Karcinom ledvin

Zhoubný novotvar ledviny mimo pánvičku u 63letého muže

Jaký bude podle vás postup v léčbě u 63letého muže s hlavní diagnózou C64: Jde o zhoubný novotvar ledviny mimo pánvičku - St.p.levostranné nefrektomii s nálezem konvenčního renálního karcinomu, infiltrujícího perirenální tuk.tkáň, bez prorůstání přes...

Zhoubný novotvar ledviny mimo pánvičku u 66leté ženy

Konzultace léčby se týká 66leté ženy s hlavní diagnózou: C64 Zhoubný novotvar ledviny mimo pánvičku - St.p. translumbální nefrektomii vpravo a parakavální lymfadenektomii pro špatně difer. světlobuněčný renální karcinom v.s. s ponecháním rezidua v tu...

raritní

Doporučenie liečby u pacienta s PECom obličky

67ročný pacient, v roku 2015 po resekcii tumoru pravej obličky - histologicky - nádor rastúci prevažne v solídno-lobulárnych formáciách pozostávajúci zo svetlobunkovej populácie, ako aj z buniek s jemne eozinofilnou cytoplazmou. Imunohistochemicky bo...

Je opodstatnená paliatívna CHT u renálneho karcinomu po zlyhaní viacerých línií bioterapie?

62 r. pacient, s nezávažnou komorbiditou (art. hypertenzia), normostenický habitus. Prim. dg.: Ca renis l. dx. T2bN0M0 st. p. op. 6/2013: Nefrektómia Histol. svetlobunkový ca G2, 12/2015 relaps ochorenia - MTS ad pulm. Indikovaná 1. línia lie...

Středně diferencovaný konvenční renální karcinom levé ledviny

Jakou další léčbu zahájit u 74leté ženy s hlavní diagnózou C64: Stav po levostr. transperitoneální nefrektomii a adrenalektomií pro středně dif. konvenční renální karcinom levé ledviny s korovým adenomem nadledviny a nejistým nálezem na plicích - CT...

2. linie léčby u pac s periprokt. abscesem při terapii TKI

Pacient - 68 let, léčen s hypertenzí, v anam dále nefrolithiasa vlevo klin, němá, hyperliproteinemie, 6/18 Hluboká žilní tromboza femoro-popliteální vpravo, antikoagulační terapie LMWH operace: st.p. APPE1992, st.p. LSCHE 1994 FA: Prestarium...

High-grade renální karcinom u 67leté pacientky

Doporučení pro léčbu 67leté pacientky s diagnózou C64: Generalizovaný tumor levé ledviny s trombózou v. ovarica a v. renalis, generalizace do plic a LU paraaortálně, histologicky s největší pravděpodobností high-grade renální karcinom, cT3a N1 M1. O...

Méně diferencovaný konvenční renální karcinom u 68letého pacienta

68letý pacient s dg. ca renis l. dx. z 2/2014, st. p. RANE l. dx. z 3.3.14 pT1b N0 M0 Histol.: méně difer. konvenční renální karcinom z jasných buněk, G2. 9/2014 GENERALIZACE ca renis (skelet-humerus l. sin., L páteř) • 11/2014: patol. fr. sin....

Generalizace po 10 letech

Pacientka - nyní 48 let, před 10 lety prodělala pravostrannou nefrektomii pro světlobuněčný karcinom G3, pT1b N0 M0, indikována dispenzarizace, na kontrole naposledy 2012, pak se již nedostavila. Opět přichází v 11/18 s nálezem 2 meta ložisek v...

Solitární relaps nádoru ledviny do hlavy pankreatu

Pozdní (po 19 letech) solitární relaps nádoru ledviny do hlavy pankreatu. Pacientka s adenoca ledviny, Fuhrman I, st. p. nefrektomii 9/1999, následně jen sledována. Aktuálně vyšetřována pro dyspepsie přechodného charakteru, kdy na sono vyšetření bř...

Ca ledviny s progresí metastáz v plicích

65letá pacientka s diagnózou C64 – st. po transperitoneální nefrektomii a adrenalektomii vlevo s resekcí mesocolon a m. psoas pro světlobuněčný karcinom, v.s. meta na plicích dle CT pT4c N0 Mx (31. 10. 2016, Urologická klinika FN Plzeň). Progrese met...

Renální karcinom onkocytického vzhledu s metastázami do jater

St. p. neferektomii l. sin. pro renální karcinom onkocytického vzhledu u 60letého pacienta, pT1a N0 M0, G2. Ložiskový proces jater dle zobrazovacích metod 4–8/2016. Léčba I. linie Sutent od 11/2016 do 4/2018, kdy ukončena pro PD. Ostatní diagnózy: M...