Mějte přehled o dění v onkologii

Pravidelná dávka novinek v podobě článků, reportáží i přednášek

» Z oboru

Z oboru pro lékaře

Vítejte v rubrice novinek

V této rubrice Vás budeme pravidelně informovat o aktuálním dění ve světě onkologie. Těšit se můžete na videa, články či reportáže z odborných kongresů a mnoho dalšího.

Adjuvantní imunoterapie uroteliálního karcinomu – jak si dnes stojíme
Adjuvantní imunoterapie uroteliálního karcinomu – jak si dnes stojíme
23. 4. 2024

Prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA, Onkologická a radioterapeutická klinika, FN Plzeň

Jak vypadá současný algoritmus léčby lokálně pokročilého tumoru močového měchýře? A kam míříme v adjuvanci? Nenechte si ujít zásadní závěry klinické studie CheckMate 274, která sledovala adjuvantní podání nivolumabu versus placebo u pacientů s vysoce rizikovým MIUC. Detaily přinášíme v prezentaci prof. MUDr. Jindřicha Fínka, Ph.D., MHA.

Přednášky ze XXV. setkání KMO
Přednášky ze XXV. setkání KMO
26. 7. 2023

Dovolujeme si Vás informovat o webových stránkách s přednáškami, které zazněly na jubilejním XXV. setkání Klubu mladých onkologů v hotelu Medlov 16.-18. června 2023, zaměřeném na POKROKY V ONKOLOGII ZA POSLEDNÍCH 5 LET. Připomínáme, že prezentace jsou majetkem autorů a slouží pouze pro Vaši osobní potřebu.

Molekulární klasifikace karcinomu prsu dle intrinsických podtypů stanovených podle genové exprese – prezentace
Molekulární klasifikace karcinomu prsu dle intrinsických podtypů stanovených podle genové exprese – prezentace
4. 4. 2023

prof. MUDr. Alena Skálová, CSc.

Pokroky v molekulární genetice a proteomice jsou velmi slibné a přinesly vhled do molekulární heterogenity karcinomu prsu. Histopatologická diagnostika je výzvou pro patology, kteří musejí poskytnout přesnou a rychlou diagnózu včetně validované detekce prognostických a prediktivních faktorů. Kolik existuje různých histologických typů invazivních karcinomů prsu? A jak je určit? Nejen to se dozvíte z prezentace.

Optimální diagnostika biochemického relapsu ca prostaty po předchozí radikální léčbě
Optimální diagnostika biochemického relapsu ca prostaty po předchozí radikální léčbě
10. 1. 2023

Článek přináší pohled na využití nejnovějších vyšetřovacích metod u relapsu nádoru prostaty, představený na několika kazuistikách. Co je třeba zvažovat při biochemickém selhání – zvyšování PSA po předchozí prostatektomii, splňujícím kritéria relapsu onemocnění? Odpověď na otázku i s vysvětlením přinášíme v článku MUDr. Tomáše Svobody, Ph.D. 

Využití moderní imunoterapie u pacientů s metastatickým skvamózním karcinomem penisu
Využití moderní imunoterapie u pacientů s metastatickým skvamózním karcinomem penisu
6. 12. 2022

Publikovaná prezentace popisuje aktuální možnosti terapie metastatického skvamózního karcinomu penisu, vzácného onemocnění, které se vyznačuje v pokročilých stadiích špatnou prognózou. Seznamte se s incidencí, rizikovými faktory, klasifikací nebo s tím, jak postupovat u pacientů nevhodných pro léčbu cisplatinou, nebo progredujících při standardní CHT. Součástí prezentace je kazuistika.

Tebentafusp v léčbě diseminovaného uveálního melanomu
Tebentafusp v léčbě diseminovaného uveálního melanomu
8. 10. 2022

Uveální melanom patří mezi vzácné nádory s omezenými léčebnými možnostmi. Tebentafusp je první lék s unikátním mechanismem účinku, který dokázal prodloužit celkové přežití u pacientů s diseminovaným uveálním melanomem. Seznamte se s mechanismem účinku, s výsledky recentní studie i doporučením pro praxi.

Nejnovější případy

Recidiva karcinomu endometria Pole mutacia

21. 4. 2024 11:26

Dobrý deň, chcela by som s českými kolegami konzultovať prípad skorej recidivy endometrialneho adenokarcinomu..... 55 ročná pacientka s dg karcinom endometria, POLE mutacia, štádium IB. Vo februári 2023 radikalna hysterektomia s odobratim 17 sentinel...

G1 smíšený ca mamae pT1bpN1(1/3) - adjuvantní CHT?

3. 4. 2024 13:07

Pacientka ročník 1970, postmenopauzální po operaci HYE a AX v r. 2023 pro myom nyní ca mamae l.sin pT1bpN1(1/3)G1, po parciálním výkonu 21.3.2024 dobře difer. smíšený karcinom prsní žlázy, karcinom NST a tubulární karcinom (65% tubulární) LVI 0,pn 0,...

