Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z MujPacient.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.

Zpravodajství z KNOU 2024. Co je nového?
Proběhl již devátý ročník konference Komplexní novinky v onkourologii 2024. Co zajímavého zaznělo? Nenechte si ujít videokomentáře. Více ZDE.

×

Mějte přehled o dění v onkologii

Pravidelná dávka novinek v podobě článků, reportáží i přednášek

» Z oboru

Z oboru pro lékaře

Vítejte v rubrice novinek

V této rubrice Vás budeme pravidelně informovat o aktuálním dění ve světě onkologie. Těšit se můžete na videa, články či reportáže z odborných kongresů a mnoho dalšího.

Aktivní onkologická léčba spojená se zvýšeným rizikem náhlé srdeční smrti
Aktivní onkologická léčba spojená se zvýšeným rizikem náhlé srdeční smrti
31. 5. 2024

Autor: MUDr. Vlasta Raušová

  • Pacienti s více rizikovými faktory měli 6 měsíců po onkologické léčbě významně vyšší riziko náhlé srdeční smrti.

  • Mezi rizikové faktory patřil věk nižší než 74 let, srdeční selhání v anamnéze a léčba karcinomu plic.

Květen 2024 - přehled aktualit
Květen 2024 - přehled aktualit
21. 5. 2024

Přinášíme opět zajímavosti z onkologie. Tentokrát o prevenci melanomu v tiskové zprávě VZP. Další článek, zpracovaný asociací AIFP, dokumentuje fakt, že počet pacientů zapojených do výzkumu léků na onkologická onemocnění roste. Víte, že umělá inteligence se naučila vyhledávat rakovinu prsu – otisk prstu místo mamografu? A také proběhl Mezinárodní den klinických studií.

Současná a perspektivní adjuvantní terapie hepatocelulárního karcinomu
Současná a perspektivní adjuvantní terapie hepatocelulárního karcinomu
30. 4. 2024

Autor: MUDr. Vlasta Raušová

V poslední době došlo k významnému pokroku v léčbě pokročilého hepatocelulárního karcinomu (HCC). Nicméně shoda v tom, zda je po kurativní operaci HCC nutná adjuvantní léčba, neexistuje. Vzhledem k vysoké míře recidiv se výzkum stále více zaměřuje na adjuvantní terapii, jako je chemoterapie, cílená léčba a imunoterapie.

Predikce mortality na nádorová onemocnění v Evropě pro rok 2024 se zaměřením na kolorektální karcinom
Predikce mortality na nádorová onemocnění v Evropě pro rok 2024 se zaměřením na kolorektální karcinom
24. 3. 2024

Autor: MUDr. Vlasta Raušová

Předpokládané údaje o úmrtnosti na rakovinu v roce 2024 zůstávají v EU, v jejích pěti nejlidnatějších zemích i ve Spojeném království, příznivé. Ve sledovaném období 2018 až 2024 klesla úmrtnost o 6,5 % u mužů a o 4,3 % u žen. V důsledku růstu populace a stárnutí však počet úmrtí stále stoupá; v roce 2024 se předpokládá celkem 1 270 800 úmrtí v EU a 172 900 úmrtí ve Spojeném království.

Březen 2023 - přehled aktualit
Březen 2023 - přehled aktualit
17. 3. 2024

Máme pro vás jarní přehled novinek z oblasti onkologie. Náklady VZP na centrovou péči poprvé překročily 20 miliard korun. O jaký nárůst se jedná? Co víme o novém programu časného záchytu nádorů prostaty? Vědci identifikovali nejrizikovější skupinu pacientů se stadiem pT1 NMIBC, kteří by měli být intenzivně sledováni. Nenechte si ujít březnové novinky!

Dynamická altruistická spolupráce u nádorů prsu
Dynamická altruistická spolupráce u nádorů prsu
5. 3. 2024

Autor: MUDr. Vlasta Raušová

Sociální chování, jako je altruismus, kdy se člověk obětuje pro společný prospěch, zásadně ovlivňuje přežití organismu a jeho reakce na životní prostředí. Takové chování je v přírodě velmi rozšířené, ale u nádorových buněk, které jsou obvykle považovány za sobecké soutěživé hráče, nebylo dosud dostatečně prozkoumáno. Tato multidisciplinární studie zkoumá altruismus a jeho mechanismus v buňkách rakoviny prsu a jeho podíl na chemorezistenci.

Nejnovější případy

HG nediferencovaný sarkom prsu

10. 6. 2024 14:20

Pacientka 77 let, na antikoagulační terapii pro paroxysmální fibrilaci síní, po pravostranné plicní emboli, po kompletní tromboze v. saphena magna l. dx 6/2022, léčena pro hypertenzi, po HYE a ADE bilat pro krvácení v menopauze. Užívá Xarelto, Ramipr...

