Mějte přehled o dění v onkologii

Pravidelná dávka novinek v podobě článků, reportáží i přednášek

» Z oboru

Z oboru pro lékaře

Vítejte v rubrice novinek

V této rubrice Vás budeme pravidelně informovat o aktuálním dění ve světě onkologie. Těšit se můžete na videa, články či reportáže z odborných kongresů a mnoho dalšího.

Doporučení pro standardní komplexní péči v oblasti širokého spektra komplikací v dutině ústní u onkologických a hematoonkologických pacientů
Doporučení pro standardní komplexní péči v oblasti širokého spektra komplikací v dutině ústní u onkologických a hematoonkologických pacientů
13. 5. 2021

Sekce podpůrné léčby a péče České onkologické společnosti ČLS JEP si dovoluje v novém čísle časopisu Klinická onkologie upozornit na doporučení pro standardní komplexní péči v oblasti širokého spektra komplikací v dutině ústní u onkologických a hematoonkologických pacientů. Doporučené postupy přispívají k redukci rizika a následků především mukozitidy dutiny ústní po chemoterapii a radioterapii, stomatitidy v souvislosti s cílenou (terčovou) onkologickou léčbou a dalších onemocnění. Více si přečtěte ZDE.

45. Brněnské onkologické dny - aktuální informace
45. Brněnské onkologické dny - aktuální informace
13. 5. 2021

Organizátoři Vás zvou na 45. ročník Brněnských onkologických dnů a 35. Konferenci pro nelékařské zdravotnické pracovníky, které se letos uskuteční v termínu od 13. do 15. října 2021. Konference se zčásti uskuteční v prezenční formě v konferenčním centru Hotelu Passage v Brně. Možnost prezenční účasti bude oproti jiným ročníkům omezena, ale bude zajištěn on-line přenos celé konference, a to ze všech tří přednáškových sálů na třech kanálech současně. Již nyní je možné se registrovat k aktivní i vzdálené účasti. Bližší informace najdete ZDE.

XXIII. setkání Klubu mladých onkologů přesunuto na 3. - 5. září 2021!
XXIII. setkání Klubu mladých onkologů přesunuto na 3. - 5. září 2021!
13. 5. 2021

Letošní setkání KMO bylo z epidemiologických důvodů přesunuto na ZÁŘÍ 2021, konkrétně 3.- 5. 9. 2021. Tradiční vzdělávací akce multidisciplinárního charakteru pro mladé onkology bude letos zaměřena na novinky v diagnostice a léčbě nádorů děložního hrdla, těla a ovarií. Poznatky jsou využívány v rámci přípravy k atestaci v oblasti onkologie a zahrnují aktuální trendy v molekulární patologii, chirurgii, klinické i radiační onkologii a možnostech vyšetřování. Bližší informace si přečtěte ZDE.

Unikátní mobilní aplikace: MOÚ představuje nový způsob on-line komunikace s pacienty
Unikátní mobilní aplikace: MOÚ představuje nový způsob on-line komunikace s pacienty
13. 5. 2021

Masarykův onkologický ústav (MOÚ) se stává prvním nemocničním zařízením v České republice, které představuje vlastní unikátní mobilní aplikaci MOU MEDDI. Významně tak rozšiřuje možnosti zabezpečené elektronické komunikace mezi pacientem a ošetřujícím lékařem s využitím videohovoru, chatu nebo klasického telefonického hovoru. Podrobnější informace o této novince čtěte ZDE

Vychází číslo 2, ročník 34, časopisu Klinická onkologie
Vychází číslo 2, ročník 34, časopisu Klinická onkologie
21. 4. 2021

Nové číslo časopisu Klinická onkologie se věnuje radikální reiradiaci rekurentních nádorů hlavy a krku s využitím zevní radioterapie. Redakční rada dále upozorňuje na původní retrospektivní studii FDG-PET/ CT v diagnostice a hodnocení léčebné odpovědi Castlemanovy choroby a na kazuistiku o  cílené léčbě Xp11 renálního karcinomu. Čtěte ZDE.

Celé znění NOP 2021
Celé znění NOP 2021
7. 4. 2021

Zveřejňujeme aktuální znění Národního onkologického programu České republiky (NOP ČR). NOP ve znění uvedeném na Linkos je oficiálním programem, který vypracoval a schválil výbor ČOS ČLS JEP. NOP byl vypracován na základě požadavku vlády ČR. Dne 6. 4. 2021 byl předán na MZ ČR ministrovi zdravotnictví.

Celé znění NOP 2021 si přečtěte ZDE.

Nejnovější případy

Recidiva karcinomu endometria Pole mutacia

21. 4. 2024 11:26

Dobrý deň, chcela by som s českými kolegami konzultovať prípad skorej recidivy endometrialneho adenokarcinomu..... 55 ročná pacientka s dg karcinom endometria, POLE mutacia, štádium IB. Vo februári 2023 radikalna hysterektomia s odobratim 17 sentinel...

