Přehled případů, na které se ptali Vaši kolegové lékaři

» Onkolog, Urolog » Karcinom prostaty » Acinární adenokarcinom prostaty s meta do skeletu

Acinární adenokarcinom prostaty s meta do skeletu

9. 7. 2020
Jak postupovat v následné terapii 62letého muže s hlavní diagnózou C61 Adenokarcinom prostaty GX T2bNXMX Gleason 6 (3+3) PSA 9,48 ( 1/2014 urolog. amb.). St.p.radikální prostatektomii s nálezem acinárního adenokarcinomu prostaty, pT3a N0M0, Gleason 9, grade gr.5, pR1, st. III (17.3.2014). St.p. časné salvage radioterapii protonovým svazkem na lůžko prostaty do dávky 57 Gy v 19 frakcích (22.9. - 21.10.2014, PTC, Praha) Z510 Radioterapeutická série - St.p. radioterapii lymfadenopatie protonovým svazkem: PTV-1: Indentifikované postižené LU v paraaortální a pánevní oblasti, identifikované podle PET/CT s FCh. PTV-2: Lymfatické uzliny paraaortálního a pánevního regia. Aplikována dávka: PTV-1: 63 CGE (Cobalt Gray Equivalents) PTV-2: 48,3 CGE Počet frakcí: 21 Dávka na frakci: PTV-1: 3 CGE, PTV-2 2,3 CGE. (SIB) (1.11.2018-3.2.2019, PTC Praha) Hormonoterapie bicalutamid (od 1/2017-?) Eligard (6-2019-1/2020) - nasazen po zjištění meta skeletu dle PET/CT Degarelix (od 1/2020 dosud) - nasazen při progresi meta skeletu a další elevaci PSA PSA 0,66 .... 4/2018 PSA 1,81 ... 7/2018 - dle PET/CT z 8/2018 meta LU paraaortálně a susp. v pánvi podél AIC PSA 0,77 ... 3/2019 PSA 2,12 ... 4/2019 (testosteron 19,08 umol/l) - dle PET/CT z 5/2019 vícečetné meta skeletu PSA 1,2 .... 8/2019 PSA 3,57 ... 12/2019 PSA 6,83 ... 2/2020 (test. 0,62) PSA 10,75 ... 4/2020 Ostatní diagnózy (kód a název): Art. hypertenze II. st. Chron. VAS celé páteře s častými recidivami při degenerativních změnách Smíšená hyperlipoproteinemie Percepční nedoslýchavost Polyarthrosa - kolenní a ramenní klouby Emočně nestabilní porucha osobnosti, impulsivní typ Anxiosní, vyhýbavá porucha osobnosti. Agorafobie s panickou poruchou Poruchy přizpůsobení se smíšenou poruchou emocí a chování Alergie - Oxymykoin Zhodnocení celkového zdravotního stavu (včetně vážnějších komorbidit a jejich současné léčby): v dobrém celk. stavu, ECOG PS 0-1. Nemocný byl odeslán s níže uvedenou epikrízou do Protonového centra se žádostí o převzetí k systémové terapii. V roce 2014 měl diagnostikovaný ca prostaty, 17.3.2014 měl radikální prostatektomii s pozitivním okrajem v oblasti apexu a pravé vezikuly. Stádium pT3a NO MO, Gleason 9, high-risk. Ve dnech 22.9. - 21.10.2014 proběhla radioterapie protonovým svazkem na lůžko prostaty do c.d, 57 GyE v 19 frakcích. Dále byl léčen bicalutamidem od počátku roku 2017. Měl pokles PSA na hodnoty pod 0,3 ng/ml. Od počátku roku 2018 PSA stoupá na hodnoty 0,663 ng/ml 27.4.2018 ..... 1,812 ng/ml 19.7.2018. PET/CT 30.8.2018 - St.p. RAPE a radiační léčbě pro tumor prostaty, lůžko po prostatě bez viabilní nádorové tkáně. Maligní infiltrace uzlin v retroperitoneu paraaortálně a vysoce susp. uzlin v pánvi podél společných ilik a při pravé zevní ilice. Bez průkazné vzdálené generalizace. Ve dnech 1.11.2018 - 3.12.2018 proběhla radioterapie protonovým svazkem. PTV-1: Indentifikované postižené LU v paraaortální a pánevní oblasti, identifikované podle PET/CT s FCh. PTV-2: Lymfatické uzliny paraaortálního a pánevního regia. Aplikována dávka: PTV-1: 63 CGE (Cobalt Gray Equivalents) PTV-2: 48,3 CGE Počet frakcí: 21 Dávka na frakci: PTV-1: 3 CGE, PTV-2 2,3 CGE. (SIB) Kontrolní nález na PET/CT ze dne 31.5.2019 prokazuje vícečetné metastatické postižení ve skeletu. Následuje obnovení ADT, Eligard od 6.6.2020. Kontrolní nález na PET/CT ze dne 23.1.2020 prokazuje ložiska akumulace pouze ve skeletu, jsou v mírné progresi. Nález je relevantní recentní elevaci hladiny PSA. Následuje změna ADT na degarelix. PSA nadále má rostoucí tendenci: PSA 0,77 ng/ml ze dne 1.3.2019. PSA 2,119 ng/ml ze dne 29.4.2019 Testosteron 19,08 rncrnol/l PSA 1,2 ng/ml ze dne 23.8.2019 PSA 3,57 ng/ml ze dne 9.12.2019 PSA 6,828 ng/I, a