Přehled případů, na které se ptali Vaši kolegové lékaři

» Onkolog, Urolog » Nádory jícnu a gastroezofageální junkce » Sarkomatoidní karcinom / sarkom jícnu

Sarkomatoidní karcinom / sarkom jícnu

12. 9. 2022
raritní

Prosím o doporučení dalšího postupu u 59letého pac. bez výr. přidružených diagnóz (HT bez medikace, st. p. resekci žaludku BII, t. č. NG sonda).

Onkologická diagnóza: C15.5 – nediferencovaný sarkomatoidní karcinom či sarkom distálního jícnu (od 28 cm – cca 15 cm dlouhý), dle CT infiltrace mediastina a mediastinální adenopatie. St. p. biopt. verifikaci TNM: cTx cN1 cM1? – st. IV? (dle konzilia Plzeň), T3 N3 cM0 – dle CT? Histologie (8/2022): Rozsáhle nekrotický nediferencovaný nádor, pravděpodobně sarkomatoidní karcinom, případně nediferencovaný sarkom. Bližší diagnóza z vyšetřeného materiálu není možná. Germinální nádor vyloučen.

Dosavadní léčba: sine.

Provedená zobrazovací a klinická vyšetření: 7/2022 EGDF: Tumor dist. poloviny jícnu nejasné etiologie od cca 28 cm – 12–15 cm dlouhý.Zavedení NJG sondy 7/2022 – CT P+M – Sokolov: V dist. polovině jícnu tumor velikosti 46 × 58 × 118 mm, prorůstající do mediastina. Zvětšené splývající LU u kariny. CT: Nález tumoru dist. poloviny jícnu s postižením uzlin med. – T3 N3 cM0 (9/2022). PET/CT: Obrovský expanzivní proces zadního mediastina tvořený tumorem distálního jícnu a paketem uzlin, kraniokaudálně je tumorózní infiltrace v délce 18 cm, na příčné rovině 9,5 × 8,5 cm. Akumulace ve viabilních částech až SUV max. 18, centrálně v tumoru nekróza. Jícen nad stenózou dilatován až na 5 cm, tumor uvnitř roste exofyticky, šíří se však do mediastina. Kraniální okraj infiltrátu pod úrovní bifurkace trachey, kaudálně norm. jícen až těsně nad hiátem. V mediastinu vpravo v dolní paratracheální skupině uzlinové metastázy velikosti do 3,5 cm, dále uzliny horní paratracheální bilat. do vel. 2 cm. Na krku, v axilách, retroperitoneu, v pánvi a tříslech bez zvětšených nebo FDG akumulujících uzlin. Plicní parenchym je bez zřetelných ložiskových změn charakteru kondenzace, avšak jemné peribronchiální uzlíky se zvýšením akumualce FDG v parenchymu. Pleurální dutiny a perikardiální vak bez volné tekutiny. Srdeční oddíly nejsou dilatované. Žaludek bez zřetelných známek patologického nálezu ve stěně, sond zavedená jícnem končí v oblasti jejuna, avšak její průběh atypický (není pacient po resekci žaludku?). Játra normální velikosti, homogenní, bez ložisek. Žlučník bez zřetelné litiázy, s jemnou stěnou, žlučové cesty štíhlé. Slezina není zvětšená, je homogenní, bez ložisek. Pankreas normální velikosti, bez ložiskových změn. Nadledviny nezvětšeny. Ledviny bez ložiskových změn, dutý systém je štíhlý. Močový měchýř bez defektů, v náplni s normální stěnou. Pánevní orgány bez známek expanzivního procesu. Peritoneální dutina bez volné tekutiny. Skelet bez patologické akumulace FDG. Kachexie.

Závěr: Obrovský tumor jícnu, který roste endofyticky, ale infiltruje i mediastinum, metastázy v uzlinách mediastina. Mimo hrudník bez známek diseminace. V plicní tkáni známky refluxního postižení chronického typu.

Sdílet

Reakce kolegia: 1

Vzhledem k nepřítomnosti vzdálených metastáz na PET/CT a relativně nízkému věku/nepřítomnosti komorbidit by stálo za zvážení pokusit se o trimodální léčbu. Při popsaném rozsahu tumoru je dosti nepravděpodobné dodržení limitních dávek radioterapie na zdravé orgány, nicméně potvrdit/vyloučit by to mohl až isodózový plán. Přikláněla bych se k podání 1-2 cyklů chemoterapie cisplatina/5FU nebo karboplatina/paklitaxel a pak snahu o konkomitantní chemoradioterapii podle CROSS protokolu. S restagingem po chemoradioterapii konzultace jícnových chirurgů. Pokud by se podařila operace, je na zvážení adjuvantní léčba nivolumabem. Doporučuji z nynější biopsie doplnit PD-L1, event. NGS a konzultace/druhé čtení biopsie ohledně nalezení okrsku tkáně se skvamózní versus adeno diferenciací ve prospěch možné indikace imunoterapie. Sarkomatoidní nádory mají u jiných diagnóz (mezoteliom, renální karcinom, částečně i NSCLC) dobrou odpověď na imunoterapii, ale u nádorů jícnu takovou informaci postrádám. Pokud převáží paliativní přístup, není zatím pro kombinaci CHT+imuno v první linii úhrada, v druhé linii má nivolumab úhradu pro skvamózní nádory, takže opět konzultace patologa k upřesnění histopatogeneze.

Další případy

raritní

Leptomeningeální rozesev u pacienta s ca jícnu

23. 6. 2023 15:40

Muž, ve věku 60 let, bez interních komorbidit, s dg : Karcinom distálního jícnu cT3 cN0 M0, ypT3 ypN0 48/0 R0, BRCA 2 mutace, dg v roce 2021 invazivní adenokarcinom s hlenotvorbou G1-2. stav po neoadjuv. chemoterapii FLOT 4x stav po hybridní resekci...

raritní

REMISE?

13. 4. 2023 12:57

03 2022 CT tumor pažeraka 8 cm proximalne od kardie 32 x 51 x 75 mm výrane stenotizuje lumen pažeraka, v CT obraze je nitkovitý, prerastá aj do vonkajšej kontury pžeráka, oralne nad tumorom prestenotická dilatácia na 25 mm, subkarinalne LU do 8 mm, p...

Dlaždicobuněčný karcinom jícnu se susp. angioinvazí

19. 12. 2020 07:48

Pac. tč. 65 let. OA: dosud jen úrazy operace maxil. dutiny pro polyp Léky neužívá. Pro tlaky za hrudní kostí, váznutí soust Gastroskopie: Závěr: žlutavá ploška v jícnu cca ve 30 cm od řezáků- cca přechod stření a horní třetiny Sten...

Přihlaste se k odběru newsletteru. Na nově publikované případy Vás rádi upozorníme.
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z MujPacient.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.