Kolorektální karcinom

Metastatický kolorektální karcinom

Žena 62 let bez významných komorbidit, PS = 0. V roce 2015 levostranná hemikolektomie pro adenoca G2 pT3 pN0 M0, bez následné adjuvance. Není sekretor markerů. Doplněno: wt-RAS, wt-BRAF, MMR bez defektu. 3/2020 na CT prokázáno solitární ložisko...

Středně diferencovaný adenokarcinom tračníku s generalizací do jater

Jak postupovat v léčbě 77letého pacienta s hlavní diagnózou C183? Stav p. pravostranné hemikolektomii pro středně diferencovaný adenokarcinom tračníku, pT3, N1b, M1 K ras mutován (17.1.2017, chir. Rokycany), dle CT 6.1.2017 generalizace do jater,...

Ca hepatální flexury - adenoca se sarkomatoidní rabdoidní komponentou

Pacient 73 let v OA: léčen pro HT a hypothyreosu po TE, CHŽI II. st , klinicky ve velmi dobrém stavu PS 0 dg karcinom hepatální flexury koloskopie 13.9.2019: tu hepatální flexury biopsie - adenoCa tbl střeva...

Doporučenie liečby v 2. línii MCRC

Ide o 53-ročnú pacientku, 29.10.2018 realizovaná hemikolektomia l.sin. pre adenoca lienálnej flexúry, histol.- invaziv, konvenčný adenoca s povrchovou ulceráciou, pT3 pN2a/6/14/ Mx, G2, KRAS/NRAS wt, Iniciálne CT vyš. H+B+P- bez MTS, bez patol. LAP...

Metastatický CRC s progresí po 3 liniích chemoterapie + biologické terapie

Dovoluji si zdvořile dotázat, je-li někde možnost zařazení do klinické studie pro pacientku s MCRC po 3.liniích chemoterapie a biologické terapie. Případně zda-li nevíte o jiných možnostech pro 66-letou pacientku, PS 1, která velmi usiluje o dalš...

Pacient narozený 1960 v léčbě pro metastatický kolorektální karcinom

Vyšetřován pro zažívací potíže a na základě výsledků byla 20.11.2017 provedena segmentální resekci aborálního transverza pro AdenoCA, wt RAS, wt BRAF, MSS v akutní indikaci subileosní stav. Dle předoperačního CT vyšetření meta jater s postiženým celý...

Léčba 67letého pacienta

Jak byste postupovali v léčbě 67letého pacienta s hlavní diagnózou: C187 Zhoubný novotvar sigmatu (C187): Stenozující dobře diferencovaný adenokarcinom sigmatu výrazně hlenotvorný prorůstající do subserozní tukové tkáně s meta v 7 z 16 odstraněných...

Pokročilý ca rekta bez patol regrese po neoadjuvanci

Pacientka - 48 let, v roce 2006 po thyreoidektomii pro folikulární variantu papilárního karcinomu T2b/2m N0 M0, po podání radiojodu, dosud remise dále v anamneze Astma bronchiale, nealergické, intermitentní, pod kontrolou, bývalá kuřačka, 5/18 tr...

Pacientka 45 let, před onkolog. onem. zcela zdravou, bez komorbidit

Pacientka 45 let, před onkolog. onem. zcela zdravou, bez komorbidit.V říjnu 2017 jí byl dg.stenosující tumor sigmatu ve 40 cm /středně diferencovaný adenokarcinom/ s vícečetným metastatickým postižením jater -T3 N1 M1. Do sigmatu byl zaveden stent /...

Meta NET G2 do jater

Pacient 75 let, léčen pro Paroxysmální fibrilace síní, hypertenzi, diabetes mellitus na ditě, PAD a inzulinu, sledován pro cirhosu jater v.s. s kolaterálním oběhem kolem žaludku, dále Benigní hyperplasie prostaty, hyperurikemie, glaukom bilat U...

Paliativní axiální transverzostomie pro adenokarcinom u 69letého pacienta

Jaké by bylo doporučení pro léčbu 69letého pacienta s diagnózou C189 ZN – tlusté střevo, NS – st. po zavedení paliativní axiální transverzostomie pro adenokarcinom – cT4 cN1 M1, G2 (wild type RAS). Z511: Paliativní chemoterapie – 1. série FOLFOX4 5/2...

Metastatický kolorektální karcinom u 52leté pacientky

Pacientka ve věku 52 let v době stanovení diagnózy metastatického kolorektálního karcinomu. Pacientka zcela asymptomatická, s náhodně zjištěnou tekutinou v dutině břišní dle vag. UZ vyš. na gynekologii. Provedena diagnostická laparotomie: v dutině...