testosteron 0,62 ze dne 27.2.2020 PSA 10,75 ze dne 30.4.2020 V dalším průběhu doporučuji při hormonální resistenci změnu na chemoterapii. Závěr: Ca prostatae pT3a N0 M0, klin. st. III, Gleason 9, high risk, st.p. RAPE a radikální,RT. Metachronní relaps v paraao a pánevních uzlinách. St.p. radioterapií. Metachronní relaps ve skeletu. Multiložisková progrese hormonálně rezistentního Ca prostaty PET/CT nález: porovnáváme s vyšetřením z 31.5.2019: Krk: Submandibulární a příušní slinné žlázy jsou bilaterálně přiměřené velikosti, struktury, bez zřetelných ložiskových změn. Štítná žláza nezvětšena, bez ložisek v parenchymu. Farynx, larynx, trachea bez zřetelné infiltrace. Lymfatické uzliny na krku, šiji, periklavikulárně nezvětšené, bez zvýšené akumulace FCH. Hrudník: Plicní parenchym je bez suspektních ložiskových změn. Pleurální dutiny jsou bez tekutiny. Uzliny v mediastinu, v plicních hilech axilách nezvětšeny, bez zvýšené akumulace FCH. Gynekomastie oboustranně. Břicho a pánev: Játra nezvětšena, obvyklé denzity, neměnné hypodenzní ložisko 7 mm v S2 subkapsulárně - v. s. cysta. Intrahepatické žlučovody nerozšířeny. Žlučník nezvětšen, hypodenzního obsahu, stěna není rozšířena. Pankreas nezvětšen, bez ložiskových změn v parenchymu, pankreatický vývod nerozšířen. Slezina nezvětšena, bez ložiskových změn. Nadledviny nezvětšeny, bez expanse. Obě ledviny obvyklého uložení, tvaru a velikosti, bez dilatace dutého systému, bez ložisek v parenchymu. Močovody jsou štíhlé. Močový měchýř méně rozvinutý s cirkulárně silnější stěnou šíře do 9 mm. St. p. RAPE, bez přesvědčivých morfologických či metabolických známek lokální recidivy. Žaludek, duodenum a zobrazené kličky tenkého i tlustého střeva jsou orientačně přiměřeného průběhu a šíře. Bez volné tekutiny v dutině břišní a v malé pánvi. Přetrvává metabolická i morfologická regrese předminule popisované Iymfadenopatie paraaortálně vlevo, podél obou společných ilik a pravé zevní iliky. Ostatní lymfatické uzliny v retroperitoneu, na mezenteriu, v pánvi a v tříslech taktéž nezvětšeny, bez zvýšené akumulace FCH. Skelet: V porovnání s minulým vyšetřením dochází k výrazné metabolické i morfologické progresi ložiskového postižení skeletu - ložisek přibývá do množství i velikosti, navíc mají vesměs sklerotický ekvivalent v CT obraze jeví výrazně zvýšenou akumulaci FCH (SUV max kolem 18). Ložiska jsou přítomna v obratlích, v žebrech, v s sacrum, v kosti sedací vpravo, v levém proximálním femuru. Nemají Iytickou složku. Bez patologických fraktur Závěr: St. p. RAPE a radiační léčbě a nyní ADT pro tumor prostaty, lůžko po prostatě bez viabilní nádorové tkáně. I nadále bez zjevné FCH avidní Iymfadenopatie. Progrese osteosklerotického ložiskového postižení skeletu. Subj: Cítí se slušně. Má občasné pobolívání břicha od ozařování v roce 2014. Při fyzické zátěži ho někdy pobolívají kyčle, bez potřeby analgetiky, bez limitace, jinak bolesti skeletu nemá. Užívá Bonefos. Ré: kastračně rezistentní metastatický karcinom prostaty DOp.: U pacienta je indikována systémová paliativní léčba pro mCRPC. Splňuje indikace ARTA Xtandi v prechemoindikaci při mírné symptomatickém až asymptomatickém mCRPC. Dne 12.6.2020 se dostaví ke kontrole, provedeme odběry B vč. PSA, poté vyžádáme cílenou léčbu. Subj.: cítí se celkem dobře, bez větších potíží, vystrašený, chuť k jídlu dobrá, nehubne, bolesti nemá. Obj.: hypersten. habit., KP komp., břicho palp. nebol., baz hjmet rez., DKK bez otoků, bez zn. aTEN, ECOG PS 0-1 Ré.: dle plánu indikace ARTA, vracíme se k ADT (degarelix - naposled v 4/2020), změna z bondronatu na denosumab, dnes OB+PSA+TESTO (hladina testosteronu může být nyní vyšší neboť byl vysazen degarelix, před tím dle dokumentace na této terapii dlouhodobě testosteron v kastrační hladině) Dnes: Firmagon 1 amp. s.c. + XGeva s.c. Pacient se dostavil k aplikaci léčby. subj. bez potíží, obj. nález beze změn. Jaký další léčebný postup byste doporučili?
Sdílet