Adenoca moč. měchýře u mladého pac. - nově generalizace

2. 4. 2024 11:36

Vážení kolegové, chtěl bych se zeptat na doporučený další postup u pac. 35 let. (doporučené léčebné schema) Případ již jednou konzultován na zdejším serveru - 11/23 v té době zvažována indikace adjuvantní terapie. Nyní po cca 4. měsících došlo ke gen...

Nové trendy v terapii melanomu a karcinomu močového měchýře
Nové trendy v terapii melanomu a karcinomu močového měchýře
19. 12. 2021

Přinášíme Vám dvě přednášky z konference Best of Oncology, která proběhla začátkem prosince 2021. První z nich se věnuje dlouhodobé účinnosti kombinované imunoterapie ipilimumabem a nivolumabem u pacientů s metastazujícím melanomem ve studii CheckMate 067. Druhá přednáška je zaměřena na problematiku terapie karcinomu močového měchýře. Seznamte se s tím, jak imunoterapie rozšiřuje možnosti v léčbě uroteliálního karcinomu, včetně neoadjuvantní imunoterapie. Přečtěte si detaily.

První linie léčby metastatického renálního karcinomu. Kdy, kterému pacientovi a jakou terapii?
První linie léčby metastatického renálního karcinomu. Kdy, kterému pacientovi a jakou terapii?
15. 11. 2021

Letošní podzim přináší nová doporučení ESMO 2021 v léčbě světlobuněčného pokročilého metastatického karcinomu ledviny. Ze sedmi doporučených schémat v první linii máme v České republice hrazenu pouze kombinaci ipilimumab-nivolumab ve střední a špatné prognostické skupině a ostatní kombinace stojí mimo úhradu z veřejného zdravotního pojištění. Poslechněte si komentář k tématu v prezentaci prof. MUDr. Jindřicha Fínka, Ph.D., MHA.

Nové strategie v léčbě metastatického karcinomu pankreatu
Nové strategie v léčbě metastatického karcinomu pankreatu
15. 11. 2021

Diagnóza karcinomu pankreatu znamená noční můru pro všechny onkology i chirurgy. Léčebné výsledky u této diagnózy nejsou vůbec uspokojivé. Řada studií se snažila najít účinnou léčbu. Přesto v posledních 15 letech 19 klinických studií selhalo. Bohužel v 50 % případů diagnostikujeme již generalizované stadium. Poslechněte si o této problematice přednášku prof. MUDr. Jindřicha Fínka, Ph.D., MHA, která byla prezentována na letošních Brněnských onkologických dnech.

Nové léčebné postupy u kolorektálního karcinomu. Co testovat a kdy je vhodná imunoterapie?
Nové léčebné postupy u kolorektálního karcinomu. Co testovat a kdy je vhodná imunoterapie?
15. 11. 2021

Poslechněte si přednášku prof. MUDr. Jindřicha Fínka, Ph.D., MHA. Pan profesor hovoří o přínosu testování mutací a věnuje se zásadním závěrům studie BEACON. Zmiňuje mimo jiné doporučení k indikaci encorafenibu a cetuximabu u BRAF mutovaných nemocných ve vyšší linii, pokud nenesou mutaci KRAS/NRAS. Kdy volit trojkombinaci? Pod přednáškou je pro Vás připraven krátký kvíz. Otestujte si své znalosti.

Aktuální situace na poli inhibitorů CDK 4/6
Aktuální situace na poli inhibitorů CDK 4/6
5. 1. 2021

Inhibitory CDK 4/6 (cyklin-dependentních kináz) – palbociklib, abemaciklib, ribociklib – představují v kombinaci s hormonální terapií standard léčby pacientek s pokročilým karcinomem prsu s pozitivními hormonálními receptory (HR+) a negativními receptory pro lidský epidermální růstový faktor (HER2−). Jaká je aktuální situace na poli inhibitorů CDK 4/6 z pohledu mechanismu účinku, nepřímého srovnání toxicity, doporučeného monitoringu i výsledků klinických studií? Odpověď přináší prezentace, kterou zpracoval MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.

Nové možnosti léčby svalovinu neinvadujících nádorů měchýře (NMIBC) nereagujících na léčbu BCG (BCG unresponsive)
Nové možnosti léčby svalovinu neinvadujících nádorů měchýře (NMIBC) nereagujících na léčbu BCG (BCG unresponsive)
29. 11. 2020

Radikální cystektomie je nejúčinnější onkologickou léčbou, ale představuje „overtreatment“ u řady pacientů. Jaké jsou nové možnosti nejen v chemoterapii? A co říkají výsledky klinických studií? To se dozvíte z krátké prezentace na téma Nové možnosti léčby svalovinu neinvadujících nádorů močového měchýře. Autorem je prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc. Více ZDE

Přihlaste se k odběru newsletteru. Na nově publikované případy Vás rádi upozorníme.
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z MujPacient.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.