Jak provádět screening nosičů mutací BRCA na karcinom prostaty

Odborné články
Jak provádět screening nosičů mutací BRCA na karcinom prostaty

Mutace BRCA1 a BRCA2 patří k hlavním hereditárním příčinám nádorů v bílé populaci. Nosičství mutací BRCA2 a pravděpodobně i BRCA1 je spojeno s vyšším rizikem karcinomu prostaty. Kromě toho jsou zárodečné mutace BRCA1 a BRCA2 spojeny s onemocněním vyšší agresivity, což se projevuje nižším stupněm diferenciace (tedy vyšším Gleasonovým skóre) a vyšším stadiem v době diagnózy. Kromě toho jsou mutace BRCA1 a BRCA2 významně spojeny se zvýšeným rizikem recidivy, progrese do metastatického onemocnění a úmrtí na karcinom prostaty.

Autor: doc. MUDr. Tomáš Büchler, Onkologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice

Více ZDE.