Dlaždicobuněčný karcinom jícnu se susp. angioinvazí

18. 12. 2020 12:12

Pac. tč. 65 let.
OA: dosud jen úrazy
operace maxil. dutiny pro polyp
Léky neužívá.

Pro tlaky za hrudní kostí, váznutí soust
Gastroskopie:
Závěr: žlutavá ploška v jícnu cca ve 30 cm od řezáků- cca přechod stření a horní třetiny
Stenozu nevidím
Jícen se zdá jinak s přiměřenými řasami
V žalud v.s. oxantické polypy, přítomna volná HCL

****************************************************************************
histologie: Mikroskopicky prokazujeme bioptované fragmenty jícnové sliznice tvořené vrstevnatým dlaždicovým epitelem s ložiskovými termickými artefakty, v jednom místě se zastiženým intraepiteliálním abscesem a dále s nádorovou infiltrací vzhledu hůře diferencovaného dlaždicobuněčného nerohovějícího karcinomu. K eventuelní hloubce invaze se z tohoto materiálu nelze vyjádřit. Konzultováno.
Klasifikace: M 8070/33, C 15.1
- CT trupu negativní.
Předoperační vyš. včetně echokardio, spirometrie, bicyklové ergometrie provedeno s vyhovujícími nálezy

operace: 19. 11. 2020 resekce jícnu a kardie, lymfadenektomie 2 polí, esofagogastroanastomoza v pravém hrudníku
histologie: chirurgický okraj jícnu bez nádoru, žaludek bez nádoru, resekát jícnu s fokální těžkou dysplazií,
která přechází v exulcerovaný nekeratinizující dlaždicobuněčný karcinom grade 2, nádor. invaduje přes lamina muscul. mucosae a ložiskově zasahuje dopřilehké submukozy, zastižena suspektní nádorová angioinvaze, nádorové strktury nezasahují do chirurgických okrajů resekátu, celkem vyšetřeno 34 lymfatických uzlin
-všechny v rozsahu vyšetření bez nádorových struktur
pT1b pN0

Dotaz: Je potřebná, vhodná adjuvantní léčba?

Děkuji za spolupráci

Reakce: 2

U skvamózního karcinomu jícnu po radikální resekci ve stadiu pT1b pN0 cM0 nejsou známé důkazy o efektivní adjuvantní léčbě, pacient je indikován k observaci

Vyjádření lékaře k doporučení kolegia

V dalším postupu se budu řídit doporučením kolegia.

Tazatel byl s doporučeními spokojen