Zásadní změny v úhradách – onkologie
Už víte o změnách úhrad účinných látek enkorafenibu a nivolumabu i o novém indikačním omezení u sacituzumabu govitekanu? Informujte se.

×

Přehled případů, na které se ptali Vaši kolegové lékaři

» Onkolog, Urolog » Kolorektální karcinom » Adenocarcinom céka

Adenocarcinom céka

27. 2. 2023

Prosím o názor na další terapeutický postup u 74leté pacientky. V září 2022 primárně plánovaná k operaci pro abscedující appendicitidu, vzhledem k perioperačnímu nálezu tumoru céka konverze na pravostrannou hemikolektomii. V pooperačním období bez adjuvantní terapie, histologicky v resekátu adenoca G2, T4aN0. Aktuálně (2/23) rozsáhlá lokální recidiva tumoru v ileo-transverzo-anastomoze, mnohočetné meta uzly v mezenteriu i omentu, do jednoho z meta uzlů v úrovni promontoria je zavzat pravostranný ureter, což pacientce přináší výrazné subjektivní potíže a bolest v pánvi vpravo. Na výsledky RAS čekáme.

Je u pacientky indikována adjuvantní chemoterapie nebo pouze léčba paliativní? OA: FiS s rychlou komorovou odpovědí, hypertenze, st.p.CHCE, dyslipidemie. Děkuji.

Sdílet

Reakce kolegia: 2

Nyní jde o IV. klinické stadium kolorektálního karcinomu, vysoce pravděpodobně radikálně neresekabilní. Léčba tak má paliativní charakter. Je nutné posoudit, co je příčinou bolestí v pánvi vpravo. Především jde o vyloučení pravostranné hydronefrózy, resp. posouzení zda je vhodné zavedení ureterálního stentu nebo řešení drenáže ledviny jinou cestou. Je nutné posoudit celkový stav a kardiálně pacientku kompenzovat. Pokud bude kardiálně stabilní a bude mít přiměřený výkonnostní stav, lze plánovat systémovou paliativní léčbu. Je vhodné doplnit vyšetření MMR/MSI a mutačního stavu BRAF - na stejném pracovišti, kde již probíhá vyšetření RAS. Pokud nepůjde o dMMR/MSI-high, tak bych zahájil paliativní chemoterapii CAPOX nebo FOLFOX +- bevacizumab. Inhibitor EGFR do 1. linie paliativní léčby vhodný nebude. Pokud by nebyla schopna kombinované chemoterapie, tak lze vysoce paliativně použít režim FUFA kont nebo capecitabin v monoterapii. Alternativou pak bylo třeba i podání irinotekanu v monoterapii. Podání analgetik předpokládám již proběhlo.

Vyjádření lékaře k doporučení kolegia

Doporučení mě utvrdilo, že postup je správný...plus mě navedlo na některé další možnosti paliativní léčby, o kterých uvažovat...

Tazatel byl s doporučeními spokojen

Další případy

Adjuvance po resekci solitární jaterní meta

17. 7. 2023 10:24

Dobrý den, prosím o Vaši konzultaci. Jedná se o 56letého pacienta R.V., s dg Ca recta T3N1M0, adenoca G2, st.p. 2xFOLFOX + CHRT s capecitabinem do 7/2018 st.p. amputaci recta 22/8/18, ypT2 ypN0(0/5LU)M0, hist. četná nádorová rezidua ve sliznici, a zc...

Cílená léčba či imunoterapie ve III.linii ?

12. 3. 2023 08:41

Prosím o návrh dalšího postupu u pacientky 67leté, bez vážnějších komorbidit s triplicitou: *** folikulární lymfom G1-2, klin. st. minim. IIIA, stp. 6x R-CHOP + 2x R v rámci 1.cyklu, poslední start 30.9.2014, dosaženo CR1 s malým avit. rezidiem na me...

Ztracený polyp

6. 12. 2022 10:51

Prosím o doporučení dalšího postupu u 51leté pacientky v dobrém klinickém stavu bez přidružených dg , s pozitivní rodinnou anamnézou (otec ca tl. střeva) **** během polypektomie 3 cm velkého polypu v sigmatu došlo k perforaci tl. střeva a krvácení -...

Přihlaste se k odběru newsletteru. Na nově publikované případy Vás rádi upozorníme.
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z MujPacient.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.