G1 smíšený ca mamae pT1bpN1(1/3) - adjuvantní CHT?

3. 4. 2024 13:07

Pacientka ročník 1970, postmenopauzální po operaci HYE a AX v r. 2023 pro myom nyní ca mamae l.sin pT1bpN1(1/3)G1, po parciálním výkonu 21.3.2024 dobře difer. smíšený karcinom prsní žlázy, karcinom NST a tubulární karcinom (65% tubulární) LVI 0,pn 0,...

Adenoca moč. měchýře u mladého pac. - nově generalizace

2. 4. 2024 11:36

Vážení kolegové, chtěl bych se zeptat na doporučený další postup u pac. 35 let. (doporučené léčebné schema) Případ již jednou konzultován na zdejším serveru - 11/23 v té době zvažována indikace adjuvantní terapie. Nyní po cca 4. měsících došlo ke gen...

Aktualizovaný Národní onkologický program České republiky (NOP ČR) – strategie a cíle
Aktualizovaný Národní onkologický program České republiky (NOP ČR) – strategie a cíle
7. 4. 2021

K dubnu 2021 proběhla aktualizace textu Národního onkologického programu (NOP ČR). Cíle NOP, tak jak jsou definovány v úvodu, zůstávají stále v platnosti a jejich význam se do budoucnosti nijak nemění. Prevence je základním pravidlem, které je podporováno onkology, i když jimi není v celé šíři realizovatelná. Je problémem celospolečenským, politickým i každého jedince v ČR. Dominantní úlohu v prevenci hrají praktičtí lékaři. Přečtěte si hlavní cíle a strategie NOP.

Aktuální vydání Modré knihy České onkologické společnosti
Aktuální vydání Modré knihy České onkologické společnosti
21. 3. 2021

„Modrá kniha“ České onkologické společnosti vychází v roce 2021 již jako 27. aktualizace doporučení pro léčbu onkologických onemocnění. Tato doporučení vznikají konsensuálně na základě aktualizace jednotlivých odborností, které na léčbě jednotlivých nádorových onemocnění participují. Vyjadřuje léčebné algoritmy, sekvenci léčebných metod stejně jako aktuální možnosti farmakoterapie včetně aktuálního stavu úhrad ze strany plátců. Bližší informace najdete ZDE

45. ročník Brněnských onkologických dnů a 35. ročník Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky
45. ročník Brněnských onkologických dnů a 35. ročník Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky
21. 3. 2021

Zapište si do diáře, že 45. ročník Brněnských onkologických dnů a 35. ročník Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky se uskuteční v termínu od 13. do 15. října 2021 v Brně. Jak víte, situace způsobená onemocněním COVID-19 vedla nejen k posunu konání konference z jarního termínu na podzimní. Více informací na www.onkologickedny.cz.

Prevence a péče o extravazaci cytostatik krok za krokem – manuál
Prevence a péče o extravazaci cytostatik krok za krokem – manuál
21. 3. 2021

Stručný algoritmus prevence a péče o extravazaci cytostatik v návaznosti na text doporučení pro standardní péči. Manuál byl zpracován podle Doporučení pro standardní péči v rámci České republiky ze spolupráce Sekce podpůrné léčby České onkologické společnosti ČLS JEP, Onkologické sekce České asociace sester a Společnosti pro porty a permanentní katétry. Více ZDE.

Zvládání a sdělování nepříjemných zpráv. Záznam živého webináře z 11. ledna 2021
Zvládání a sdělování nepříjemných zpráv. Záznam živého webináře z 11. ledna 2021
14. 1. 2021

V podvečer 11. ledna 2021 se konal další webový seminář cyklu #MysliProtiRakovine. Tématem bylo zvládání a sdělování nepříjemných zpráv. V improvizovaném studiu se sešli MUDr. Petr Pavlíček, lékař hematolog, který ve své praxi pracuje s lidmi s mnohočetným myelomem, onkologická pacientka a psycholožka RSDr. Mgr. Zuzana Nemčíková a PhDr., Ing. Martin Pospíchal, onkopsycholog. Podívejte se na záznam.

Očkování proti COVID-19 – informace pro onkologické pacienty a jejich blízké!
Očkování proti COVID-19 – informace pro onkologické pacienty a jejich blízké!
13. 1. 2021

Již od prvních dnů pandemie COVID-19 jsme Vás opakovaně informovali o situaci v léčbě maligních onemocnění v této nelehké době. Jak jistě víte, diagnostika i léčba zhoubných onemocnění přes veškeré nesnáze spojené s pandemií probíhá bez větších problémů a ošetřujeme stále plný počet nemocných jako v době před vypuknutím pandemie.

Přihlaste se k odběru newsletteru. Na nově publikované případy Vás rádi upozorníme.
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z MujPacient.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.