BRCA 1 pozitivní muž 49 let po TGE

2. 9. 2020 15:01

Pacient - 49 let, mutace BRCA1, ERCC3 ( dědičnost ze strany matky), dosud interně zdráv
Na UZ 10.8.20 náhodně nalezeno zesílení stěny žaludku, gastroskopicky vřed žaludku, z biopsie nekrotický invazivní nízce kohezivní karcinom (G3), na CT zvětšené LU v přilehlém tuku, bez generalizace, lab. kompletně v normě,
25.8.20 provedena totální gastrektomie s nálezem
nízce kohezivního adenokarcinomu pN3b (30/16), pMX, R0, L1

Prosím o konzultaci adjuv, terapie - je indikována chemoradioterapie nebo je možnost nějaké studie ?
Děkuji.

Reakce: 2

Tento pacient je vysoce rizikový vzhledem k počtu postižených uzlin. Adjuvantní léčba je indikována - vzhledem k tomu, že podle počtu vyšetřených uzlin byla provedena D2 resekce, může mít prospěch ze samotné chemoterapie - 8x XELOX a 3 týdny nebo 12x FOLFOX a 2 týdny. Chemoradioterapie podle McDonalda je rovněž možná, ale podle subanalýzy je u D2 resekcí málo přínosná, její systémová účinnost je suboptimální. Pře zahájením adjuvantní terapie doporučuji vyšetření PET/CT a odběr CEA, CA 19.9 a CA 72.4 k vyloučení časné generalizace. Přítomnost germinální mutace zde není prediktivní pro volbu terapie

Vyjádření lékaře k doporučení kolegia

Děkuji za názor. Pacient má za sebou PET/CT, kde není prokázaná generalizace. Od příštího týdne zahájí XELOX.

Tazatel byl s doporučeními spokojen