Karcinom prostaty

Generalizovaný karcinom prostaty u 73letého muže

Jak postupovat v léčbě 73letého pacienta s hlavní diagnózou: C61 Zhoubný novotvar předstojné žlázy - prostaty: generalizovaný karcinom prostaty, cT3b cN1 cM1b-c (inf.spodiny moč.měchýře, pánevních a retroperitoneálních uzlin, skalenová oblast krku vl...

Karcinom prostaty u 69letého pacienta

Jak byste léčili pacienta s diagnózou C61: Karcinom prostaty dg. v r. 2012 - TxNxMx, Gleason X, iPSA 154? 69 let Ostatní diagnózy: I10 Arteriální hypertenze Nynější onemocnění a jeho dosavadní léčba: Hormonální terapie Eligard od r....

Pacient s hlavní diagnózou C61, 73 let

Jak byste postupovali v léčbě pacienta s hlavní diagnózou C61? 73 let Stav po RAPE s oboustrannou pánevní lymfadenektomií pro adenokarcinom prostaty s perineurálním šířením, bez metastatického postižení odstraněných uzlin - pT2cpN0M0, G2, Gleason sc...

72 letý pacient - ca prostaty

72 letý pacient PS 1 Interkurence: hypertenze , glomerulopathie membranoproliferativní , nefrotický syndrom, stp. biopsii ledvin 5/2012, pacient dialyzován ob den , stp. miliární TBC přeléčen antituberkulotiky 2012-2013 dg : Ca prostaty dg 1/...

Synchronní nádor močového měchýře a prostaty

75letý pac. se synchronní nádorovou dg.- C 61 ca prostatae TNM: cT1cN0M0, GS 4+4, PSA 7,8, Histologie: 3/2019 nn. infiltrace ve vzorcích č 1-5 a 7,8 a 12- adenokarcinom převážně kribrif.uspořádaný s ojediněle zastiženou perineurální propagací,...

Včasná progrese po HT

Vážené kolegium , prosím o váš názor na optimálny terapeutický postup u 78 ročného pacienta s vývojom kastračne rezistentného ochorenia pol roka po zahájení HT LHRH antagonistom u primárne metastatického ochorenia . Z anamnézy : 6.8.2018 - dg. t...

Středně diferencovaný adenokarcinom prostaty u 78letého pacienta

Konzultace postupu léčby se týká 78letého pacienta s diagnózou C180: Stav po pravostranné hemikolektomii, ileotransverzoanastomóze ETE pro středně diferencovaný adenokarcinom infiltrující asi 1 mm do perikolické tukové tkáně, bez angiolymfoinvaze pT3...

Adenokarcinom prostaty s metastázami do skeletu u 74letého pacienta

Dnešní kazuistika se týká 74letého pacienta s diagnózou C61: Adenokarcinom prostaty min. cT3 cNx M1b, GS 7 (3+4), mnohočetné metastatické postižení skeletu PSA 927. Totální androgenní blokáda (LHRH analoga Diphereline + bicalutamid) + XGeva od 8/2016...

Adenokarcinom prostaty u 75letého pacienta

Pacient ve věku 75 let s diagnózou C61: Adenokarcinom prostaty T2b NX M0, G3, GS 8 (4+4). Podstoupil hormonální terapii přípravkem Flucinom (20. 4.–16. 9. 2009) a hormonální terapii Zoladex (24. 4. 2009 – dosud). Z510: Stav po ozáření pánve 46 Gy a...

Salvage terapie - mikrometa v LU

Onkologická diagnóza: C61 Ca prostaty . St.p. LSK RAPE s vezikulektomií nervy nešetřící pro adenokarcinom prostaty, **** t.č. PSA relaps (0,36), dle FCH PET/CT ve dvou velice drobných uzlinách v levé polovině pánve podezření na mikrometast...

Léčba mCRPC u 50letého pacienta

Rok 2010/leden – 42 let RA: bez nádorových onemocnění OA: pro sennou rýmu sezónně léčen na alergologii Alergie: neguje SA: žije s manželkou (psycholožka), 2 děti NO: asi ¾ roku zažívací potíže, dyspepsie, nechutenství, opakovaně GFS – zaléčen pr...

Pacient s nádorovou duplicitou: neuroendokrinní karcinom močového měchýře a karcinom prostaty

Muž, ročník 1942, univerzitní profesor, vědec. Anamnesticky ischemická choroba srdeční, po katetrizaci v roce 2015, intermitentně arytmie, sledován na kardiologii, warfarinizován. DM léčený perorálními antidiabetiky. V celkově dobrém stavu, spolupr...