvičku - St.p. translumbální nefrektomii vpravo a parakavální lymfadenektomii pro špatně difer. světlobuněčný renální karcinom v.s. s ponecháním rezidua v tu...

raritní

Doporučenie liečby u pacienta s PECom obličky

15. 4. 2020 14:43

67ročný pacient, v roku 2015 po resekcii tumoru pravej obličky - histologicky - nádor rastúci prevažne v solídno-lobulárnych formáciách pozostávajúci zo svetlobunkovej populácie, ako aj z buniek s jemne eozinofilnou cytoplazmou. Imunohistochemicky bo...

Je opodstatnená paliatívna CHT u renálneho karcinomu po zlyhaní viacerých línií bioterapie?

25. 3. 2020 07:56

62 r. pacient, s nezávažnou komorbiditou (art. hypertenzia), normostenický habitus. Prim. dg.: Ca renis l. dx. T2bN0M0 st. p. op. 6/2013: Nefrektómia Histol. svetlobunkový ca G2, 12/2015 relaps ochorenia - MTS ad pulm. Indikovaná 1. línia lie...

Středně diferencovaný konvenční renální karcinom levé ledviny

28. 1. 2020 21:30

Jakou další léčbu zahájit u 74leté ženy s hlavní diagnózou C64: Stav po levostr. transperitoneální nefrektomii a adrenalektomií pro středně dif. konvenční renální karcinom levé ledviny s korovým adenomem nadledviny a nejistým nálezem na plicích - CT...

2. linie léčby u pac s periprokt. abscesem při terapii TKI

Pacient - 68 let, léčen s hypertenzí, v anam dále nefrolithiasa vlevo klin, němá, hyperliproteinemie, 6/18 Hluboká žilní tromboza femoro-popliteální vpravo, antikoagulační terapie LMWH operace: st.p. APPE1992, st.p. LSCHE 1994 FA: Prestarium...

High-grade renální karcinom u 67leté pacientky

Doporučení pro léčbu 67leté pacientky s diagnózou C64: Generalizovaný tumor levé ledviny s trombózou v. ovarica a v. renalis, generalizace do plic a LU paraaortálně, histologicky s největší pravděpodobností high-grade renální karcinom, cT3a N1 M1. O...

Méně diferencovaný konvenční renální karcinom u 68letého pacienta

68letý pacient s dg. ca renis l. dx. z 2/2014, st. p. RANE l. dx. z 3.3.14 pT1b N0 M0 Histol.: méně difer. konvenční renální karcinom z jasných buněk, G2. 9/2014 GENERALIZACE ca renis (skelet-humerus l. sin., L páteř) • 11/2014: patol. fr. sin....

Generalizace po 10 letech

Pacientka - nyní 48 let, před 10 lety prodělala pravostrannou nefrektomii pro světlobuněčný karcinom G3, pT1b N0 M0, indikována dispenzarizace, na kontrole naposledy 2012, pak se již nedostavila. Opět přichází v 11/18 s nálezem 2 meta ložisek v...