Adjuvance u ca prsu luminal B

30. 4. 2020 15:26

Pacientka 64 let, po implantaci kardiostimulátoru pro syndrom karotického sinu, jinak se interně neléčí, léky neužívá. Kardiostimulátor impantován vpravo, ECHO s dobrou EF LK.
Stav po ablaci pravého prsu + excizi SLU, histolgicky v HZQ duktální ca G2 + HG DCIS, pT2 pN0(i -)(sn), L0, V0, R0 M0.
ER 100% PR 0% HER2 neg, čekáme na výsledky retestu ve VFN, Ki67 50%

Jaký by měl být správný postup adjuvantní léčby případě, že bude potvrzena negativita HER 2 ?

- 4xAC a následně IA?
- jen HT - IA ?
- oncotype DX ? pacientka je poj. VZP

Reakce: 3

Využila bych toho, že je pacientka pojištenec VZP a splňuje kritéria pro Oncotyp DX, který bych doplnila. Dál bych ji léčila podle výsledku testu .

Postupovala bych stejně.

Vyjádření lékaře k doporučení kolegia

Děkuji.
Pacientku jsem o výsledku konzultace informovala, sama se rozhodla pro chemoterapii bez testu Oncotype DX. Nechtěla čekat na výsledky.

Tazatel byl s doporučeními spokojen