Adenokarcinom prostaty u 72letého muže

20. 7. 2020 18:33

Konzultace terapie se tentokrát týká 72letého muže s hlavní diagnózou: C61 Stav po TRUS a biopsii pro adenokarcinom prostaty, G1, Gleason skore 9 (5+4), PSA 9,9. pT1c Nx M0. Hormonální terapie Flucinomem. Doplnění KAB Zoladexem od 4.6.07.
Z510 Stav po radikální RT prostaty 76 Gy, hůře oddělené části semen.váčků 60 Gy a pánevní lymfatiky do výše bifurkace a.il.comm. 50 Gy. Vícečetná generalizace do skeletu dle PET/MR z 9/2017. ADT (Eligard) od 9/2017. TAB od 10/2019 do 6/2020- Progrese nálezu dle PET/CT, vzestup PSA.
Ostatní diagnózy (kód a název):
St.po operaci hemorhoid uzlů (1989) - bez recidivy
Zhodnocení celkového zdravotního stavu (včetně vážnějších komorbidit a jejich současné léčby): v dobrém celk. stavu, ECOG PS 0-1
Aktuální výsledky laboratorních, zobrazovacích a ostatních vyšetření:
Návštěva ambulance / ordinace 11.6.2020
Kontrola + terapie:
Subj.: intermit. chron. bolesti LS páteře s propagací do LDK, jinak bez větších potíží, přetrv. návaly a slabý proud moči, chuť k jídlu dobrá, nehubne.
Obj.: afeb., KP komp., břicho palp. nebol., bez hmat.- rez, DKK bez otoků, bez aTEN, ECOG PS 0-1
11.6.2020 Krevní obraz: B--Le: 6,90 10^9/l B--Ery: 4,26 10^12/l B--Hb: 139 g/l B--HTK: 0,411 1 B--Obj ery.: 97 fl B--Hb ery: 32,7 pg B--Hb konc: 338 g/l B--Erytr.křivka: 12,7 % B--Trombo: 145 10^9/l B--MPV: 8,3 fl
Biochemie: P/S--Bilirubin : 9 umol/l P/S--AST: 0,48 ukat/l P/S--ALT: 0,55 ukat/l P/S--GGT: 0,61 ukat/l P/S--ALP: 1,40 ukat/l P/S--LD: 2,97 ukat/l P/S--Glukóza: 6,5 mmol/l P/S--Močovina: 6,3 mmol/l P/S--Kreatinin: 79 umol/l P/S--Kys. močová: 290 umol/l P/S--Sodík: 141 mmol/l P/S--Draslík: 4,0 mmol/l P/S--Chloridy: 107 mmol/l qS--Cl korig.: 106 mmol/l P/S--Vápník: 2,36 mmol/l P/S--Hořčik: 0,85 mmol/l qS--Osmol. výpočet: 295 mmol/kg qS--Osm.efekt.-výp.: 289 mmol/kg P/S--Celk.bílkovina: 73,3 g/l P/S--Albumin: 49,8 g/lSpec. bioch. vyšetření: P/S--Železo: 16,4 umol/lOdhad glom.filtrace: qS--GF-kreatinin(CKD-EPI: 1,41 ml/s


6.9.2018 - 14.5.2020 Nádorové markery: S--PSA: 1,25 | 2,18 | 2,21 | 2,43 | 3,20 | 3,63 | 3,57 | 3,73 | 4,98 | 5,90 | 6,61 ug/l
14.5.2020 Hormony: S-TESTOST: 0,8 nmol/l
Pozitronová emisní tomografie /CT 28.5.2020 KZM - PETCT
Vyš. s podáním 68GA- PSMA-11Indikace:CA prostaty, RT, HT, kontrolní vyš. Nález: Prostata velikosti 43 x 46 x 40 mm, vyklenuje se do moč. měchýře, obsahuje kalcifikace, v prostatě difuzně vyšší akumulace PSMA-11, SUV max. 5,2. Močový měchýř má při malé náplni difuzně stěnu šíře 11 mm V rozsahu celého vyš. bez zvětšených nebo PSMA-11 akumulujících uzlin. Mírná gynekomastie.
Játra, žlučník, žlučové cesty, slezina a obě nadledviny bez zřetelné patologie. Pankreas nezvětšen, bez ložisek, pouze na úrovni hlavy pankreatu kalcifikace. Ledviny bez solidních ložisek, se štíhlým dutým systémem, drobná parenchymová cysta na úrovni horní třetiny levé ledviny. Dutina břišní bez volné tekutiny. Kalcifikace ve stěně tepen, včetně koronárního řečiště.
Ve skeletu vícečetná osteosklerotická ložiska metastáz s vysokou vazbou ligandu PSMA-11, SUV max. 42,2: obratle C3-7, Th2, Th3, pravostranný oblouk L3, spinozní výběžek L2, III. žebro vpravo v čáře přední axilární - proti min. vyš. progrese rozsahu postižení. Podezření na extraossální šíření metastáz na úrovni C5-7 praevertebrálně a paravertebrálně.
Pleurální dutiny a perikard bez výpotku. Plíce bez ložisek, bilat. pouze adheze, lehce širší stěny bronchů - v.s. jako projev bronchitis.
Závěr:
Mírně zvýšená akumulace PSMA-11 v prostatě - nález nevylučuje perzistenci viabilní neoplazie. Skelet s vícečetnými ložisky metastáz s vysokou vazbou ligandu PSMA-11, na úrovni C5-7 extraossální propagace metastáz s rozšířením para a praevertebrálních měkkých tkání. Dle RECIST kriterií jde o progresivní onemocnění.

Jak postupovat dál v léčbě tohoto pacienta?

Reakce: 1

Přes původní GS 9 velmi dobrý celkový léčebný efekt. Předpokládám, že bisfosfonát či denosumab má a naopak je dle uvedeného bez potíží a významnějších bolestí. K ADT bych přidal ARTA v prechemo indikaci, ale pro větší klid současně doplnil i RT C-páteře.

MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.
MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D. 25. 7. 2020 22:27