Adenokarcinom žaludku s gastrickou diferenciací

3. 3. 2020 12:56

Mám dotaz týkající se léčby 72letého pacienta s hlavní diagnózou C169: Adenokarcinom žaludku s gastrickou diferenciací, inoperabilní, s metastatickým postižením jater a uzlin truncus coeliacus, hepatoduodenálního ligamenta, mesenteria a subfrenicky (T4a N2 M1, st.IV, G3, L0) s provedením explorativní laparotomie v 12.6.2019 CHIRO FN Plzeň.
Ostatní diagnózy (kód a název):
Z511 Chemoterapeutický cyklus pro novotvar - stav po 8. serii pal. CHT FOLFOX 4 + 4. Herceptin 10/2019
Z924 St.p. nefrektomii vlevo v 1979 pro afunkci.
I10 Arteriální hypertenze.
K409 Hernia ing. l. dx directa.
N40 Zbytnění prostaty.
T784 Alergie PNC.
progrese onemocnění dle CT vyš. z 26.11.2019
Aktuální výsledky laboratorních, zobrazovacích a ostatních vyšetření:
CT břicha ze dne 26. 11. 2019
CT hrudníku a břicha. Srovnávám s CT břicha z 3.6.2019.
Ve shodě s min.vyš. je v S8 vlevo subpleurálně drobná nodulace vel. 5mm, jiná ložiska nevidím. Mírné zmnožení subpleur. intersticia bilat dorzobazálně. Nadklíčky, axily a mediastinum jsou bez lymfadenopatie. Pleur. dutiny a perikard jsou bez výpotku. Ložisko v S6 jater se zmenšilo na 15mm (původně 25mm). Nově ložisko vl. 26mm s prstenčitým sycením v S5/6 subkapsulárně, minule nebylo patrno. Další velmi suspektní ložisko je v S8 vel. 15mm. Kulovitá expanze vel. 33x32mm (minule 30x25mm) je v intimním kontaktu se stěnou žaludku v obl. malé kurvatury, nelze vyloučit že ze stěny vychází. Pravá ledvina bez ložisek, stp. nefrectomii vlevo. Pankreas je bez ložisek, slezina norm, neměnný splenikulus. Nadledviny bez expanze. Retroperitoneum a pánev bez zvětšených uzlin. Zvětšená prostata. M.měchýř má štíhlou stěnu, perit. dutina bez výpotku. Přemosťující osifikace v předním podélném vazu v Th oblasti, spondylolisthéza L5/S1 se spondylolýzou oblouku, bez posunu proti min vyš. Skelet bez zn. generalizace.
Závěr: Dvě nová ložiska v játrech, jedno v parc. regresi, mírná progrese expanze při malé konvexitě žaludku (tumor či uzlinová meta). Dle RECISt progrese nálezu (nová ložiska).Nemocný s inoperabilním adenokarcinomem žaludku s generalizací do jater a lymfat. uzlin po 1. linii pal. léčby (FOLFOX4 + Herceptin). Nyní dle Ct vyšetření, progrese onemocnění.
Jak postupovat dále?

Reakce: 2

Pokud je nemocný v dobrém PS, tak druhá linie ramucirumab s paklitaxelem .

Souhlasím, standardní druhá linie paklitaxel + ramucirumab, event. jedno z toho v monterapii. Další možnstí je FOLFIRI nebo irinotekan v monoterapii