Přehled případů, na které se ptali Vaši kolegové lékaři

» Onkolog, Urolog » Kolorektální karcinom » Adenocarcinom céka

Adenocarcinom céka

27. 2. 2023

Prosím o názor na další terapeutický postup u 74leté pacientky. V září 2022 primárně plánovaná k operaci pro abscedující appendicitidu, vzhledem k perioperačnímu nálezu tumoru céka konverze na pravostrannou hemikolektomii. V pooperačním období bez adjuvantní terapie, histologicky v resekátu adenoca G2, T4aN0. Aktuálně (2/23) rozsáhlá lokální recidiva tumoru v ileo-transverzo-anastomoze, mnohočetné meta uzly v mezenteriu i omentu, do jednoho z meta uzlů v úrovni promontoria je zavzat pravostranný ureter, což pacientce přináší výrazné subjektivní potíže a bolest v pánvi vpravo. Na výsledky RAS čekáme.

Je u pacientky indikována adjuvantní chemoterapie nebo pouze léčba paliativní? OA: FiS s rychlou komorovou odpovědí, hypertenze, st.p.CHCE, dyslipidemie. Děkuji.

Sdílet

Reakce kolegia: 2

Nyní jde o IV. klinické stadium kolorektálního karcinomu, vysoce pravděpodobně radikálně neresekabilní. Léčba tak má paliativní charakter. Je nutné posoudit, co je příčinou bolestí v pánvi vpravo. Především jde o vyloučení pravostranné hydronefrózy, resp. posouzení zda je vhodné zavedení ureterálního stentu nebo řešení drenáže ledviny jinou cestou. Je nutné posoudit celkový stav a kardiálně pacientku kompenzovat. Pokud bude kardiálně stabilní a bude mít přiměřený výkonnostní stav, lze plánovat systémovou paliativní léčbu. Je vhodné doplnit vyšetření MMR/MSI a mutačního stavu BRAF - na stejném pracovišti, kde již probíhá vyšetření RAS. Pokud nepůjde o dMMR/MSI-high, tak bych zahájil paliativní chemoterapii CAPOX nebo FOLFOX +- bevacizumab. Inhibitor EGFR do 1. linie paliativní léčby vhodný nebude. Pokud by nebyla schopna kombinované chemoterapie, tak lze vysoce paliativně použít režim FUFA kont nebo capecitabin v monoterapii. Alternativou pak bylo třeba i podání irinotekanu v monoterapii. Podání analgetik předpokládám již proběhlo.

Vyjádření lékaře k doporučení kolegia

Doporučení mě utvrdilo, že postup je správný...plus mě navedlo na některé další možnosti paliativní léčby, o kterých uvažovat...

Tazatel byl s doporučeními spokojen

Další případy

Kolorektální karcinom po suboptimální operaci

19. 1. 2024 15:10

Vážení kolegové, dovoluji si požádat o názor stran dalšího postupu u 68letého pac. v dobrém celkovém stavu. Z přidružených dg. jen DM na inzulinoterapii. Pac. s náhodným nálezem tumoru céka - operován pro susp. na absces urgentně - nekompletní chir....

PAc. s duplicitou po transplantaci jater

14. 11. 2023 11:42

Vážení kolegové, obracím se na vás s prosbou o doporučení dalšího postupu u komplikovaného pacienta, jedná se o 45letého muže dlouhodobě léčeného pro ulcerozní kolitidu se sklerotizující cholangoitidu (selhání jater) pac. po transpalntaci jater 6/21...

Liečebná stratégia u pac. s mCRC po recentne prekonanom akútnom IM

18. 10. 2023 09:03

66ročný pacient s adenoCa colon ascendens až céka s pericekálnou LAP s MTS ad hepar, lien, pulmo, peritoneum, oss- pT4a cN2b cM1c- IV.kl.št., st.p. biopsii pri kolonoskopii 04.10.2023 - hist. adenoCa, G1-2, molekulovo-genet. vyš. - požiadané, ešte ne...

Přihlaste se k odběru newsletteru. Na nově publikované případy Vás rádi upozorníme.
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z MujPacient.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.