Přehled případů, na které se ptali Vaši kolegové lékaři

» Onkolog, Urolog » Nádory jícnu a gastroezofageální junkce » Dlaždicobuněčný karcinom jícnu se susp. angioinvazí

Dlaždicobuněčný karcinom jícnu se susp. angioinvazí

18. 12. 2020
Pac. tč. 65 let. OA: dosud jen úrazy operace maxil. dutiny pro polyp Léky neužívá. Pro tlaky za hrudní kostí, váznutí soust Gastroskopie: Závěr: žlutavá ploška v jícnu cca ve 30 cm od řezáků- cca přechod stření a horní třetiny Stenozu nevidím Jícen se zdá jinak s přiměřenými řasami V žalud v.s. oxantické polypy, přítomna volná HCL **************************************************************************** histologie: Mikroskopicky prokazujeme bioptované fragmenty jícnové sliznice tvořené vrstevnatým dlaždicovým epitelem s ložiskovými termickými artefakty, v jednom místě se zastiženým intraepiteliálním abscesem a dále s nádorovou infiltrací vzhledu hůře diferencovaného dlaždicobuněčného nerohovějícího karcinomu. K eventuelní hloubce invaze se z tohoto materiálu nelze vyjádřit. Konzultováno. Klasifikace: M 8070/33, C 15.1 - CT trupu negativní. Předoperační vyš. včetně echokardio, spirometrie, bicyklové ergometrie provedeno s vyhovujícími nálezy operace: 19. 11. 2020 resekce jícnu a kardie, lymfadenektomie 2 polí, esofagogastroanastomoza v pravém hrudníku histologie: chirurgický okraj jícnu bez nádoru, žaludek bez nádoru, resekát jícnu s fokální těžkou dysplazií, která přechází v exulcerovaný nekeratinizující dlaždicobuněčný karcinom grade 2, nádor. invaduje přes lamina muscul. mucosae a ložiskově zasahuje dopřilehké submukozy, zastižena suspektní nádorová angioinvaze, nádorové strktury nezasahují do chirurgických okrajů resekátu, celkem vyšetřeno 34 lymfatických uzlin -všechny v rozsahu vyšetření bez nádorových struktur pT1b pN0 Dotaz: Je potřebná, vhodná adjuvantní léčba? Děkuji za spolupráci
Sdílet

Reakce kolegia: 2

U skvamózního karcinomu jícnu po radikální resekci ve stadiu pT1b pN0 cM0 nejsou známé důkazy o efektivní adjuvantní léčbě, pacient je indikován k observaci

Vyjádření lékaře k doporučení kolegia

V dalším postupu se budu řídit doporučením kolegia.

Tazatel byl s doporučeními spokojen

Další případy

raritní

Leptomeningeální rozesev u pacienta s ca jícnu

23. 6. 2023 15:40

Muž, ve věku 60 let, bez interních komorbidit, s dg : Karcinom distálního jícnu cT3 cN0 M0, ypT3 ypN0 48/0 R0, BRCA 2 mutace, dg v roce 2021 invazivní adenokarcinom s hlenotvorbou G1-2. stav po neoadjuv. chemoterapii FLOT 4x stav po hybridní resekci...

raritní

REMISE?

13. 4. 2023 12:57

03 2022 CT tumor pažeraka 8 cm proximalne od kardie 32 x 51 x 75 mm výrane stenotizuje lumen pažeraka, v CT obraze je nitkovitý, prerastá aj do vonkajšej kontury pžeráka, oralne nad tumorom prestenotická dilatácia na 25 mm, subkarinalne LU do 8 mm, p...

raritní

Sarkomatoidní karcinom / sarkom jícnu

13. 9. 2022 13:56

Prosím o doporučení dalšího postupu u 59letého pac. bez výr. přidružených diagnóz (HT bez medikace, st. p. resekci žaludku BII, t. č. NG sonda). Onkologická diagnóza: C15.5 – nediferencovaný sarkomatoidní karcinom či sarkom distálního jícnu (od 28 c...

Přihlaste se k odběru newsletteru. Na nově publikované případy Vás rádi upozorníme.
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z MujPacient.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.