Reakce kolegia: 3

Pacient neměl nadprůměrně dlouhou odpověď na hormonální léčbu, nicméně s ohledem na rozsah postižení a symptomatologi je indikace ARTA + denosumab v prechemo sekvenci adekvátní, samozřejmě pokračovat v LHRH. V další linii docetaxel

Souhlasím s paní docentkou, progrese kostního nálezu a růst PSA si vyžadují systémovou léčbu, respektive její úpravu. Tedy dále firmagon + doplnit ARTA, denosumab dále.

Při pokračující ADT a denosumabu podat ARTA v prechemo indikaci, kritéria prakticky asymptomatického onemocnění včetně bolestivosti zřejmě splňuje.

Další případy

Ďalšia liečba u pacienta s mCRPC

29. 8. 2023 13:02

V čase diagnózy 67ročný pacient s acinárnym adeno Ca prostaty, po biopsii 9/2020, inic. PSA 278 ng/ml, cT2N1M1b (OSS), GS 9 (5+4), LV0, Pn1, prognostic grade group 5, od 9/2020 zahájená ADT degarelix, od 8/2021 bol pridaný bikalutamid ako súčasť CAB,...

MCRPC, retreatment Docetaxel vs. Cabazitaxel

11. 5. 2023 06:52

Dobrý deň, chcel by som poprosiť o názor v Otázke systémovej CHT pri MCRPC - retratmeent docetaxel vs. Cabazitaxel., event. iné? Pacien ŠJ nar. 1958 V predchorobí v priebehu roku 2020 bolesti v konečníku, na proktolog. ambulancii zistené hemoroidy +...

Lokálně pokročilý CaP po operaci - adjuvantní terapie?

20. 4. 2023 13:52

Dobrý den, prosím o Vaši poradu stran rozsahu adjuvantní terapie. Jedná se o 75letého aktivního sportovce s dg Ca prostaty, st.p. DVP + LAD pelv bilat 3/1/2023 pT3bpN1(2/5LU)Mx histol acinární adenokarcinom prostaty, postihující oba laloky s extrapro...

Přihlaste se k odběru newsletteru. Na nově publikované případy Vás rádi upozorníme.
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z MujPacient.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.