Adjuv. terapie TNBC pT1a

25. 5. 2024 10:46

Pacientka 55 let, bez intreních komorbidit, alergie na PNC, v rodině otec ca tlustého střeva v 65 letech - Genetické vyš odesláno. Tumor levého prsu HZQ - mikrokalcifikace na ploše 7x3cm dle MG, cT3 N0 M0 biopsie - in situ (DCIS) duktálního karcinomu...

Malígny phyllodes Tu. prsníka u 21ročnej pacientky

24. 5. 2024 07:36

21ročná pacientka, bez komorbidít, riešená v mamologickej ambulancii pre USG aj palpačný nález rezistencie v prsníku., podľa CCB: phylodes tumor. Realizovaná extirpácia tumoru. Definitívna histológia: Tumor z DLQ ľavého prsníka: malígny phyllodes tum...

Léčba dospělých pacientů s akutní lymfoblastovou leukémií v České republice v letech 2007–2020
Léčba dospělých pacientů s akutní lymfoblastovou leukémií v České republice v letech 2007–2020
28. 1. 2024

doc. MUDr. Mgr. Cyril Šálek, Ph.D., a kolektiv autorů

Za standard intenzivní léčby dospělých s akutní lymfoblastovou leukémií (ALL) jsou považovány protokoly pediatrického typu s prospektivním sledováním minimální reziduální nemoci (MRN). V ČR jsou používány od roku 2007. Mezi lety 2007–2020 bylo v pěti hematologických centrech léčeno 297 dospělých ve věku 18–65 let podle protokolu GMALL 07/2003, resp. ALL CELL 2012 Junior. 

Leden 2024 – přehled aktualit
Leden 2024 – přehled aktualit
20. 1. 2024

Nenechte si ujít rozhovor s přední českou onkoložkou prof. Tesařovou s názvem: V léčbě karcinomu prsu si česká onkologie vede dobře, přesto má ale rezervy. Jak dopadlo srovnání účinnosti neoadjuvantní léčby pembrolizumabem oproti chemoterapii založené na cisplatině nebo radikální cystektomii u pacientů se svalově invazivním karcinomem močového měchýře? Čtěte lednové novinky!

Rasové a etnické rozdíly při zařazování žen s gynekologickými karcinomy do klinických studií
Rasové a etnické rozdíly při zařazování žen s gynekologickými karcinomy do klinických studií
19. 1. 2024

Autor: MUDr. Vlasta Raušová

Studie recentně publikovaná v časopise JAMA zjistila, že v populaci žen podstupujících léčbu gynekologických karcinomů jsou významné rasové a etnické rozdíly. Klinických studií se v USA účastní 6 % až 8 % dospělé populace s rakovinou, nicméně pacienti z menšinových rasových a etnických skupin v nich mají nízké zastoupení. 

Spolupráce hemato-onkologa s paliatrem: kazuistické sdělení
Spolupráce hemato-onkologa s paliatrem: kazuistické sdělení
11. 1. 2024

Článek přináší kazuistiku mladé pacientky s terapeuticky refrakterním difúzním velkobuněčným B-lymfomem s důrazem na spolupráci mezi hemato-onkology a lékaři paliativního týmu ve Všeobecné fakultní nemocnici (VFN) v Praze.

Neresekovatelný hepatocelulární karcinom:  výsledky přežití u léčby extrakraniální stereotaktickou radioterapií v kombinaci s imunoterapií (SBRT-IO) oproti SBRT samotné
Neresekovatelný hepatocelulární karcinom: výsledky přežití u léčby extrakraniální stereotaktickou radioterapií v kombinaci s imunoterapií (SBRT-IO) oproti SBRT samotné
3. 1. 2024

Autor: MUDr. Vlasta Raušová

Hepatocelulární karcinom (HCC) představuje třetí nejčastější příčinu úmrtí na nádorová onemocnění a jeho incidence celosvětově stoupá. Incidence je často závislá na geografickém i etnickém výskytu, často velmi rozdílně, i na jednotlivých zemích. 

Tekutá biopsie predikuje odpověď na imunoterapii a toxicitu u pacientů s pokročilým karcinomem plic
Tekutá biopsie predikuje odpověď na imunoterapii a toxicitu u pacientů s pokročilým karcinomem plic
3. 1. 2024

Autor: MUDr. Vlasta Raušová

Karcinom plic představuje nejčastější příčinu úmrtí v souvislosti s nádorovým onemocněním. V minulosti byla jedinou možností systémové léčby pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) chemoterapie. Zařazení cílené léčby inhibitory tyrosinkináz (TKI) a imunoterapie check-point inhibitory do léčebného algoritmu NSCLC přineslo dramatické zlepšení léčebných výsledků. 

Přihlaste se k odběru newsletteru. Na nově publikované případy Vás rádi upozorníme.
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z MujPacient.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.