Karcinom ledvin

Středně diferencovaný konvenční renální karcinom levé ledviny

Jakou další léčbu zahájit u 74leté ženy s hlavní diagnózou C64: Stav po levostr. transperitoneální nefrektomii a adrenalektomií pro středně dif. konvenční renální karcinom levé ledviny s korovým adenomem nadledviny a nejistým nálezem na plicích - CT...

2. linie léčby u pac s periprokt. abscesem při terapii TKI

Pacient - 68 let, léčen s hypertenzí, v anam dále nefrolithiasa vlevo klin, němá, hyperliproteinemie, 6/18 Hluboká žilní tromboza femoro-popliteální vpravo, antikoagulační terapie LMWH operace: st.p. APPE1992, st.p. LSCHE 1994 FA: Prestarium...

High-grade renální karcinom u 67leté pacientky

Doporučení pro léčbu 67leté pacientky s diagnózou C64: Generalizovaný tumor levé ledviny s trombózou v. ovarica a v. renalis, generalizace do plic a LU paraaortálně, histologicky s největší pravděpodobností high-grade renální karcinom, cT3a N1 M1. O...

Méně diferencovaný konvenční renální karcinom u 68letého pacienta

68letý pacient s dg. ca renis l. dx. z 2/2014, st. p. RANE l. dx. z 3.3.14 pT1b N0 M0 Histol.: méně difer. konvenční renální karcinom z jasných buněk, G2. 9/2014 GENERALIZACE ca renis (skelet-humerus l. sin., L páteř) • 11/2014: patol. fr. sin....

Generalizace po 10 letech

Pacientka - nyní 48 let, před 10 lety prodělala pravostrannou nefrektomii pro světlobuněčný karcinom G3, pT1b N0 M0, indikována dispenzarizace, na kontrole naposledy 2012, pak se již nedostavila. Opět přichází v 11/18 s nálezem 2 meta ložisek v...

Solitární relaps nádoru ledviny do hlavy pankreatu

Pozdní (po 19 letech) solitární relaps nádoru ledviny do hlavy pankreatu. Pacientka s adenoca ledviny, Fuhrman I, st. p. nefrektomii 9/1999, následně jen sledována. Aktuálně vyšetřována pro dyspepsie přechodného charakteru, kdy na sono vyšetření bř...

Ca ledviny s progresí metastáz v plicích

65letá pacientka s diagnózou C64 – st. po transperitoneální nefrektomii a adrenalektomii vlevo s resekcí mesocolon a m. psoas pro světlobuněčný karcinom, v.s. meta na plicích dle CT pT4c N0 Mx (31. 10. 2016, Urologická klinika FN Plzeň). Progrese met...

Renální karcinom onkocytického vzhledu s metastázami do jater

St. p. neferektomii l. sin. pro renální karcinom onkocytického vzhledu u 60letého pacienta, pT1a N0 M0, G2. Ložiskový proces jater dle zobrazovacích metod 4–8/2016. Léčba I. linie Sutent od 11/2016 do 4/2018, kdy ukončena pro PD. Ostatní diagnózy: M...

Zhoubný novotvar ledviny mimo pánvičku

Generalizovaný světlobuněčný renální karcinom pravé ledviny v.s., u 61letého pacienta, prorůstající do duodena a susp. do psoatu, s metastatickým postižením pravého humeru, šířící se do měkkých tkání paže okolo patol. fraktury, vícečetně metastatická...

Zhoubný novotvar ledviny mimo pánvičku s mnohočetnou generalizací

Nynější onemocnění a dosavadní léčba 50letého pacienta: Nově diagnostikovaný high-grade karcinom ledviny, generalizovaný mnohočetně do skeletu, uzlin pravé poloviny retroperitonea, obou nadledvin a plic. Zatím bez léčby. Ostatní diagnózy: Zlomenin...

Generalizace renálního karcinomu do plic

Případ 62letého pacienta s diagnózou: Zhoubný novotvar ledviny mimo pánvičku - st. p. LSK radikální nefrektomii vlevo pro světlobuněčný renální karcinom pT1a cN0 M0, G3 dle Fuhrmanové (26. 7. 2012, UROL). Generalizace renálního karcinomu do plic bila...

Možnost léčby ca ledviny po progresi na 3.linii

Prosím o konzultaci pacienta - nyní 53 let, 2013 - diagnostikován karcinom pravé ledviny, indikován k nefrektomii vpravo 10/2013, biopticky konvenční renální karcinom G2, pT 1b N0 M0 . 9/014 meta ložiska na pleuře oboustranně...