Zásadní změny v úhradách – onkologie
Už víte o změnách úhrad účinných látek enkorafenibu a nivolumabu i o novém indikačním omezení u sacituzumabu govitekanu? Informujte se.

×

Přehled případů, na které se ptali Vaši kolegové lékaři

» Onkolog, Urolog » Kolorektální karcinom » Adjuvance po resekci solitární jaterní meta

Adjuvance po resekci solitární jaterní meta

17. 7. 2023

Dobrý den, prosím o Vaši konzultaci. Jedná se o 56letého pacienta R.V., s dg Ca recta T3N1M0, adenoca G2, st.p. 2xFOLFOX + CHRT s capecitabinem do 7/2018 st.p. amputaci recta 22/8/18, ypT2 ypN0(0/5LU)M0, hist. četná nádorová rezidua ve sliznici, a zcela ojediněle i v submukoze i svalovině, bez angioinvaze a perineurálního šíření. Na povrchu sliznice ulcerace. Regresivní změny jsou zachyceny jen v menším množství, nádor nedosahuje okrajů resekátu, vyšetřeno 5 LU, bez nádoru. Skore regrese dle Dworaka stupěň 1. st.p. 8xXELOX do 16/1/2019 st.p. deliberaci stomie 4/4/2019 Hemangiomy jater mnohočetné, kontroly pravidelně cestou PET senzitivní demyelinizační polyneuropatie dle EMG dg 5/2019 Rektální syndrom (průjmy, nutkání na stolici, četné stolice) dg 2019 Nyní na PET, který již 1x ročně, dg Solitární jaterní meta v SVII 5/2023, st.p. LPS resekci + CHCE histol meta adenoca CRC, R0 resekce.

Volili byste u pacienta "adjuvantní" terapii? Pokud ano, jakého rozsahu? Po prodělané léčbě přetrvává neuropatie končetin, kvalita života bohužel dlouhodobě zhoršená přítomností rektálnho syndromu. Děkuji za radu a jsem s pozdravem.

Sdílet

Reakce kolegia: 2

Po R0 resekci solitární metastázy jater, která vznikla 4 roky od ukončení adjuvance bych znovu adjuvanci neindikoval.
Jednak pacient neuropatii již má, irinotekan na adjuvanci nemá data a ostatní nemá moc smysl.

doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D.
doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D. 21. 7. 2023 13:10

Jde o pozdní solitární relaps, radiálně resekovaná metastáza. Doporučil bych sledování bez adjuvance.

Další případy

Cílená léčba či imunoterapie ve III.linii ?

12. 3. 2023 08:41

Prosím o návrh dalšího postupu u pacientky 67leté, bez vážnějších komorbidit s triplicitou: *** folikulární lymfom G1-2, klin. st. minim. IIIA, stp. 6x R-CHOP + 2x R v rámci 1.cyklu, poslední start 30.9.2014, dosaženo CR1 s malým avit. rezidiem na me...

Adenocarcinom céka

27. 2. 2023 07:18

Prosím o názor na další terapeutický postup u 74leté pacientky. V září 2022 primárně plánovaná k operaci pro abscedující appendicitidu, vzhledem k perioperačnímu nálezu tumoru céka konverze na pravostrannou hemikolektomii. V pooperačním období bez ad...

Ztracený polyp

6. 12. 2022 10:51

Prosím o doporučení dalšího postupu u 51leté pacientky v dobrém klinickém stavu bez přidružených dg , s pozitivní rodinnou anamnézou (otec ca tl. střeva) **** během polypektomie 3 cm velkého polypu v sigmatu došlo k perforaci tl. střeva a krvácení -...

Přihlaste se k odběru newsletteru. Na nově publikované případy Vás rádi upozorníme.
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z MujPacient.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.